Sfinţii vor judeca lumea

Sfântul Apostol Pavel în Epistola întâi către Corinteni ne spune: „Au nu ştiţi că sfinţii vor lumea?”. Pare oarecum surprinzător când auzi aceste cuvinte bine ştiind că Hristos a spus în multe rânduri despre Sine însuşi că este judecătorul lumii:

„Tatăl nu judecă pe nimeni, ci toată judecata a dat-o Fiului. Ca toţi să cinstească pe Fiul cum cinstesc pe Tatăl. Cine nu cinsteşte pe Fiul nu cinsteşte pe Tatăl care L-a trimis.” (Ioan 5, 22-33)

Ştim din evanghelii şi de la Sfinţii Părinţi că Fiul Omului va veni la sfârşitul veacurilor cu slavă mare şi va aduna înainte Sa toate neamurile pământului şi va judeca pe fiecare după faptele lui, împărţindu-i de-a dreapta şi de-a stânga, precum desparte păstorul oile de capre.

Şi totuşi de ce zice oare Sfântul Apostol Pavel că sfinţii vor judeca lumea, când ştim că unul este judecătorul nostru: Hristos, Fiul lui Dumnezeu?

Domnul Hristos a venit cu multă iubire pe pământ vrând să vindece şi să mântuiasca întreaga lume, dar fără să silească pe nimeni, fără să judece pe nimeni:

„Eu, Lumină am venit în lume, ca tot cel ce crede în Mine să nu rămână întuneric. Şi dacă aude cineva cuvintele Mele şi nu le păzeşte, nu Eu îl judec; căci n-am venit ca să judec lumea ci ca să mântuiesc  lumea. Cine Mă nesocoteşte pe Mine şi nu primeşte cuvintele Mele are judecător ca să-l judece: cuvântul pe care l-am spus acela îl va judeca în ziua cea de apoi.”

Suntem liberi să alegem întunericul sau lumina. Putem alege să ascultăm de poruncile lui Dumnezeu şi să facem binele sau putem alege să trăim egoist şi să facem rău oamenilor de lângă noi. Totuşi Mântuitorul ne spune că în ziua cea de apoi ne va judeca cuvântul lui, nu El însuşi.

Sfinţii sunt cei care arată împlinirea poruncilor lui Dumnezeu în viaţa lor, demonstrând tuturor că este posibil, că Evanghelia nu este doar o suită de norme morale ci este viaţă.

Când Hristos spune: „Cuvântul pe care l-am spus acela vă va judeca în ziua de apoi” de fapt trebuie să înţelegem că oamenii care au reuşit să împlinească acest cuvânt îi vor judeca pe cei care n-au vrut.

Hristos Domnul va judeca lumea dând mereu exemplu pe sfinţi, pe oamenii dintre noi care au împlinit poruncile lui Dumnezeu în viaţa lor.

Credeţi oare că eu, trăind în secolui XXI voi fi judecat după viaţa Sfântului Apostol Pavel sau a sfinţilor din pustia egipteană? Nicidecum.

Credeţi că Mântuitorul Hristos mi-l va de exemplu la judecată pe Sfântul Ştefan, primul mucenic al Bisericii, zicând: „Claudiu, uite la Ştefan, un tânăr ca şi tine, uite cum a trăit! De ce n-ai făcut şi tu asemenea?” Nicidecum.

Dumnezeu este bun şi drept şi judecă pe fiecare om în funcţie de perioada în care a trăit, de oamenii de care a fost înconjurat, de regimul politic, de ţara şi de religia în care s-a născut. Domnul i-a în considerare la judecată toate circumstanţele vieţii unui individ: familia în care s-a născut, educaţia pe care a primit-o, talentul pe care-l are de la El, oamenii pe care i-a cunoscut, necazurile pe care le-a întâmpinat.

Cu siguranţă într-un fel îi va judeca pe cei săraci şi în alt fel pe cei bogaţi. Într-un fel pe cei care ne conduc ţara şi-n alt fel pe omul de rând. Pe cel simplu îl va judeca diferit  decât pe cel înţelept şi cu multă carte.

„Mântuirea şi slava şi puterea sunt ale Dumnezeului nostru! Pentru că adevărate şi drepte sunt judecăţile Lui!” (Apocalipsa 19, 1-2)

Aşa stând lucrurile îmi dau seama că Hristos nu mă va judeca după viaţa Sfântului Apostol Pavel ci după viaţa vecinului meu, a colegului meu, a prietenului meu, a fratelui meu, după viaţa celui trăieşte aceleaşi vremuri ca şi mine.

Fariseii îl acuzau pe Domnul Hristos că îi scoate pe demoni din oameni cu Beelzebul, conducătorul tuturor demonilor, iar El le răspunde:

„Şi dacă Eu scot pe demoni cu Beelzebul, feciorii voştri cu cine îi scot? De aceea ei vă vor fi judecători.” (Mat 12:27)

Suprinzător, Domnul nu se apucă să dea argumente fariseilor şi să-i convingă printr-un discurs bine gândit că El este Dumnezeu şi fiind creatorul lumii are putere să facă orice, chiar să scoată şi demoni. Nu! El îi pune faţă-n faţă cu faptele lor, cu conştiinţa lor.

„Dacă voi îmi spuneţi Mie că îi scot pe demoni cu Beelzebul, atunci fii voştri când îi scoteau pe demoni afară din oameni cu cine îi scoteau?”

E ca şi cum le-ar spune: „Vă este uşor a spune de Mine că sunt demonizat şi Satana este în Mine, dar oare aţi mai spune acelaşi lucru despe copiii voştri, care au făcut acelaşi lucru ca şi Mine?”

La judecată Domnul îi va „bate” pe necredincioşi cu armele lor. Hristos se va folosi de argumentele noastre că să ne arate dacă am făcut bine sau rău.

Chiar şi astăzi când vedem că lumea este puternic secularizată iar oamenii nu mai par atraşi de Biserică şi Dumnezeu, există multe persoane care duc o viaţă sfântă împlinind Evanghelia în viaţa lor. Bogaţii avari vor fi judecaţi de bogaţii milostivi, săracii cârtitori vor fi judecaţi de săracii mulţumitori în faţa lui Dumnezeu. Tinerii desfrânaţi şi leneşi vor fi judecaţi de tinerii curaţi şi înţelepţi. Femeile care au făcut avorturi vor fi judecate de mamele cu mulţi copii.

Sfinţii care vor judeca lumea sunt sfinţii contemporani cu noi, creştinii despre care spune Hristos: „Voi sunteţi lumina lumii!”

La judecată nu va avea nimeni niciun argument pentru că n-a făcut binele, pentru că e aşa de firesc să faci binele.

(Claudiu)

(Visited 100 times, 1 visits today)