Rugăciuni pe malul lacului

bbbbLa amiază copiii se adună lângă lac, spre a se îmbăia în soare şi în apă.

O, Doamne, cum se minunează întreaga natură de neprihănire! Încordaţi şi îndureraţi ostenitori în prezenţa păcătoşilor- lacul şi soarele se transfigurează în prezenţa copiilor. Ce templu superb al Domnului devine lacul când copiii sunt într-ansul şi ce preot sfant devine soarele când razele sale se întrepătrund cu razele sufletelor copiilor.

„Lasaţi copiii să vină la Mine” şopteşte întreaga natură „iar voi veţi înţelege că Eu însumi sunt tot un copil. Pentru cei fără de suflet Eu par a fi fără de suflet, dar pentru sfinţi Eu sunt altar. Oricine caută fiară în mine, i se va trimite o fiară; oricine Îl caută pe Dumnezeu în mine, i se va arăta Dumnezeu. Păcătoşii mă numesc măcelărie, cei drepţi mă numesc altar de jertfă. Numai către nevinovăţie mă arăt Eu ca nevinovăţie şi numai copiilor lui Dumnezeu mă descopăr Eu drept copil al lui Dumnezeu.”

„Lasaţi copiii să vină la Mine” exclamă Fiul Fecioarei şi doar copiii vin la El. Cei care-i împiedică pe copii să vină la Fiul lui Dumnezeu se vor învrednici de focul iadului, fiindcă nici ei înşişi nu se duc la El şi nici altora nu le îngăduie să vină la El.

„De ce pe copii, o, Doamne, de ce îi cauţi pe copii?” cei ce sunt făcuţi şi nu născuţi întreabă pe Cel care a fost născut şi nu făcut. Astfel de oameni sunt făcuţi şi nu născuţi, ca statuile de piatră şi sunt mişcaţi de vânturile lumii. Dar Cel Ce este născut şi nu făcut se mişcă cu viaţa înlăuntru şi vânturile lumii fug de la El.

„Fiindcă Eu Însumi sunt tot copil, din această pricină caut copiii. Impostorii văd un impostor în Mine, ateii văd un ateu şi cei de la conducere văd în Mine pe unul care le uzurpă autoritatea. Fariseii întreabă: „Cine este acest om?” şi nu pot rezolva întrebarea, în vreme ce înţelepţii acestei lumi Mă socotesc după propria lor înţelepciune lumească.

Doar copiii Mă recunosc, căci şi Eu sunt tot copil. Ca şi copil, Eu nu sunt al Meu propriu şi tot ca şi copil nu caut slavă pentru Mine. Ca şi copil Eu nu cuget nimic de la Mine

Însumi. În schimb, ca şi copil, Mă gândesc la ceea ce M-a învăţat Tatăl Meu şi grăiesc ceea ce aud şi fac ceea ce văd.

Copiii încetează de a mai fi copii, dar Eu nu încetez vreodată de a fi copil. Copiii încetează de a mai fi copii din pricina călăuzitorilor lor vicleni şi a înţelepciunii acelor călăuze care te fac bătrân, bolnav şi mort. Oricine vine la Mine, chiar dacă a fost îmbătrânit de lume, Eu îl voi face copil şi ca şi copil el veşnic va domni întru Împărăţia

Mea, la care bătrânii lumii nu au acces.

Vă spun că împărătia Mea este o împărătie a copiilor.

Cu adevărat, cei ce sunt făcuţi nu vor vedea lumina împărăţiei lui Dumnezeu, ci numai cei ce sunt născuţi. Orice este al Meu, orice este precum sunt Eu, aceasta va fi cu Mine.

Statuile din piatră pe care vânturile lumii le mişcă vor fi sfărâmate, iar praful lor va fi purtat de vânturi. Dar copiii care se mişcă cu viaţa înlăuntrul lor, vor intra în viaţa veşnică”.

O, Prea Minunate Doamne, Veşnicule Copil al Sfintei Triade, ajută-mă cu nevinovăţia Ta, cea mai mare putere din univers, să mă nasc de la Duhul Sfânt.
Fie ca nu cumva să fiu făcut de această lume ca o statuie de piatră spre a fi sfărâmată şi împrăştiată de vânt.

Fie ca mai degrabă sa fiu ca un tânăr născut, nedespărţit de Tine în veşnicie.
O, Împărate al nevinovăţiei şi al tuturor celor neprihăniti.

(Sfântul Nicolae Velimirovici)

Poezie preluată de pe site-ul Poezie Creştină.

(Visited 11 times, 1 visits today)