„A săruta o fată este totuna cu a o cere în căsătorie. Înseamnă a-i promite o viaţă alături de tine.”

Sărutul intim ridică mari semne de întrebare, deşi lucrurile par foarte clare în mintea multora. Fiecare tânăr e convins în sinea lui că ştie ce este un sărut şi cunoaşte şi limitele morale ale acestuia. În fapt, cine sau ce anume hotărăşte cât de curat sau cât de pătimaş este un sărut între două persoane de gen opus?

Ce este sărutul?

Articolele care vizează sărutul intim şi imaginile care-l înfăţişează pe acesta sunt împletite numai cu sensuri, gesturi şi imagini obscene. Acest lucru mă duce cu gândul la faptul că sărutul nu poate fi despărţit de patima desfrânării.

Sărutul intim este un gest pătimaş care izvorăşte şi se întemeiază pe poftirea trupească a celuilalt. Dorinţa unei intimităţi sexuale naşte sărutul. Nu ştiu dacă sunt şanse ca doi tineri, sărutându-se, să nu aibă în minte gândul desfrânării şi pofta trupească.

Deci, prin excelenţă, sărutul intim este şi rămâne un gest erotic!

Sărutul intim nu poate avea loc la întâmplare, ci doar între două persoane care împărtăşesc anumite sentimente reciproce. Sărutul are loc doar între două persoane care se iubesc sau, cel puţin, se plac fizic. Starea sufletească a celor doi este piatra de temelie a oricărui sărut care ia naştere între ei.

Sărutul este, în acelaşi timp, o faptă trupească şi una sufletească. El îşi are începutul în minte şi în inimă, iar apoi coboară în trup. Acesta este modul în care ia naştere orice faptă. Cât despre sărut, el stă în strânsă legătură cu poftă sexuală, care se naşte în minte (prin gânduri) şi coboară în trup (prin gesturi).

Importanta şi greutatea unui sărut intim reiese din faptul că, după căsătorie, el nu mai poate fi săvârşit la întâmplare, ci decât între doi soţi. Ce ar simţi soţul dacă şi-ar vedea soţia sărutându-se cu altcineva? Şi invers.

Cel căsătorit, printr-un sărut intim străin de soţ/soţie, săvârşeşte un adulter.

Privind la valoarea şi implicaţiile pe care le are chiar şi un singur sărut intim, nu se cade oare să ne mutăm atenţia la modul în care acesta este înţeles şi practicat înainte de căsătorie?!

Înainte de căsătorie, sărutul se dovedeşte a fi o materializare a unei pofte trupeşti care nu îşi are locul. Tinerii creştini trebuie să înţeleagă faptul că nu se pot juca cu focul fără a mirosi a fum sau chiar a se arde, iar acest „fum” prea rar nu da naştere unui foc.

Cel necăsătorit, printr-un sărut intim, începe să întrupeze gândul desfrânării.

 

„Poezie de dragoste”, de Nichita Stănescu

„Se sărută, ah, se sărută, se sărută

Tinerii pe străzi, în bistrouri, pe parapete,

Se sărută întruna că şi cum ei înşişi

N-ar fi decât nişte terminaţii

Ale sărutului.

 

Se sărută, ah, se sărută printre mașinile-n goană,

În staţiile de metrou, în cinematografe,

În autobuze, se sărută cu disperare,

Cu violenţă, ca şi cum

La capătul sărutului, la sfârşitul sărutului, după sărut

N-ar urma decât bătrâneţea proscrisă

Şi moartea.

 

Se sărută, ah, se sărută tinerii subţiri

Şi îndrăgostiţi,

Atât de subţiri, ca şi cum

Ar ignora existenţa pâinii pe lume.

Atât de îndrăgostiţi, ca şi cum, ca şi cum

Ar ignora existenţa însăşi a lumii.

 

Se sărută, ah, se sărută ca şi cum ar fi

În întuneric, în întunericul cel mai sigur,

Ca şi cum nu i-ar vedea nimeni, ca şi cum

Soarele ar urma să răsară

Luminos

Abia

După ce gurile rupte de sărut şi-nsângerate

N-ar mai fi în stare să se sărute

Decât cu dinţii.”

 

Sărutul „adolescentin”

Oricât s-ar încerca o purificare a sărutului intim, acesta va continua să-l scoată pe om din sine însuşi, spre a se uni cu celălalt, în trupul lui. Gândurile se unesc mai întâi, undeva la mijloc, apoi îşi trag după ele trupurile, spre o unire tot mai deplină. Deci, dacă atât de profundă este lucrarea unui sărut intim, mai poate avea vreun rost înainte de căsătorie?

Sărutul intim, pe lângă curiozitate, este „motivat” de pofta sexuală a fiecăruia. Fără primirea unor gânduri şi excitarea minţii, nu apare nevoia de a-l săruta intim pe celălalt. Precum, în căsătorie, când odihnă dintre soţi este clătinată de o mică ispită, sărutul devine imposibil, tot aşa, înainte de căsătorie, când lipseşte poftă, lipseşte şi sărutul.

Un sărut, o cerere în căsătorie!

Un părinte a zis: „A săruta o fată este totuna cu a o cere în căsătorie. Înseamnă a-i promite o viaţă alături de tine.” Înţeleg de ce zicea astfel. Deşi a fost pervertit mult de oamenii pătimaşi, sărutul este şi va rămâne un lucru înalt, tainic şi dătător de viaţă.

Păcatul (desfrânarea) desparte, căci patimile nu pot uni, nici ţine împreună pe termen lung. Deci, pe cât de curată le va fi prietenia, pe atât de puternică va fi dragostea soţilor şi viaţă de familie. Pe lângă calităţile sufleteşti dovedite într-o prietenie liniştită, care vor rodi tot mai mult, Dumnezeu va trimite harul Său înmulţit acolo unde va găsi iubire curată.

În taină, nu în public!

O lume în care oamenii nu mai au nimic de tăinuit este o lume săracă şi moartă. Când sărutul devine un gest public, el nu mai poate da viaţă şi putere, ci vlăguieşte puterile sufletului. În taina unui sărut nu încap decât doi, doi soţi care sunt „un trup”.

Sărutul intim este un gest de iubire mult prea scump pentru a fi lăsat sub privirile celorlalţi. Îmi place să aşez aici următorul cuvânt evanghelic: „Nu aruncaţi mărgăritarele voastre înaintea porcilor” (Matei 7, 6). Deci, sărutul dintre soţi este o taină care nu trebuie împărtăşită cu nimeni, vreodată.

Nevoia de a-l săruta intim pe celălalt (prietenul/prietenă) trebuie înfrânata prin exersarea voinţei şi prin pupături amicale. Doar cel care va înţelege viclenia duhului desfrânării va reuşi să înţeleagă şi natura săruturilor intime înainte de căsătorie.

Rugăciunea, postul şi răbdarea sunt temelia oricărei prietenii sincere şi, totodată, ele sunt şi testul de rezistenţă la care fiecare ar trebui să-l supună pe celălalt. Doar astfel se poate ajunge la căsătorii spre slava lui Dumnezeu, lipsite de suferinţele pe care le au de întâmpinat mai târziu acei tineri „liberi” şi nonconformişti.

 

Teodor Danalache

Sursa: CrestinOrtodox.ro | Sarutul

(Visited 280 times, 1 visits today)