Strategii pentru dezvoltarea ortodoxiei online și carențe ale online-ului românesc

Iubiți frați și surori întru Domnul, ostenitori la lucrarea de înduhovnicire desfășurată în mediul virtual, rugăm să luăm împreună aminte la câteva gânduri și frământări pe care vi le împărtășim despre prezentul și viitorul ortodoxie pe internet.

Credem că după mai bine de 10 ani, online-ul ortodox a trecut de perioada pionieratului, și întrucât mediul online general este unul extrem de dinamic, se cere ca și noi să fim dinamici în munca duhovnicească de care răspundem.

Fără doar și poate că internetul s-a dovedit a fi un mediu propice misionariatului creștin-ortodox mai mult decât s-ar fi bănuit. De aceea, este necesar să conturăm împreună câteva linii-reper care să ne ajute la îmbunătățirea a ceea ce am putea numi „lucrarea online de participare la mântuirea neamului românesc”, lucrare din ce în ce mai necesară întregii Biserici.

În primul rând nu dorim să facem o critică din care să dăm impresia că ne excludem pe noi înșine, și nici să părem că ne situăm deasupra cuiva prin ceea ce am realizat până acum, ci incercăm să facem o analiză firească, frățească și constructivă, care să ne ajute pe toți în a îmbunătăți propriile lucrări la care trudim.

Cu toate că articolul de față este adresat în special administratorilor de online ortodox, dar și celor care au în plan să devină creatori de online ortodox, totuși el este scris în primul rând din perspectiva cititorilor de online, și mai apoi din perspectiva administratorilor de online. Căci într-un fel se vede online-ul ortodox din calitatea de cititor, și în alt fel se vede din calitatea de administrator/creator.

Liniile-reper pe care încercam să le conturăm, le-am abordat individual sub forma unor mici capitole:

Crearea proiectelor de nișă, specializate pe o anumită tematică

Ca strategie de viitor, considerăm că este necesar să dezvoltăm proiectele specializate pe o anumită tematică, adiacente proiectelor generale deja existente. Se simte nevoia stringentă pentru existența proiectelor specializate pe o anumită temă tratată în mod exhaustiv.

Considerăm că deocamdată sunt suficiente site-urile care abordează probleme generale, dacă ele dau dovadă de echilibru. Așa cum un site ortodox cu teme generale face față pentru 2.000 de cititori zilnic, tot așa poate face față și pentru 20.000 de mii de cititori zilnic. De aceea, în viitorul apropiat este nevoie să acoperim temele de interes neacoperite, sau acoperite deficitar.

Vrem să pătrundem în profunzimea duhului Evanghelic? Atunci ne-ar trebui un site cu toate predicile de la Praznicile Împărătești și de la duminicile de peste an, iar pentru fiecare titlu de predică în parte, trebuie să strângem toate predicile Sfinților Părinți și a preoților înduhovniciți, astfel încât să putem cuprinde toate înțelesurile și toată profunzimea Evangheliei descoperită până acum sub insuflarea Duhului Sfânt.

Vrem să tratăm fenomenul OZN în mod autentic și profesional? Atunci este nevoie să facem un proiect în care să stângem studii cât mai amănunțite atât din partea teologilor cât și din partea psihologilor și a oamenilor de știință echilibrați.

În prezent există proiecte de nișă precum Homosexualitate.ro, Avort.ro, Hexaimeron.ro însă există o sumedenie de teme particulare care nu au fost abordate cu dedicație până acum. Spre exemplu, se simte nevoia de a crea site-uri/ bloguri specializate pe subiecte cum ar fi: dialogul inter-religios, schimbarea calendarului, istoria creștinismului,  etc.

Cred că oricine dintre noi și-ar dori să găsească un site cu toate rugăciunile Bisericii, așa cum există și site-uri cu toate canoanele Bisericii. Cred că ne-am dori cu toții să avem un site ortodox românesc care să conțină toată iconografia sfinților Bisericii, și a tuturor relatărilor din Evanghelie. Un site cu imagini impecabile, cu o organizare clară, ușor de intuit. Un site care să ofere cititorului  posibilitatea de a găsi toate icoanele sfântului/sfintei căutat(e), ca cititorul să se poată bucura de tot ce ține vizual de sfântul pe care îl îndrăgește. Și exemplele pot continua.

