O zi să fiu bun !

„Străduiţi-vă să petreceţi măcar o zi ţinând poruncile lui Dumnezeu şi vă veţi da seama singuri. Vă va spune inima ce bine este să faceţi voia lui Dumnezeu (iar pentru noi a face voia lui Dumnezeu înseamnă viaţă, înseamnă fericire veşnică). Iubiţi pe Domnul din toată inima, măcar aşa cum vă iubiţi rudele şi binefăcătorii; preţuiţi, pe cât vă stă cu putinţă, dragostea şi bunăvoinţa pe care vi le arată, marile şi nenumăratele Sale binefaceri.

Căutaţi să pătrundeţi acestea cu inima: cum v-a trezit la viaţă, făcându-vă părtaşi tuturor bunătăţilor, cum vă rabdă, la nesfârşit păcatele, cum vi le iartă la nesfârşit, aşteptându-vă pocăinţa cea din toată inima, în puterea pătimirii pe Cruce şi a morţii Fiului lui Dumnezeu, cel Unul-Născut; amintiţi-vă de fericirea cea veşnică pe care v-a promis-o dacă îi rămâneţi credincioşi.

Iubiţi pe fiecare om ca pe voi înşivă, adică nu-i refuzaţi nimic din ceea ce faceţi pentru voi, alungaţi-vă din inimă orice amintire a răului pe care vi l-au făcut alţii, după cum şi voi aţi vrea ca alţii să uite răul pe care l-aţi făcut voi lor.”

(Sfântul Ioan de Kronstadt – „Viaţa mea în Hristos”)

(Visited 2 times, 1 visits today)