Tânărul este în mod special idealist, are forţă, are dor şi drag să facă multe

Întru Ortodoxie (după anumite prejudecăţi) tinerii sunt mai „vulnerabili”, mai sensibili, mai greu de convins că Domnul Hristos este Calea, Adevărul şi Viaţa. Nu-i un secret, în unele parohii, tinerii lipsesc cu desăvârşire. De ce nu merg tinerii la Biserică? Această întrebare e normal să ne-o punem toţi cei care suntem interesaţi de mântuirea neamului ortodox.

Răspunsul diferă de la persoană la persoană, dar majoritatea spun în cor că nu au timp … deci asta-i cauza, timpul. De îi certăm că stau ore-n şir pe Facebook, în cluburi de fițe şi discoteci… etc. , îi judecăm. Vrednicul de pomenire, scumpul Părinte Arsenie Papacioc, spune: „dacă bătrâneţea ar putea şi dacă tinereţea ar şti” sau ” avem nevoie de bătrâneţe (înţelepciune) la tinereţe şi de tinereţe (putere) la bătrâneţe”. Lao Zi (gînditorul chinez) , mărturiseşte maestrul Dan Puric, se traduce la noi prin „adolescentul bătrân” sau „bătrânul adolescent”. Despre mine îmi place să spun că sunt „copil-tânăr”, chiar de este pleonasm…

Duminică, la Sfânta Liturghie, s-a citit evanghelia „tânărului bogat”, care-L întreabă pe Domnul Hristos, ce să facă să moştenească Împărăţia Cerurilor, afirmând că păzeşte de mic, toate poruncile legii. Cunoaştem evenimentul, Domnul Hristos îi porunceşte „mergi, vinde toată averea ta şi dă-o săracilor, căci vei avea comoară-n Ceruri”, dar tânărul… a plecat întristat fiindcă avea multă avere de lepădat. Atunci Domnul Hristos a mărturisit cuvintele: „mai lesne este să treacă cămila prin urechile acului, decât un bogat să moştenească Împărăţia Cerurilor”.

Bine, e delicat, e dificil cu cei bogaţi, însă nu-i imposibil să cucerească împărăția cerurilor şi dânşii, căci Bunul Dumnezeu vrea ca toţi oamenii să se mântuiască şi la cunoştinţa adevarului să vină.

Tânărul este în mod special idealist, are forţă, are dor şi drag să facă multe. Literatura duhovnicească nu uită de „Tinerii noştri la Paris învaţă” (M. Eminescu). Recomand cu dragoste cărţile scrise pentru tineri: Despre probleme tinerilor (Danion Vasile), Tinerii şi sexualitatea (Danion Vasile), Tinerii pe calea întrebărilor (Laurenţiu Dumitru), Hristos şi tinerii (Laurenţiu Dumitru), Tinerii între cer şi pământ (Laurenţiu Dumitru), Tinerii vremurilor de pe urmă (Monahii John Marler şi Andrew Wermuth), Răspunsuri către tineri (Andrei Kuraev), Tinerii şi ispitele modernismului (Pr. Mihai Iosu & Pr. Constantin Necula) etc.

Şi Maica Siluana Vlad, zice în conferinţa de la Alba Iulia (din data de 16 Aprilie 2005) „Bucurie, Iertare şi Dragoste” , că tânărul ar vrea să facă multul pe care-l cere tinereţea, dar fără Hristos nu putem face nimic. La tinereţe avem trebuinţă de repere, de modele. Creştinismul răsăritean, nu ne lasă singuri din acest punct de vedere. Modelul modelelor şi reperul absolut, este Domnul Iisus Hristos. Repere demne de urmat sunt Sfinţii Părinţi. Sfântul Vasile cel Mare, în „Omilia către tineri”, ne ajută să lămurim viaţa între 20-35 ani, unde este încadrată psihologic tinereţea. Operele Sfinţilor Părinţi sunt aur curat, şi la tinereţe şi la bătrâneţe. Ortodoxia pentru tineri este o comoară de mare preţ, dar nepreţuită cum se cuvine. Educaţia la tinereţe trebuie săvârşită bine, în duhul Bisericii.

Viaţa tinerilor de nu este ancorată întru credinţă, nădejde şi dragoste, se pierde-n neant, în efemer, în desfrâu şi destrăbălare. Postmodernismul nu iartă pe nimeni, iar de-i eşti sclav, te vrăjeşte cu lucruri lumeşti şi prosteşti. La modă astăzi este nihilismul, însă neamul românesc, familia ortodoxă, trăieşte credința prin fapte, prin cuget şi prin atitudini. „Ortodoxia este firea omului” (Pr. Rafail Noica) , deci Ortodoxia pentru tineri este ceva firesc într-o lume secularizată şi laicizată.

Slavă Domnului, Ortodoxia nu doarme, cârcotaşii care o critică (absurd), nu privesc din interior, nu privesc realist. Credinţa dreaptă pune accent pe mântuire, pe iubire şi dăruire… lumea pune accent pe amăgire. Din păcate e greu, Eu păcătosul nu doresc „tinereţe fără bătrâneţe şi viaţă fără de moarte” (basme), ci doresc sprijin (din toate punctele de vedere) pentru mântuirea tinerilor.

Pace și bucurie! Doamne ajută!

(Dănuț Belu)

(Visited 5 times, 1 visits today)