În momentul de față, există și proiecte cu tematică particulară, care din păcate nu sunt dezvoltate pe cât ar fi necesar. Spre exemplu, în calitate de cititor, este frustrant să constați că există 2-3 site-uri dedicate părintelui Gheorghe Calciu, dar toate prezentând carențe de informație, slabă organizare informațională sau grafică deficitară. De ce să nu existe un singur site dedicat Fericitului Mărturisitor Gheorghe Calciu, în care să găsim toate mărturiile video, audio, text și toate imaginile foto cu mult întrăgitul părinte?

De aceea spunem că se simte nevoia din ce în ce mai stringentă de a avea site-uri profesionale, care să prezinte informația în mod exhaustiv. Se simte nevoia lucrărilor duhovnicești particularizate și tratate cât mai plenar în particularitatea lor, astfel încât cititorii să-și poată forma o imagine cât mai obiectivă, nu una limitată din pricina informației limitate.

Toate aceste proiecte trebuie gândite nu numai pentru generația de azi ci și pentru generația de mâine.

Reactualizarea și perfecționarea proiectelor vechi

Pentru a ne face mai ușor de înțeles în ceea ce dorim să explicăm în continuare, este bine să amintim că site-urile se pot împărți pe mai multe categorii, în funcție de anumiți factori, dintre care unul este  „dinamica” site-ului.

Într-o astfel de catalogare site-urile pot fi dinamice sau statice. Cele statice sunt în general portalurile de pionerat online, în care informația nu suferă actualizări sau modificări de structură. Astfel de site-uri sunt SfaturiOrtodoxe.ro sau Nistea.com. Cele dinamice, sunt acele site-uri în care informația este actualizată zilnic sau aproape zilnic. Drept urmare a acestui lucru, o consecință firească este că site-urile/blogurile dinamice polarizează comunități de oameni pe când cele statice nu dau posibilitatea relaționării personale. Iar una din nevoile cele mai mari ale cititorilor este de a relaționa cât mai personal.

Cu toate acestea, site-urile statice au în continuare rolul lor important pentru promovarea ortodoxiei online. Ele au rolul de documentare tip „quiet”. Însă pe termen lung aceste proiecte riscă să-și piardă eficiența dacă nu vor fi „aduse la zi” din punct de vedere tehnic și grafic. Site-urile statice vor intra într-un declin inevitabil pentru că încep să nu mai răspundă cerințelor cititorilor care, spre deosebire de acum câțiva ani, au alternative mai bune în prezent. Așadar, munca începută cu ani în urmă trebuie îmbunătățită pentru a răspunde tuturor nevoilor curente și viitoare ale credincioșilor.

Îmbunătățirea proiectelor actuale

În calitate de cititori, nu de puține ori am fost dezamagiți de site-urile sau blogurile începute promițător dar care prezintă deficiențe la anumite capitole din diverse motive. Însă pe cititor nu-l interesează dezbaterea motivelor (justificate sau nu) pentru care există astfel de site-uri cu deficiențe, ci îl interesează să nu mai piardă timpul acolo unde aparențele îl înșeală, atâta timp cât are alternative mai bune.

Există site-uri care strălucesc la un capitol, însă s-au poticnit nepermis de mult la altele: site-uri cu grafică impecabilă dar cu informație insuficientă, site-uri bogate în materiale dar cu o grafică de kitsch, site-uri cu grafică bună și bogate în materiale dar cu o organizare informațională haotică, etc. Și din păcate marea problemă este că astfel de site-uri/bloguri sunt lăsate continuu la același nivel deficitar deși s-ar putea îmbunătăți lucrurile mult mai mult.

