Nonsensul ateismului

Să presupunem că ateismul este adevărat iar realitatea ultimă despre lumea aceasta este că ea a apărut din cauze strict naturale. De aici înțelegem că modul în care există Universul,  a fost determinat de reacțiile fizico-chimice care s-au succedat de-a lungul timpului ca o înșiruire ”cauză-efect” pe scara timpului,  adică din momentul To, al apariției universului, până în momentul Tn de astăzi.

Deci totul s-a desfășurat de la simplu la complex, și fiecare entitate din acest Univers, fie galaxie, planetă sau particulă de praf, a apărut ca urmare a înșiruirii de evenimente fizico-chimice. La un moment dat s-a făcut saltul de la non-viață la viață, tot din cauze strict materiale, după cum spune Teoria Evoluției. Din atare ipoteză înțelegem că toate ființele vii, și implicit oamenii, există ca efect strict al reacțiilor fizico-chimice, în singurul plan pe care îl avem, cel material. Dacă privim invers pe scara timpului, de la Tn spre To, observăm că toate evenimentele viitoare au fost predeterminate de cele anterioare. Deci și modul în care se manifestă toate ființele vii, este determinat strict tot de aceeași înșiruire de reacții fizico-chimice.

Așadar, tragem concluzia că inclusiv cogniția și acțiunea umană, sunt determinate în mod cauzal de un lanț neîntrerupt de evenimente anterioare din planul material. Așadar, toate crezurile și manifestările oamenilor, sunt defapt reflexe condiționate de reacțiile biochimice din organismul uman. Tot ceea ce face și simte un om, modul în care se exprimă și toate gândurile sale, sunt dictate de reacțiile interne ale creierului, determinate la rândul lor de altele anterioare. Mai simplu spus, materia dictează toate gândurile și acțiunile pe care le facem. De aici rezultă niște concluzii foarte interesante și anume:

a) Libertatea de gândire este un nonsens, de vreme ce această libertate este condiționată în totalitate de niște reacții materiale. Nu poți să spui că gândești liber și că ai voință de alegere într-un sistem material, de vreme ce totul este cauzat de materie iar materia nu are nici rațiune, nici voință. Nu se poate pretinde exisența liberului arbitru dacă totul este predeterminat de materie.

b) Moralitatea, este și ea un produs al reacțiilor biochimice care s-au succedat de-a lungul timpului. Deci moralitatea evoluează și se manifestă în funcție de cum decurg reacțiile bio-chimice.

Odată ce am ajuns la aceste două concluzii, încercăm să le aplicăm în realitatea zilnică pentru a le vedea efectele:

1) De vreme ce nu există cu adevărat libertate de gândire, nu putem trage la răspundere vreun infractor, spre exemplu un criminal pentru crimă sau un violator pentru viol, deoarece și unul și celălalt au acționat condiționat de reacțiile biochimice din organismul lor, reacții care la rândul lor au fost determinate de altele, și altele, și tot așa. De așa natură au fost reacțiile biochimice din organism, încât au acționat astfel.

2) De vreme ce moralitatea este un produs al evoluției evenimentelor fizico-chimice, faptul de a trage la răspundere criminalii și violatorii este un nonsens, atâta timp cât moralitatea lor a evoluat astfel. Pur și simplu, așa s-a manifestat evoluția în cazul lor. Nu putem avea noțiuni de bine și rău într-un sistem materialist pentru că materia, cu reacțiile ei, nu spune nimic despre noțiunile de bine și rău. Dacă nu putem avea noțiuni de bine și rău, universal valabile, înseamnă că nu putem avea etaloane de referință pe baza cărora să facem comparație, și să tragem la răspundere, acolo unde este cazul. De aceea, într-un univers pur materialist, nu putem avea nici violatori, nici criminali, nici eroi și nici martiri, ci doar oameni care acționează și se adaptează la viață după cum sunt determinați de reacțiile fizico-chimice desfășurate pe scara timpului.

Totuși, urmărind realitatea de zi cu zi, suntem îndreptățiți să concluzionăm că ateismul este un nonsens, de vreme ce înșiși ateii pretind că au gândirea liberă, ba încă una critică, și se pretind a fi morali.

(Dan)

(Visited 15 times, 1 visits today)