Poate Sfânta Împărtășanie să facă rău celui ce se împărtășește cu nevrednicie?

Doamne ajută!

În ultima perioadă am scris mai rar, dar mi-a fost dor să vă mai transmit câte un gând. Aș vrea să discutăm un subiect la care m-am tot gândit în ultima vreme: Poate oare Sfânta Împărtășanie, Trupul și Sângele Domnului Hristos să facă rău celui ce se împărtășește? Am auzit chiar vorbe de genul că dacă te împărtășești cu nevrednicie poți deveni demonizat?

Mi s- a întâmplat să merg să mă împărtășesc fără să mă pregătesc așa cum trebuie și atunci m-am gândit: oare ce efect va avea asupra mea venirea Domnului în mine? Nu s-a întâmplat nimic rău pentru că-mi doream foarte mult să-L gust, să-L simt pe Domnul aproape de mine, și am simțit mângâierea harului lui Dumnezeu.

Totuși de unde acest gând, că venirea Domnului în noi ne poate vătăma? Poate de la aceste cuvintele ale Sfântului Apostol Pavel:

„Astfel, oricine va mânca pâinea aceasta sau va bea paharul Domnului cu nevrednicie, va fi vinovat faţă de trupul şi sângele Domnului. Să se cerceteze însă omul pe sine şi aşa să mănânce din pâine şi să bea din pahar. Căci cel ce mănâncă şi bea cu nevrednicie, osândă îşi mănâncă şi bea, nesocotind trupul Domnului. De aceea, mulţi dintre voi sunt neputincioşi şi bolnavi şi mulţi au murit. Căci de ne-am fi judecat noi înşine, nu am mai fi judecaţi. Dar, fiind judecaţi de Domnul, suntem pedepsiţi, ca să nu fim osândiţi împreună cu lumea.”

Sfântul Pavel vorbește de o osândă pe care „o înghite” cel ce se împărtășește cu nevrednicie. Se transformă oare Sfânta Euharistie în otravă? Cu siguranță, nu. Știindu-L pe Dumnezeu așa milostiv și iertător cu păcatele noastre, poate El venind în noi și văzându-ne nepregătiți să adauge pedeapsă peste neputința care o simțim deja din păcatele noastre? El, Creatorul nostru Atotputernic, își poate osândi creatura neputincioasă doar pentru a da o lecție celor neascultători?

Euharistia este într-adevăr cel mai eficient medicament pentru trup și pentru suflet, dar nu acționează ca un medicament chimic, adică impersonal, urmând legile fizice, chimice și anatomice, ci Sfânta Euharistie, este Însuși Iisus Hristos, Dumnezeu, nici mai mult, nici mai puțin. Iar Domnul acționează asupra ființei noastre, chip – trup – suflet, atât câtă libertatea îi dăm noi, câtă deschidere vede în relația cu noi înșine. Poate oare îmbrățișarea lui Dumnezeu să-ți facă vreun rău? Poate oare iubirea desăvârșită a Sfintei Treimi să te vatăme?

Ce dar mai frumos, mai plin de vindecare poate exista pe această lume decât Însuși Dumnezeu care vine în noi în toată plinătatea Sa? Venirea lui Dumnezeu nu ne poate vătăma, nu se poate transforma în otravă, căci chiar ea transformă otrava în iubire, răstignirea în îmbrățișare, suferința în izvor de fericire, ura în iertare.

Ce se întâmplă cu cei ce se împărtășesc dar rămân în păcate grele, în păcate opritoare de la Sfânta Împărtășanie? Ce se întâmplă cu cei care se împărtășesc fără conștiința că Dumnezeu este Cel ce vine în ființa lor, ci doar cu gândul că primesc o pâinică și un vin sfânt? Ce se întâmplă cu cei care de la o împărtășire la alta nu se schimbă, nu mai lasă din păcatele lor, nu văd îmbunătățiri în viața lor duhovnicească?

Pe aceștia nu Euharistia îi otrăvăște, ci indiferența lor. Dumnezeu nu va lucra niciodată în noi fără voia noastră, fără un accept minim care vine dinspre noi. Hristos Domnul nu trece bariera libertății tale, pentru a te vindeca, altfel ai deveni un robot programat spre sfințenie și n-ai avea niciun merit și nicio bucurie că ai contribuit și la refacerea ta.

