Noțiuni introductive (1)

Organismele vii posedă o capacitate deosebită şi
anume aceea de a da naştere la urmaşi. Acest lucru nu
are loc la întâmplare, ci descendenţii sunt întotdeauna
asemănători părinţilor lor, după cum a remarcat şi
înţelepciunea populară: „Din stejar, stejar răsare”, „Ce
naşte din pisică, şoareci mănâncă” etc.
Vedem, deci, că organismele vii posedă anumite
caractere specifice care se moştenesc din generaţie în
generaţie. Acest fenomen se numeşte ereditate.
Pe de altă parte, fiecare organism prezintă unele
caractere care-l diferenţiază de toate celelalte
organisme, astfel încât fiecare individ este, practic, un
unicat. Acest fenomen se numeşte variabilitate.
Ştiinţa care studiază ereditatea şi variabilitatea
organismelor vii se numeşte genetică.
Primele observaţii cu privire la ereditate datează
încă din antichitate dar disciplina ştiinţifică a geneticii a
apărut mai târziu. Astăzi se consideră că părintele
geneticii moderne este călugărul catolic ceh Gregor
15
Mendel care, în urma unor experienţe efectuate între
anii 1857-1865 pe diferite soiuri de mazăre, a formulat
primele legi ale eredităţii. Epoca de maximă înflorire a
geneticii a început în secolul XX, când a fost formulată
teoria cromozomială a eredităţii şi, mai ales în ultimele

ducks480Organismele vii posedă o capacitate deosebită şi anume aceea de a da naştere la urmaşi. Acest lucru nu are loc la întâmplare, ci descendenţii sunt întotdeauna asemănători părinţilor lor, după cum a remarcat şi înţelepciunea populară: „Din stejar, stejar răsare”, „Ce naşte din pisică, şoareci mănâncă” etc.

Vedem, deci, că organismele vii posedă anumite caractere specifice care se moştenesc din generaţie în generaţie. Acest fenomen se numeşte ereditate.

Pe de altă parte, fiecare organism prezintă unele caractere care-l diferenţiază de toate celelalte organisme, astfel încât fiecare individ este, practic, un unicat. Acest fenomen se numeşte variabilitate.

Ştiinţa care studiază ereditatea şi variabilitatea organismelor vii se numeşte genetică.

Primele observaţii cu privire la ereditate datează încă din antichitate dar disciplina ştiinţifică a geneticii a apărut mai târziu. Astăzi se consideră că părintele geneticii moderne este călugărul catolic ceh Gregor Mendel care, în urma unor experienţe efectuate între anii 1857-1865 pe diferite soiuri de mazăre, a formulat primele legi ale eredităţii. Epoca de maximă înflorire a geneticii a început în secolul XX, când a fost formulată teoria cromozomială a eredităţii şi, mai ales în ultimeledecenii, când s-a dezvoltat genetica moleculară.

(Visited 5 times, 1 visits today)