Seară de rugăciune la ora 22:30 pentru Marele Sinod Ortodox din perioada 16-27 iunie 2016, în insula Creta

Hristos a înviat!

Dragilor, în primul rând îmi cer iertare că din cauza mea am sărit câteva seri de rugăciune. Mi-aduceam aminte să public anunţul când era deja foarte târziu. A fost săptămâna mare, apoi a fost tabără în săptămâna luminată şi luat cu evenimentele, mi-aduceam aminte prea târziu să public anunţul cu seara de rugăciune.

Vă propun în această seară să ne rugăm pentru toţi episcopii care vor participa la Marele Sinod Ortodox care va avea loc în luna iunie, ca Dumnezeu să le dăruiască gând bun, inimă curată, minte deschisă şi să-i ajute să i-a hotărârile potrivite pentru unirea tuturor în Hristos Domnul nostru. Este o datorie morală a fiecărui om botezat al Bisericii Ortodoxe Universale, să se roage pentru mai marii lui, mai ales într-un moment aşa de important. Vom citi împreună acatistul Maicii Domnului Prodromiţa.

Patriarhia României ne încurajează pe toţi să ne rugăm pentru buna desfăşurare a Sinodului şi pentru a fi toţi într-un duh în privinţa acestei întâlniri. Iată mai jos mesajul mesajul Patriarhiei Române şi a Patriarhului Ecumenic, Sanctitatea Sa Bartolomeu:

„Sanctitatea Sa Bartolomeu, Patriarhul Ecumenic al Constantinopolului, a adresat tuturor membrilor Bisericii Ortodoxe un mesaj referitor la Sfântul şi Marele Sinod, care se va întruni în perioada 16-27 iunie 2016, în insula Creta. Sanctitatea Sa îndeamnă cu fervoare ca toţi credincioşii, clerici şi laici, bărbaţi şi femei, tineri şi bătrâni, să se roage pentru importantul eveniment al Ortodoxiei. Redăm mai jos textul mesajului Patriarhului Ecumenic:

Cu harul lui Dumnezeu, Cel care a instituit şi a inspirat Biserica de-a lungul veacurilor, Cel care a călăuzit şi luminat pe Părinţii Bisericii prin Sinoadele Locale şi Ecumenice, vom convoca Sfântul şi Marele Sinod al Bisericii Ortodoxe în Creta, în luna iunie.

Toţi Întâistătătorii celor 14 Biserici Ortodoxe Autocefale, împreună cu delegaţiile de ierarhi şi consilieri, se vor întruni pentru a demonstra şi declara unitatea Trupului lui Hristos, precum şi pentru a pronunţa şi proclama un mesaj de speranţă şi iubire către o lume care tânjeşte după bucuria şi viaţa Evangheliei lui Hristos.

Cel mai important scop al acestui Sinod panortodox este acela de a mărturisi că Biserica Ortodoxă este Biserica cea Una, Sfântă, Universală (sobornicească) şi Apostolică unită prin Sfintele Taine, Sfintele Canoane şi Sinoadele Ecumenice.

Recunoaştem faptul că lumea aşteaptă o voce vibrantă asupra mai multor provocări presante, dar am considerat că este necesar să abordăm şi unele aspecte pastorale ale Bisericii noastre.

Faptul că Ortodoxia îşi va exprima sinodalitatea la nivel global după atâtea secole constituie un pas decisiv.

Rugăm cu fervoare ca plenitudea Bisericii, clerici şi laici, bărbaţi şi femei, bătrâni şi tineri, să se roage pentru acest eveniment unic şi istoric. În special, vă rugăm să Îi cereţi lui Dumnezeu să întărească şi să insufle pe conducătorii Bisericii să-şi manifeste unitatea într-o lume afectată de conflicte şi diviziune.

Fie ca Dumnezeu să binecuvânteze Sfântul şi Marele Sinod, iar harul Său bogat să fie cu voi cu toţi!”

Vă aşteptăm alături de noi astăzi, 18 mai 2016 la ora 22.30.

Doamne ajută!

(Claudiu Balan)

 

(Visited 6 times, 1 visits today)