Un episcop ascet. Viaţa şi învăţăturile Sfântului Ierarh Nifon (recomandare de carte)

Deseori ni se întâmplă să auzim pentru prima dată numele unui Sfânt sau al unei Sfinte prăznuit/e în Biserica Ortodoxă. Această carte, tipărită de Mănăstirea Paraclitu din apropierea Atenei, ne descrie viaţa Sfântului Ierarh Nifon al Constanţianei, dar ne şi aduce un numar de 23 de rugăciuni, pe care Sfântul le-a rostit în diferite împrejurări şi situaţii ale vieţii.  Sfântul Nifon a trăit în veacul al IV-lea, alături de alţi mari ierarhi ai Ortodoxiei, ,,în aceeaşi vreme cu Sfântul Atanasie cel Mare, Patriarhul Alexandriei”, după cum a afirmat Protosinghelul Petroniu Tănase în prefaţa cărţii.

Sfântul Nifon a purtat încă din copilărie, o mare evlavie faţă de Dumnezeu şi de Biserica Sa. Îi plăcea să participe la sfintele slujbe, dar şi să citească cu râvnă şi atenţie Sfânta Scriptură şi să studieze zilnic Vieţile Sfinţilor cuvioşi sau mucenici.  La o vârstă foarte tânără, a decis să sporească în cunoştinţă şi mai ales, în virtute, pentru a se face următor Sfinţilor şi pentru a primi cununa mântuirii.  În lupta cu patimile sufleteşti şi trupeşti o sumedenie de ispite au încercat să-l doboare pe Sfânt, dar le-a biruit de îndată cu ajutorul credinţei sale neclintite şi a smereniei negrăit de mare.

„Dulceaţa miresmei Sfântului Duh întrece orice bucurie şi fericire”. Sfântul Nifon, renunţând la toate plăcerile acestei lumi, a dobândit multe daruri duhovniceşti, printre care blândeţea şi smerenia. Cele două ,,arme” l-au ajutat să treacă peste orice pericol şi încercare, mai mult decât atât, l-au ajutat în focul ispitelor trupeşti, aşa cum ne descrie şi capitolul şapte.

Dar cartea nu creionează doar faptele sau învăţăturile Sfântului, ci şi o multitudine de vedenii şi descoperiri ale Sale, dintre care cea mai importantă este cea a Înfricoşătoarei Judecăţi.  Iată şi un pasaj în care Mântuitorul Hristos i se adresează Sfântului, în timpul minunatei vedenii:

„Nifone, Nifone, frumoasă a fost prooroceasca ta vedenie. Scrie dar cu amănuntul toate cele ce ai văzut şi ai auzit, pentru că aşa se vor întâmpla. Ţi le-am arătat ţie pentru că îmi eşti prieten credincios, fiu al Meu iubit şi moştenitor al Împărăţiei Mele. Încredinţează-te deci acum, când te-am învrednicit să vezi înfricoşatele taine, de marea Mea iubire de oameni faţă de cei ce se închină cu smerenie Împărăţiei şi Stăpânirii Mele. Pentru că Eu Mă bucur să privesc spre cel blând şi smerit care se cutremură de cuvintele Mele „.

Cartea a apărut la editura: Mănăstirea Sihăstria (2004), iar dacă nu o veţi găsi la pangarele bisericeşti, o puteţi comanda accesând site-ul egumenita.ro.

Vă doresc din toată inima o lectură plăcută tuturor şi nu în ultimul rând, un post binecuvântat cu cât mai multe bucurii duhovniceşti!  Închei cu o scurtă rugăciune a Sfântului Ierarh Nifon, care mi-a atras atenţia în mod special:

„Doamne, să nu mă slăvească oamenii, nici nu-i lasă să mă respecte sau să mă cinstească. Ci dăruieşte-mi slava care rămâne în veşnicie! ” Amin.

(Georgiana)

(Visited 27 times, 1 visits today)