Skip to content

2 Comentarii

 1. Catalin
  iunie 18, 2016 @ 12:48 pm

  Foarte interesant articolul..este una dintre crizele ecclesiologice formulată de părintele Schmemann „individualismul” cultului..Dar tot acelasi pr. Schmrmann afirmă ca nu cultul s a schimbat ci perspectiva înțelegerii cultului.Deci eu cred ca la ora actuala e nevoie de mistagogie, de explicate a aceea ce se intampla in cultul Bisericii. Pentru ca nici mirenii..nici preoții nu stiu ce se intampla in Biserică..L as provoca pe părintele(ce a scris articolul) sa expună si o scurtă sinteza despre viziunea părintelui Stăniloae despre Liturghie

  Reply

 2. Mihai
  iunie 29, 2016 @ 1:11 pm

  Mă gândesc că, în esenţă, Sfânta Liturghie are în centru Cina Domnului: împărtăşirea din Trupul Său şi din Sângele Său împreună cu toţi credincioşi din Biserică, cu scopul de a pomeni ceea ce Iisus Hristos a înfăptuit pentru fiecare dintre noi: „Cãci de câte ori veți mânca aceastã pâine și veți bea acest pahar, [b]moartea Domnului vestiți[/b] pânã când va veni.” (1 Corinteni 11:26) Sau, după cum se spune în Liturghia Sfântului Vasile cel Mare: „Aceasta să o faceţi întru pomenirea Mea, că, ori de câte ori veţi mânca pâinea aceasta şi veţi bea paharul acesta, [b]moartea Mea veţi vesti, învierea Mea veţi mărturisi[/b].”

  Mâncând din acea Pâine şi bând din acel Vin, noi ne vestim nouă înşine evanghelia şi, crezând în ea, ne facem părtaşi roadelor ei, dar ne şi pregătim să o propovăduim celor care încă nu o cunosc. Şi care este evanghelia? „Vã aduc aminte, fraților, Evanghelia pe care v-am binevestit-o […] că [b]Hristos a murit pentru pãcatele noastre[/b] dupã Scripturi; Și cã a fost îngropat și cã [b]a înviat a treia zi[/b], dupã Scripturi;” (1 Corinteni 15:1, 3-4)

  Este evident paralelismul dintre evanghelie (faptul că Hristos a murit pentru păcatele noastre, aşa cum arătau scrierile Vechiului Testament, şi că apoi a înviat, tot potrivit profeţiilor Vechiului Testament) şi ceea ce se pomeneşte la Sfânta Liturghie.

  Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu întrupat, El cel fără păcat, fără prihană, fără pată, fără nicio meteahnă, El cel perfect, frumos, bun, adevărat, a luat asupra Lui păcatele fiecăruia din noi cei păcătoşi, prihăniţi, plini de pete, plini de metehne, imperfecţi, urâţi, răi şi mincinoşi, şi a plătit pe cruce, în locul nostru, preţul pe care noi ar fi trebuit să îl plătim, şi anume moartea, pentru ca prin credinţa în El noi să avem iertarea păcatelor, împăcarea cu Tatăl şi viaţa veşnică. Învierea Sa din morţi ne arată că Dumnezeu a primit jertfa Sa şi că Noul Legământ făcut prin sângele Său rămâne în picioare.

  Care este legătura cu acest articol? Din acest punct de vedere, jertfa şi învierea lui Iisus Hristos sunt o recreare a omului. Dumnezeu i-a creat pe Adam şi pe Eva după chipul Său şi în comuniune cu El. Prin păcat omul a pierdut însă comuniunea cu Dumnezeu, iar chipul Acestuia în Om s-a întunecat. Prin jertfa Sa pe cruce Hristos a refăcut comuniunea cu Dumnezeu a celor care cred în El ca şi Mântuitor, eliminând ceea ce ne separa pe fiecare dintre noi de Dumnezeu, şi anume păcatele. De asemenea a restaurat chipul lui Dumnezeu în cei credincioşi (de exemplu prin faptul că ne-a scos din robia păcatului şi nu mai sunt robi acestuia, ci liberi, aşa cum erau Adam şi Eva).

  Evanghelia ca şi recreare a omului apare simbolic chiar în actul creaţiei. De exemplu, pentru a o crea pe Eva, Dumnezeu îl adoarme pe Adam. Apoi îi scoate o coastă, iar din acea coastă o creează pe Eva. Când Adam o vede pe Eva, el spune: „Iatã aceasta-i os din oasele mele și carne din carnea mea; ea se va numi femeie, pentru cã este luatã din bãrbatul sãu.” (Facere 2:23)

  În acelaşi mod Dumnezeu Tatăl a creat şi Biserica, ca mireasă a lui Hristos, logodindu-ne pe fiecare dintre noi cu Fiul Său. Hristos a murit pe cruce (aşa cum Adam a adormit), apoi El a fost împuns în coasta Sa, de unde a curs sânge şi apă. Prin moartea răscumpărătoare a lui Hristos Iisus, noi cei credincioşi am fost curăţaţi şi sfinţiţi, devenind parte din Biserică, mireasa lui Hristos. Apostolul Petru spune în 2 Petru 1:4 cum că devenim „pãrtași dumnezeieștii firi”, aşa cum şi Eva era os din oasele lui Adam.

  Reply

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *