Cuvânt din viața Sfântului Nifon, despre iubirea de arginți

Umblând, Sfântul Nifon a văzut pe un om, pe care-l rugau mulţi neputincioşi, cerând de la el milostenie. Iar el nici nu se uită la dânşii. Deci, Sfântul Nifon, apropiindu-se de îngerul păzitor al aceluia, i-a zis: „Spune-mi mie, Îngerule, oare, multă avere are omul acesta?”. Zis-a Îngerul: „Bogăţie multă şi fără de număr are, dar este iubitor de arginţi, şi, pentru un ban, se îmbolnăveşte de moarte, şi bate pe cei ai casei lui, omorându-i prin foame şi prin goliciune şi silindu-i pe ei la muncă”.

Zis-a Nifon: „Cu ce gând îşi amăgeşte cugetul sau, ca să nu dea nimic la fraţii cei săraci?” A grăit lui Îngerul: „Ascultă-mă, ce-ţi spun, că vine dracul cel întunecat şi-i pune lui în gând, că va îmbătrâni şi, după aceea, va cădea în boală şi să nu dea averea sa la nimeni, că nu cumva să nu-i ajungă lui, şi să se căiască, zicându-şi că în zadar a împărţit averea sa la săraci, şi nu a sporit cu nimic. Şi aşa îl amăgeşte pe el necuratul drac acestea punându-i-le în inima adeseori. Iar el se supune gândului aceluia, şi se întunecă, nemiluind pe săraci”.

Apoi, Îngerul i-a mai zis lui Nifon: „Lasă-l, să-i fie lui precum crede. Pentru că Dumnezeu nu este ispititor la rău. Şi pe nimeni nu ispiteşte, ci fiecare se ispiteşte de ale sale patimi, de vreme ce ascultă de diavolul şi se supune lui”. Şi aceasta zicând, s-a dus îngerul de la el.

Iar omul acela, după puţină vreme, a căzut în boală. Şi era boala lui foarte cumplită. Deci, după ce a căzut omul în acea amară boală, atunci şi-a dat toată averea sa la doctori şi nici un folos n-a aflat de la ei, ci în şi mai cumplite dureri a căzut. Şi aşa, multe zile chinuindu-se, a murit şi cu sufletul şi cu trupul. Şi s-a împlinit, cu el, cuvântul spus de Proorocul David: „Iată omul care nu şi-a pus pe Dumnezeu ajutorul lui, ci a nădăjduit în mulţimea bogăţiilor sale” (Ps. 51,5-6). Să nu vă înşele dracul fraţilor, ca să nu luaţi judecata fără de milă pentru zgârcenie, dacă aveţi avere, şi să vă pierdeţi sufletul şi trupul şi să nu luaţi Împărăţia Cerurilor.

(Sfântul Nifon, patriarhul Constantinopolului. Sursa: Proloagele, luna august, ziua 10)

 

 

(Visited 8 times, 1 visits today)