Teologia excepţională a colindelor

Meditaţie a Preafericitului Părinte Patriarh Daniel rostită la sfârşitul Concertului jubiliar – 2008, organizat la Sala Polivalentă – Bucureşti  COLINDUL SFÂNT ŞI BUN

„Azi cu strămoşii cânt în cor Colindul sfânt şi bun Tot moş era şi-n vremea lor Bătrânul Moş Crăciun”

De ce se cântă colindele în cor?

Colindele se cântă în cor, împreună, în stare de comuniune pentru că persoanele care le cântă, copiii, tinerii sau vârstnicii reprezintă cetele de îngeri care au cântat la naşterea Mântuitorului în Betleem:”Slavă întru cei de sus lui Dumnezeu, pe pământ pace, între oameni bunăvoire” (Luca 2, 14).Colindele se cântă în cor, în comuniune, pentru că ele reprezintă credinţa Bisericii, iar Biserica este adunarea oamenilor în iubirea Preasfintei Treimi.

Dar colindele se cântă în cor nu numai împreună cu oamenii din vremea noastră, ci şi în cor cu strămoşii, cu generaţiile trecute. Cu alte cuvinte, colindele sunt deodată eveniment contemporan, nou şi tradiţie veche.  Colindele sunt statornicie şi prospeţime. Ele reprezintă legătura vie a credinţei Bisericii şi a iubirii ei faţă de Hristos-Domnul, ca răspuns al oamenilor la iubirea lui Dumnezeu Cel veşnic Care S-a făcut om.

Colindele sunt ecoul popular şi artistic al cântărilor bisericeşti liturgice. În colinde se arată familiaritatea oamenilor cu Dumnezeu – Copilul, cu Pruncul Iisus. Apropierea maximă a lui Dumnezeu de oameni, prin Întruparea Fiului veşnic, îi face pe aceştia să se apropie de Dumnezeu. În colinde se cântă taina lui Dumnezeu Care coboară din ceruri şi vine pe pământ, se naşte din Fecioară într-o peşteră, pentru că Dumnezeu doreşte să sfinţească şi să mântuiască lumea din interiorul ei, cu acordul libertăţii ei. Fiul lui Dumnezeu se face Fiul Omului, se sălăşluieşte între oameni. El vine la noi, pe pământ, în casa şi sufletul nostru, pentru ca noi să putem intra în casa cea cu multe locaşuri a Tatălui din ceruri.

Colindele ne arată pe Dumnezeu ca fiind călător, pelerin. El ne caută şi ne cere să-L primim. Iată de ce colindătorii merg din casă în casă, vin spre noi şi ne întreabă dacă îi primim: Primiţi colinda? Primiţi colindătorii?  Această întrebare însemnează de fapt: Primiţi taina iubirii lui Dumnezeu pentru voi? Într-adevăr, atât trăim de intens cât iubim pe Dumnezeu şi pe semenii noştri.

Iubirea lui Dumnzeu este deodată spaţiul libertăţii noastre şi aşteptarea răspunsului nostru. Hristos Pruncul pe Care-L cântă colindele este darul lui Dumnezeu Tatăl pentru viaţa lumii (cf. Ioan 3, 16). De aceea, colindătorilor li se răspunde cu daruri, bunătăţii i se răspunde cu binefacere, iubirii lui Dumnezeu i se răspunde cu bucuria recunoştinţei, în mod liber: „Ne daţi, ne daţi, ori nu ne daţi”? – ne întreabă colindătorii la sfârşitul popasului lor în casa noastră.

De ce este colindul sfânt şi bun?

Colinda sau colindul de Crăciun este sfânt, pentru că sfântă este taina minunată pe care o vesteşte, şi anume taina mântuirii lumii. Taina colindelor este taina iubirii sfinte a Stăpânului Atotputernic şi veşnic Care se face rob şi gustă moartea, pentru ca pe oameni să-i elibereze din robia păcatului şi a morţii.

Colindul este sfânt, pentru că este glasul sfânt al Sfintei Evanghelii şi al Sfintei Bisericii extins sau adus în casele şi în sufletele oamenilor, auzit pe străzi şi în familii, în şcoli, în spitale, în orfelinate, în cămine de bătrâni, în unităţi militare, în penitenciare, în instituţii de cultură, la posturile de radio şi de televiziune.

Colindul este sfânt, pentru că el ne binevesteşte taina sfântă a iubirii ca fiind temelia şi lumina vieţii. Colindul este bun, pentru că ne aduce în suflet mult bine: iubire şi pace, speranţă şi bucurie. Dar colindul este bun şi pentru că ne îndeamnă să fim buni, să fim milostivi, să iubim pe Dumnezeu şi pe semenii noştrii. De aceea, colindul ne cheamă zicând:

„Acum te las, fii sănătos Şi vesel de Crăciun, Dar nu uita când eşti voios, Române (creştine), să fii bun!”

În încheiere putem spune că totdeauna colindul sfânt şi bun este un mare dar şi o frumoasă lucrare de întărire a credinţei, de sporire a iubirii faţă de Hristos şi faţă de oameni, de înmulţire a bucuriei şi a speranţei. Colindul sfânt şi bun este veşmânt de sărbătoare pentru sufletele celor ce cântă şi lumină caldă pentru inimile celor care îl ascultă.

† Daniel Patriarhul României

(Agenţia de presă Basilica)

(Visited 6 times, 1 visits today)