Astfel de site-uri și bloguri trebuiesc îmbunătățite acolo unde prezintă deficiențe, pentru că munca pe care o facem trebuie să tindă în mod firesc spre desăvârșire. Nu este firesc să neglijăm întregul unui site doar pentru că excelăm la un capitol preferențial sau doar la cel la care ne pricepem. Fiecare este dator să-și evalueze în mod just munca și să o desăvârșească, căci Hristos Domnul ne-a chemat la desăvarșire, iar (ne)desăvârșirea noastră se dovedește și prin munca pe ce facem.

Nevoia de muncă susținută

Ca cititor, poate deveni deranjant să te atașezi preferențial de anumite bloguri, însă a căror misiune se desfășoară haotic, adică fără o constanță a prezentării de material nou. Deci, se simte nevoia unei munci susținute constant, căci doar aceasta poate fi ușor de urmărit pentru cititori.

Nu are o importanță capitală ca administratorii să ofere informație multă, deoarece cantitatea de informație mare poate crea cititorilor frustrări la alegerea costului de oportunitate. Dar este nevoie ca materialele duhovnicești să fie prezentate în mod constant. Fie că afișezi 3 articole pe zi, sau 3 pe săptămână sau doar 3 pe lună, important este ca cititorii să știe când anume postezi, pentru a înlătura două aspecte negative:

a) timpul pierdut de cititorii fidelizați pentru checking-ul noilor apariții rarisime și imprevizibile;

b) traficul „garbage”, generat de „checking-urile” inutile, trafic care creează o falsă impresie despre adevărata putere de catehizare și cultivare a cititorilor.

Nevoia de sprijin reciproc și a conlucrării în același duh mărturisitor

Nu degeaba am lăsat la sfarșit acest capitol, întrucat este unul esențial pentru viitor, dar este și unul delicat pe alocuri.

Este necesar ca administratorii site-urilor mari să nu neglijeze promovarea proiectelor mici, din ispita de a crede că sunt aparent lipsite de importanță. Orice proiect online mic este ca o sămânță care mai târziu poate deveni un pom care să aducă roadă multă. Deci este nevoie ca proiectele mici ale colegilor de breaslă, sa fie promovate de administratorii care au o influiență mai mare în mediul online. O conlucrare mai strânsă duce la o putere mai mare a întregii lucrări ortodoxe online, dar lucrul acesta nu se poate face decât printr-o apropiere autentică unii față de alții, în același duh al Bisericii.

Fără a încerca să deschidem răni și fără a acuza cumva, mărturisim că în calitate de cititori s-au resimțit anumite tensiuni apărute pe fondul diferențelor de opinie și atitudine în abordarea unor subiecte actuale. Lucrul acesta a dus la instaurarea unui duh de dezbinare, duh care deși bănuim că nu este dorit de nimeni, el totuși a făcut victime stârnind suspiciuni, resentimente, și confuzii în rândul tuturor credincioșilor care au tangență cu mediul virtual.

În calitate de administratori, nu de puține ori am simțit că patimile și neputințele proprii și-au strecurat amprenta asupra muncii noastre. Dar munca noastră este hrană duhovnicească a mii de oameni și de aceea trebuie să învățăm cu toții să ne cenzurăm la sânge patimile, astfel încât să nu punem o amprentă negativă asupra muncii noastre oricât de bine intenționați am fi.

Dacă vrem ca în viitor, vocea ortodoxiei online să aibe mai multă greutate în cuvânt, atunci este necesar să conlucrăm în același duh mărturisitor, pentru că dezbinările particulare slăbesc mult puterea lucrării generale.

Toată munca depusă de administratorii online-ului ortodox își are valoarea în roadele pe care le aduce, iar roadele aceste nu sunt altele decât înduhovnicirea oamenilor care asimilează munca depusă.

Și pentru că cititorii online-ului ortodox sunt cartea de vizită a întregii comunități internautice, rugăm pe toți cititorii să contribuie cu sugestii la aceste repere pe care am încercat să le conturăm, astfel încât să mergem împreună cu toți pe același drum îngust dar sigur al dreptei credințe.

(Echipa Ortodoxia Tinerilor)

(Visited 10 times, 1 visits today)