Sfânta Treime şi spectrul de culori

addative2Articolul face o analogie între lucrarea întreită a lui Dumnezeu în lume prin cele trei Persoane şi spectrul de culori.

Domnul nu este un Dumnezeu singur, un dumnezeu mono-personal, ci un un Dumnezeu întreit în Persoane: Tatăl, Fiul şi Duhul Sfânt, Persoane care se iubesc una pe alta, care stau mereu în comuniune. Tatăl e în Fiul şi în Duhul Sfânt, iar Fiul e în Tatăl şi în Duhul Sfânt la fel de mult cum este Duhul Sfânt în Tatăl şi în Fiul, şi cu toate acestea nu se confunda unul cu altul, persoanele nu se amestecă, nu se contopesc, nu pot fi nici despărţite, nici împărţite.

Lucrarea lui Dumnezeu în lume e mereu lucrarea Tatălui împreună cu a Fiului şi cu a Duhului Sfânt. Tatăl nu lucrează singur ci prin cele două mâine ale sale: Fiul şi Duhul. Fiul este trimis în lume de Tatăl şi lucrează în oameni prin Duhul Sfânt. Tatăl este Creatorul, Fiul este Mântuitorul iar Duhul Sfânt este Sfinţitorul. Lucrarea de mântuire a lumii este una întreită, este lucrarea celor trei Persoane împreună. Deşi fiecare persoană are lucrarea ei în lume totuşi chiar şi acea lucrare se face împreună cu celelalte două.

Astfel lucrarea lui Dumnezeu în univers şi în viaţa noatră este o lucrare mereu a celor trei Persoane deodată. Dumnezeu ţine creaţia prin energiile necreate care izvorăsc din El. Energia (harul lui Dumnezeu) se află în tot, în orice particică a creaţiei, în fiecare celulă, în fiecare atom, în fiecare structură fizico-chimică şi în orice lucru nevăzut (în orice raţiune, idee, concept).

Cred într-unul Dumnezeu Tatăl atotţiitorul, Făcătorul cerului şi al pământului, a tuturor celor văzute şi nevăzute„.

Orice obiect are o formă şi o culoare. Culoarea este dată de lumină care se reflectă asupra lui. Practic fără lumină nu ar exista culoare. Fără lumină ar exista doar formă şi întuneric. Deşi biroul meu are culoare maro, această culoare nu-i este specifică fizic, ci noi oamenii percepem culoarea maro ca urmare a reflectării luminii asupra acestui birou. Dacă lumina  (un spectru de unde electromagnetice) îşi schimba frecvenţa sau intensitatea atunci vom observa (percepe) că biroul va avea o nuanţă de crem închis spre crem.

Ochiul uman percepe lumina doar în spectru 380–750 nm. Orice undă electromagnetică (orice rază de lumină) care apare în afara acestui spectru nu poate fi sesizată cu ochiul liber. Noi oamenii percepem lumina şi implicit culoarea ca o combinaţie a trei culori: roşu, verde şi albastru. Astfel orice culoare derivată este o combinaţie a celor trei. Albul şi chiar negrul e combinaţie de roşu, verde şi albastru. Trei frecvenţe de bază care ne colorează întreaga viaţă. Tot ce vedem în jurul nostru este o combinaţie de roşu, verde şi albastru. Noi vedem o singură lumină, dar de fapt sunt trei culori în spectrul pe care-l percepem. Noi vedem o singură lumină dar sesizăm o infinitate de culori la obiectele din jurul nostru. Culoarea unui obiect este determinată de opacitatea şi capacatitatea lui de a reflecta lumina.

Aşa cum cele trei culori se combină pentru a da o singură culoare unui obiect, şi nu observăm cu ochiul liber contribuţia fiecarei culori de bază, ci vedem un singur efect, aşa lucrează şi Dumnezeu Tatăl împreună cu Fiul şi Duhul Sfânt. Tatăl nu face nimic fără Fiul şi fără Duhul Sfânt, şi la fel nici Fiul fără Tatăl lui şi fără Duhul ce purcede din Tatăl, precum nici Duhul nu face nimic fără celelalte două Persoane. Deşi sunt trei Persoane, noi vedem o singură lucrare.

Cum poate fi Dumnezeu Unul dar totuşi trei? Cum poate avea o singură fiinţă dar totuşi trei persoane care nu se confundă?

Aşa cum noi vedem o singură nuanţă, dar de fapt sunt trei culori de bază care o crează, aşa şi Dumnezeu, deşi noi îl percepem ca Unul singur, El totuşi e întreit în Persoane.

O singură rază de lumină dar de fapt 3 culori de bază. Un singur Dumnezeu dar de fapt 3 Persoane.

Orice are culoare, orice părticică cât de mică de materie are culoare, pentru că totul este luminat, toată creaţia stă în lumină. Chiar şi noaptea avem lumină. Orice lumină, noi o percepem ca o lucrare a trei culori de bază. Orice lucru creat este o reflectare a energiei lui Dumnezeu, este lucrarea comună a Tatălui, Fiului şi Duhului Sfânt.

Tatăl, Fiul şi Duhul Sfânt au creat lumea cu energiile lor,  aşa cum roşul, verdele şi albastru crează imaginea reală a unei fotografii imprimată pe hârtie. Dumnezeu „scrie” în univers prin lumină aşa cum fotografia (fotos = lumină; grafos = scriere, fotografie = scriere cu lumină)  e o scriere, oimprimare pe hârtie a realităţii cu lumină, prin cele trei culori de bază.

Ochiul uman are doar 3 receptori de culoare (3 conuri) care pot percepe doar roşu, verde şi albastru, şi prin ele se crează culoarea pe retină. Ochiul uman are amprenta Sfintei Treimi, omul are chipul lui Dumnezeu în el.

Din aceeaşi tema: Cine e Iisus?

(Claudiu)

(Visited 89 times, 1 visits today)