Vă rușinați că sunteți feciori/fecioare? Atunci vă rușinați de Însăși Dumnezeul nostru Iisus Hristos care este Fecior

Scrisoarea asociaţiilor noastre către Ministrul Sănătăţii şi Ministrul Educaţiei şi Cercetării a pus pe jar presa din România, surprinzând prin îndemnul către tineri de a-şi păstra fecioria până la căsătorie.

Mirată că în anul 2015, oamenii mai au astfel de concepţii „învechite”, presa a luat peste picior păstrarea fecioriei până la căsătorie, ca şi cum istoria umanităţii s-a clădit pe vagabondaj sexual, pornografie şi prostituţie, şi nu pe o viaţă curată şi pe familia tradițională.

Suntem în anul 2015 de la naşterea Domnului Iisus Hristos din Fecioara Maria, nu de la naşterea lui Alfred Kinsey. Acest Hristos pe care întreaga lume îl mărturiseşte cu voie sau fără de voie când afişează data calendaristică pe orice dispozitiv, este însuşi Dumnezeu care S-a făcut om şi a trăit ca fecior, este fecior şi va rămâne fecior în veşnicie. Creatorul Universul e Fecior şi va rămâne neatins de orice ispită pentru că El este Unul Sfânt, singurul în afară de orice păcat.

Băieţilor, vă e ruşine să fiţi feciori? Aduceţi-vă aminte mereu că exemplul absolut de trăire pentru noi bărbații este Hristos, Creatorul nostru, care a îmbrăcat haina fecioriei.

Maica Domnului poartă apelativul cunoscut de o lume întreagă: Fecioara Maria. Măicuţa Domnului a fost fecioară până la naştere, a rămas fecioară în timpul naşterii şi fecioară după naştere, de aceea este numită şi Pururea Fecioară, căci şi ea va rămâne în veşnicie Fecioară, dar paradoxal (tainic) şi Mamă.

Fetelor, vă e ruşine că sunteţi fecioare? Însăşi Mama Creatorului e Fecioara Preacurată. Ce exemplu mai mare de trăire are o femeie decât pe Maica Domnului?

Dragilor, vă rușinați că sunteți feciori? Atunci vă rușinați de Însuși Creatorul vostru și de Mama lui, cea mai slăvită femeie din Univers, mai mult decât toți îngerii. Puneți la inimă cuvintele Domnului:

„Căci de cel ce se va ruşina de Mine şi de cuvintele Mele, în neamul acesta desfrânat şi păcătos, şi Fiul Omului Se va ruşina de el, când va veni întru slava Tatălui său cu sfinţii îngeri.” (Marcu 8, 38)

Toți ne naștem cu acest dar al fecioriei, care nu se limitează doar la instinctul sexualității, ci este însăși curăția sufletului nostru, gingășia lui, inocența lui, nerăutatea lui, adică starea lui fără de păcat. Fecioria în sens larg denumește defapt stare de nepătimire a omului.

„Precum un parfum puternic, chiar de este închis într-un vas, îmbălsămează cu mirosul său aerul și desfătează nu numai pe cei ce stau aproape de vas, dar chiar și pe cei de mai departe de el, tot astfel și mireasma curată a sufetelor feciorelnice, curgând afară prin simțuri, prin privire, prin glas și prin toate câte se pot simți, scoate la iveală virtutea lor ascunsă. Copii mei, să vă păziți comoara curăției neprihănită, ca Domnul să vă iubească și să-Și gătească sălaș în sufletele voastre! Căci într-un vas de necinste, murdar și spart, mirul harului nu va suferi să stea.”1

Progresul tehnologic al umanităţii nu a adus după sine şi un progres spiritual şi al moralităţii în societate ci dimpotrivă. Virtuţile nu se învechesc niciodată, ci rămân în veşnicie pentru că sunt susținute de Creator. Doar răul se învecheşte, se preschimbă şi sucombează în final pentru că nu are ființă în sine, nu este susținut de Cretor. Cinstea e cinste de la începutul lumii. Sinceritatea şi adevărul sunt recunoscute de când e lumea drept chipuri ale iubirii. Milostenia deschide şi uneşte sufletele oamenilor de la Adam şi până azi. Hărnicia şi devotamentul au fost întotdeauna apreciate. Buna-cuviinţă, smerenia şi curăţia sufletească au atras mereu pe aproapele. Fidelitatea conjugală e astăzi la fel de dorită ca în vremea lui Noe, ba chiar mai mult.

Fecioria e parte din bunătatea cu care l-a înzestrat Dumnezeu pe om. Fecioria e acea curăţie a sufletului omenesc care-şi controlează mintea şi gândurile pentru a nu da curs patimilor, şi a rămâne astfel aproape de Dumnezeu, în bucuria Lui. Fecioria e acea fidelitate faţă de Dumnezeu şi faţă de viitorul soţ sau soţie.

Fecioria este promisiune şi înfăptuire a promisiunii. Fecioria este un mod de a-i respecta pe toţi cei din jur şi pe Dumnezeu, neînșelând aşteptările lor.

Fecioria este o virtute a întregii Divino-Umanități, nu un moft sau o tradiţie locală.

Biserica Ortodoxă Universală proclamă lumii virtutea castităţii. Biserica Ortodoxă din România, Grecia, Rusia, Bulgaria, Belarus, Cipru, Georgia, Albania, Macedonia, Serbia, Muntenegru, SUA şi din alte zeci de ţări ale lumii, propovăduieşte clar şi fără echivoc păstrarea fecioriei până la căsătorie, fidelitatea conjugală a soților, viața celibatară tot în feciorie, și monahismul ca o cale mai înaltă.

Biserica Catolică din întreaga lume propovăduieşte tuturor prin slujitorii săi, de la Papă la cardinali, până la preoţi, că fecioria e o mare virtute şi o avem de la naştere dar şi prin Harul Botezului şi orice act sexual în afara familiei este considerat un păcat.

Biserica Protestantă şi toate cultele neoprotestante din întreaga lume propovăduiesc astăzi păstrarea fecioriei până la căsătorie.

Cultul mozaic al evreilor deasemenea propovăduiește castitatea înaintea căsătoriei (abstinența) și fidelitatea în timpul căsătoriei.

Cultul musulman susţine fecioria şi fidelitatea în căsătorie şi deasemenea consideră ca imorală orice ieşire a relaţiilor sexuale din cadrul intim al familiei.

La fel şi budismul, hinduismul, sikhismul, jainismul și daoismul conțin percepte morale care exclud orice comportament sexual inadecvat (relații intime înaintea căsătoriei, adulter, etc.)

Marile culte religioase ale lumii afirmă păstrarea fecioriei până la căsătorie. Asta înseamnă că bisericile naționale și credința majorității populației de pe glob consacră și cultivă fecioria ca virtute.

De aici se poate observa că fecioria până la căsătorie este o valoare umană universală, cu o tradiție la fel de veche ca și omenirea, dincolo de orice diferențiere culturală sau graniță statală.

Fecioria caracterizează inocența fiecărui copil, și-l însoțește în creșterea lui, fiindu-i temelia pe care se va dezvolta credința și caracterul viitorului adult. Marile culte religioase ale lumii susțin dezvoltarea armonioasă a sufletului unui copil și a trupului lui, având ca țel înaintarea lui în cele spirituale, ca singurul izvor din care vin adevăratele bucurii și înțelesuri ale vieții.

Totuși, toți avem un singur Dumnezeu, un singur Creator care ne-a dat naștere, doar percepția noastră asupra relației cu El și lumea diferă.

Susținem toți fecioria, conștienți sau nu, doar pentru că al nostru Creator, Iisus Hristos, Dumnezeul făcut Om, este fecior și susține fecioria în toată Creația Sa.

(Claudiu Balan)


1. Sfântul Nifon, patriarh al Constantinopolului, apoi mitropolit al Țării Românești, sfaturi către postelnicul Neagoe Basarab, viitorul voievod al Țării Românești și Despina, viitoarea doamnă a voievodului. (Măria Sa, Neagoe Basarab, Editura Bonifaciu, 2012, p. 37).

 

 

(Visited 63 times, 1 visits today)