8 programe de perfecționare dedicate profesorilor de religie din toată țara

Stimați profesori,

În primul rând, întrucât nu am avut prilejul să mă adresez direct dumneavoastră, ci prin intermediul acestui mesaj, sunt dator să mulțumesc colegilor de la Ortodoxia Tinerilor care fac posibila aceasta comunicare.

Probabil cunoașteți că, în perioada aceasta, la nivel național se desfășoară încă 8 programe de perfecționare a cadrelor didactice de religie. Este vorba despre 8 module acreditate la Ministerul Educației, destinate, prin tematica, partea teoretică și exercițiile abordate, doar profesorilor de religie care predau la ciclul primar, gimnazial și liceal. Programele de perfecționare au fost dezvoltate în cadrul unui proiect POSDRU („Perfecţionarea cadrelor didactice din învăţământul preuniversitar care predau disciplina Religie” contract POSDRU/157/1.3/S/134267, cofinanţat din Fondul Social European, prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013) și sunt derulate, cu sprijinul Patriarhiei Române, de Universitatea ”Babes-Bolyai” din Cluj, în parteneriat cu Universitatea ”Alexandru Ioan Cuza” din Iași.

P1: Predarea temelor interdisciplinare la Religie ortodoxă – ciclul gimnazial și liceal 25 credite – OM nr.3736/24.04.2015);

P2: Managementul conflictului ideatic religios – ciclul gimnazial (25 credite – OM nr.3680/08.04.2015);

P3: Managementul conflictului ideatic religios – ciclul liceal 25 credite – OM nr.3680/08.04.2015);

P4: Predarea pozitiv – creativă a Religiei – ciclul primar (25 credite – OM nr.4383/22.08.2014);

P5: Predarea pozitiv-creativă a Religiei – învățământul gimnazial (25 credite – OM nr.4383/22.08.2014);

P6: Predarea pozitiv-creativă a Religiei – învățământul liceal (25 credite – OM nr.4859/04.11.2014;

P7: Realizarea activităților extracurriculare la disciplina Religie prin proiecte (25 credite – OM nr.4383/22.08.2014);

Programul este gratuit, participanții primind la absolvire certificat recunoscut la nivel național. Fiecare participant poate primi un premiu în valoare de 1000 RON, pentru fiecare modul absolvit, în funcție de rezultatele obținute. Informații la adresa: http://predareareligiei.ro/.

Concret, în perioada aceasta, până în 16 octombrie 2015, se desfășoară înscrierile profesorilor care vor participa la ultima sesiune de livrare a programelor de perfecționare menționate. Celelalte două sesiuni de perfecționare, desfășurate în perioada ianuarie-aprilie 2015 și iulie-august 2015, au strâns la nivel național un număr de peste 1000 de profesori, participanți la cel puțin un modul de pregătire.

Totuși, proiectul dispune de resurse pentru perfecționarea a încă 500 de profesori de religie din întreaga țară.

În calitatea pe care o am în acest proiect, dar și din puțina mea experiență didactică, strânsă în anii de activitate la facultățile de teologie ortodoxă din Iași și București, am constatat ceea ce dumneavoastră știți preabine, anume dificultățile și provocările considerabile pe care le întâmpină profesorul de religie și ora de religie în câmpul educațional din spațiul românesc. Pe de o parte, prin conținuturile la care face referire în decursul activității sale, profesorul de religie se leagă inevitabil de obligația de a întrupa ceea ce spune, de a trăi ceea ce dorește ca elevii să învețe, de aici decurgând numeroase exigențe de ordin spiritual, pe care profesorul de religie nu le poate ocoli. Pe de altă parte, ora de religie, urmărind să evidențieze dimensiunea spirituală a lumii și a vieții, nu poate îndeplini cerințele obișnuite ale societății de consum. (Filosoful român Gabriel Liiceanu a formulat o constatare, care în bună măsură este valabilă și în cazul teologiei, anume că ”metafizica nu are succes de piață”). În orice caz, așa cum din nefericire constatați adesea în activitatea dumneavoastră, ideea prezenței orei de religie și a profesoruluui de religie în școală strânge mulți opozanți vocali, fiind înțeleasă ca o amenințare la libertatea de gândire a persoane.

Totuși, contextul acesta dificil ascunde și multe șanse. Suntem călăuziți să le vedem, de vederea duhovnicească sfinților părinți, așa cum este ea exprimată în reflecțiile spiritualității creștine. Sfinții ne învață să înțelegem că, în bunătatea Lui, Dumnezeu nu îngăduie niciodată înmulțirea greutăților fără să intensifice deopotrivă și ajutorul Lui. Și astăzi lucruile se petrec așa! A crescut, este adevărat, tendința de autonomie a vieții omenești, orientarea noastră utilitaristă către o viață atrasă de consum și lipsită de adâncimi. Dar au sporit și dovezile despre frumusețea Creației, s-au înmulțit și descoperirile care arată efectele benefice ale vieții spirituale, sunt și multe cărțile ziditoare, emisiuni de radio și televiziune orientate spre conținuturi edificatoare. S-a multiplicat, fără îndoială, oferta de divertisment, convingând pe mulți autori să afirme că trăim într-o epoca a industriei entertainement-ului.

Dar s-au înmulțit și vocile competente, din filosofie, artă, știință sau spiritualitate, voci care afirmă cu tot mai multă greutate că omul este mai mult decât o anvelopă de simțuri. În particular, revenind la tema acestei scrisori, putem reafirma că s-au înmulțit provocările orei de religie în școala românească, dar nu putem trece sub tăcere că deținem astăzi o cunoaștere mai bună a etapelor dezvoltării copilului, și o paleta mai largă de instrumente și metode didactice de pregătire și exprimare adecvată a credinței pentru cei mici. Nu putem omite să constatăm că s-au diversificat și mijloacele destinate să sporească sensibilitatea duhovnicească a copiilor și tinerilor, și că s-au dovezile care evidențiază necesitatea unei perspective spirituale asupra vieții. Toate aceste date și procedee, însușite și utilizate corect, pot îmbunătăți semnificativ activitatea profesorului de religie și pot ajuta la o mai pregnantă evidențiere a contribuției unice pe care ora de religie o poate avea în educație.

Dacă îmi este îngăduit să mai adaug ceva, mai adaug că în elaborarea suporturilor de curs, autorii s-au străduit să pună cât mai mult din aceste lucruri, știind nevoile profesorilor de religie și provocările recente la care este supusă ora de religie și, în general, și dimensiunea spirituală a vieții în tulburata noastră postmodernitate. De aceea, sunt convins de faptul – pe care mulți participanți ai programelor noastre, preocupați de o tot mai bună pregătire a lor, îl pot confirma – anume că cele opt module oferite pot ajuta semnificativ la îmbunătățirea orei de religie și a prestației profesorului de religie în școală.

În fine, toate acestea m-au determinat să vă adresez aceste rânduri, cu rugămintea să sprijiniți așa cum credeți că este posibil, în următoarele zile demersul de înscriere a profesorilor de religie.

Cu speranța că rugămintea mea vor găsi un sprijin din partea dumneavoastră, închei asigurându-vă de toată considerația mea,

Diac. Adrian Sorin Mihalache
Coordonator PREL
Universitatea ”Alexandru Ioan Cuza” Iași
Tel. 0744 70 89 30

 

(Visited 2 times, 1 visits today)