Neînţelegerea între om şi om face ca fiecare dintre noi să existe ca într’un univers închis.

Aceeaşi făptură, aceeaşi esenţă. Oamenii sânt originar făpturi ale lui Dumnezeu şi totuşi ei se deosebesc atât de mult. Chiar acela pe care îl socotim asemănător nouă, frate sau prieten, nu ne poate şti până în cele mai tăinuite cute ale sufletului şi nici nu poate înţelege deplin durerea noastră. Omul pe care îl socoteşti cel mai apropiat nu-ţi înţelege graiul tocmai când el rosteşte focul încercărilor, tocmai atunci când ai mai mare nevoe de ajutor. Tu îi mărturiseşti că te doboară suferinţa, iar el te îmbărbătează cu glume uşoare.

Omul pentru om e marea necunoscută; omul şi destinul său aparţin reciproc fără putinţă de trecere în altă sferă de existenţă. Cele mai adânci, mai proprii şi mai autentice experienţe interioare rămân pentru alţii în întregime şi definitiv necunoscute; pe de o parte că nu pot fi exprimate, iar pe de alta pentru că cel de lângă noi, chiar fratele bun, nu poate merge în depăşirea de sine până la identificarea cu fiinţa şi destinul altuia.

Neputinţa de pătrundere în fiinţa celuilalt, neînţelegerea între om şi om face ca fiecare dintre noi să existe ca într’un univers închis. Aici stă un isvor al dramei omeneşti, un isvor neîncetat de suferinţă. Zadarnic aşteptăm să cadă o rază de lumină din ochii celor cu care convieţuim, zadarnic aşteptăm pentru că fiecare din ei duce poveri fără de număr, închişi în orizontul lor. O reparaţie a soartei tragice a omului o aduce dragostea, dragostea care face necuprinsul cuprins. Creştinismul e mare şi tămăduitor pentru că pune această virtute în centrul lumii şi al vieţii. Omul poate învinge pe calea ei drumul aspru şi trist al singurătăţii, poate atinge pajiştile luminii şi contemplaţiei, poate culege florile rare ale dumnezeirii deschizând fiinţei noastre tot ceea ce până acum nu-i era dat să cuprindă.

Omul se naşte şi trăieşte laolaltă cu semenii săi, dar creşte şi se mântue dincolo de obşteasca vieţuire, în transcendenţă.

(Ernest Bernea – Preludii, Editura Predania, București, p. 29)

 

(Visited 6 times, 1 visits today)