Nevrednică sunt de Hristos

…nevrednică sunt de Hristos, dar în mila Lui a venit la mine

…nevrednică sunt să-L caut, dar în marea Sa dragoste mă găseşte pe mine

 

 

Să stai Hristoase lângă mine ca să-mi pot pleca fruntea obosită pe picioruţele Tale duioase

Să suspin,să găsesc alinare, să mă ierţi Hristoase pentru păcatul meu…

Să mă ierţi precum pe păcătoasa ai iertat, şi-apoi ca ea să Te urmez clipă de clipă, cu bucurie

Inima mea să Te iubească neîncetat, să mă ierţi şi când nu ştiu să Te iubesc,

şi când Te uit să-Ţi aminteşti de mine, iar când n-am viaţă să ma-înviezi cu Tine

şi atunci când vreau să Te îmbrăţişez să nu întorci braţele Tale sfinte de la mine,

Dă-mi, Doamne, o lacrimă din Ghetsimani, să plâng cu ea păcatul meu, dă un suspin inimii mele, să cad cu el la mila Ta

Dă-mi, Bunule precum voieşti un strop din mângâierea Ta, să suspine sufletul meu nevrednic după Tine

…si-apoi primind iertarea Ta să Te iubesc mai mult şi mai mult, lipindu-mi inima de Tine,

genunghii plecându-mi să mulţumesc milostivirii Tale, şi iubindu-te aşa cum sunt am să mă rog să se facă Voia Ta în toate.

Amin.

 

23.05.10

(Diana şi Oana)

(Visited 1 times, 1 visits today)