Sfântul Clement Alexandrinul despre homosexualitate

Natura n-a îngăduit nici celor mai desfrânate animale ca fecundarea să se facă în deschizătura excrementelor. Urina se formează aparte în bășica udului [vezica urinară n.n.]; mâncarea umezită [digerată n.n.] se duce în pântece, lacrima în ochi, sângele în vine, ceara în urechi, mucozitățile în nări, șezutul este capătul intestinului gros, prin care se dau afară excrementele. […]

Pornind de la cele spuse, este limpede și recunoscut de toți că trebuie să respingem împreunările între bărbați, împreunările sterile, pederastiile și împreunările androgine nefirești; să dăm ascultare chiar naturii, care, prin felul în care a creat organele genitale, a interzis astfel de împreunări; că bărbatul a fost făcut bărbat nu ca să primească sămânța, ci ca să dea sămânța. […]

Astfel, același Moise, pe față, nu enigmatic, deschis, a dat aceste porunci zicând: ”Să nu faci desfrânare, să nu faci adulter, să nu strici copiii”. Această poruncă a Cuvântului trebuie păzită din toată puterea; nu trebuie călcată cu nici un chip și nici nu trebuie să nesocotim poruncile. Numele unei pofte rele este batjocura. Platon a numit pe calul poftei ”cal batjocoritor” […]. Îngerii care s-au dus la Sodoma v-au făcut cunoscut pedeapsa dată pentru batjocură. Aceia au ars împreună cu orașul pe cei care au vrut să-i batjocorească; au dat pildă clară, că focul este rodul desfrânării. Că, după cum am spus mai înainte, nenorocirile celor de demult s-au scris spre sfătuirea noastră, ca să nu ne vârâm în ele, ci să ne păzim, ca să nu cădem în aceleași nenorociri.

(Sf. Clement Alexandrinul, Pedagogul, EIBMBOR, București, 1982, p. 280)

(Visited 114 times, 1 visits today)