Gândiți-vă în viața noastră de zi cu zi, ce simțim în suflet atunci când refuzăm ajutorul altcuiva? Când suntem indiferenți la gesturile de iubire ale aproapelui, ce naștem în noi înșine? Întuneric. Tristețe.

Iuda, unul din cei doisprezece apostoli ai Domnului, nu s-a răzgândit în privința vinderii Mântuitorului către arhierei, deși Domnul i-a spus că știe de vânzare, și l-a dat pe față tocmai pentru a se rușina de fapta lui și a se răzgândi. Deși abia se împărtășise la Cina cea de Taină cu Trupul și Sângele Domnului, totuși nu și-a deschis sufletul către Făcătorul său.

Ce paradox! A primit în sine cea mai mare vindecare, și a săvârșit apoi cel mai mare păcat al omenirii.

Nu Euharistia ne otrăvește, nu Dumnezeu este cel care adaugă pedeapsă peste neputințele noastre, ci indiferența noastră, așa cum spune Sfântul Apostol Pavel: „nesocotind trupul Domnului” a căzut Iuda în acel grozav păcat. Omul e creat de Dumnezeu în așa fel încât să trăiască prin Dumnezeu. Ori, refuzul de a-l primi pe Dumnezeu, indiferența față de prezența Sa, este în fapt o îndepărtare a sursei noastre de viață, e ca și cum ți-ai tăia singur oxigenul…

Indolența, adică indiferența la acest act minunat al răstignirii Domnului pe Cruce pentru mine, și al jertfirii Lui pentru mine, este periculoasă, nu Euharistia în sine. Gândiți-vă, este ca și cum fratele tău și-ar da viața pentru tine salvându-te de la un mare pericol și tu peste puțin timp te arunci iarăși în aceeași ispită, care foarte posibil te va vătăma puternic sau te va omorî. Ce ți-a făcut rău? Jertfa fratelui tău sau nepăsarea ta care te îndeamnă să repeți greșeala, care-ți va fi fatală?

Sfânta Împărtășanie reînnoiește puterile firii, dar dacă noi le folosim reînnoite tot spre păcat, atunci ne vom adânci și mai tare în suferință. Este un cerc vicios din care un singur lucru ne scoate: pocăința, adică acel gând în care mărturisim înaintea Domnului că suntem păcătoși.

De aceea Mântuitorul Hristos și-a început propovăduirea Evangheliei prin cuvintele: „Pocăiți-vă că s-a apropiat Împărăția Cerurilor!”

Fără pocăință, fără conștiință că suntem păcătoși și avem nevoie de doctor, toată lucrarea lui Dumnezeu în Biserică asupra noastră va fi fără efect.

De aceea spune Părintele Ioan Iovan:

„La Hristos, nu se merge oricum, fără vrednicie. Măreţia lui Dumnezeu care se coboară trebuie răsplătită cu mai multă pregătire, cu mai multă râvnă, cu mai mult devotament. Creştinul trebuie să fie dispus a se dărui total, cu preţul vieţii, pentru El. „

Jertfa lui Dumnezeu pentru noi, trebuie să ne rușineze, să ne facă datori față de Dumnezeu, să ne oblige moral și să-i răspundem cu aceeași râvnă. Ori, lipsa noastră de reacție în fața marii lucrări de vindecare care ne-o pune în față, este sursa răului.

Orice depărtare a harului lui Dumnezeu din noi prin faptele noastre, atrage după sine venirea duhurilor rele în sufletul nostru. Nu există stare neutră. Ori plin de Har, ori plin de demoni.

Într-o anumită măsură toți suntem demonizați, pentru că toți suntem păcătoși, toți ne învoim cu duhurile rele din noi pentru a face păcatul. O înaintare tot mai mare în păcat poate să ne ducă și la o preluare totală de către diavol a puterilor noastre sufletești, adică ceea ce noi numim demonizare (de fapt stadiul ei avansat).

Doamne fie-ți milă de noi!

Conștiința păcatelor ne va salva de indolență și va lăsa loc în noi Domnului spre a vindeca.

Doamne ajută!

 

(Claudiu Balan)

(Visited 438 times, 1 visits today)