Nu te teme, turmă mică!

Se simte din ceruri, se simte un plâns

Suspină din nou pentru oameni Hristos,

Din nou hulitorii, viclenii s-au strâns

Cămaşa-i s-o rupă de sus până jos!..

 

Se uită la noi Răstignitul, de sus –

La cei ce fac răul, la cei care tac..

Va spune  El oare, aşa cum a spus:

,,Iartă-i, Părinte, că nu ştiu ce fac?!”

 

Ba ştiu! Din nou ştiu şi lucrează cu sârg

Tarabele-s pline cu putreziciuni,

E lumea întreagă, sărmana, un târg,

Se vând şi se cumpără deşertăciuni!

 

Se  vând şi se cumpără grabnic piroane,

Vor iar Adevărul crucificat !

Adjudecate-s şi roluri din vremuri romane:

O parte-s Caiafa, o parte-i Pilat!

 

Din cer vor să-L coboare pe Hristos,

Se pregătesc de nouă răstignire!

Şi crucea ei o vor cu vârfu-n jos,

Vor pentru pacea Lui – despăgubire!

 

Regia e, însă, mai aprigă azi

Căci lepădarea-i horă mondială!

De nu vrei să joci „te-ajuta” să cazi

Şi, terfelit, să fii şi tu sminteală!

 

Păcatul se vinde la ceas de-nşelare,

Se vând şi se cumpără fraţii pe fraţi!

Dar: „Nu te teme, turmă mică”! are

Domnul pe-ai Săi neîngenunchiaţi bărbaţi!

 

(Paraschiva Rădoi)

(Visited 10 times, 1 visits today)