Sfaturile Sfântului Nifon către fiul său duhovnicesc, Sfântul Neagoe Basarab, domnitorul Țării Românești (3)

Despre tinerețea bine plăcută lui Dumnezeu

Fiul meu, tinerețea, dacă are smerenie, destul îi este ei! Că nimic nu cere Dumnezeu de la tânăr fără numai curăție și smerenie. Deci tu, fiule, fii blând și pașnic, îndurat și milostiv și te socotește pe tine dedesubtul tuturor oamenilor și vei fi în adevăr sălășluindu-te cu Dumnezeu. Și silește-te a nu-ți închipui cu mintea că ai ajuns la măsura curăției sfinților. Ci grăiește-ți ție de-a pururea așa: „Suflete, cunoaște că întru păcate ai covârșit și pe demoni, iar vreun lucru bun încă nu ai făcut pentru Dumnezeu și vai nouă, ticălosule, ce vom face în ziua Judecății?”

Și să-ți fie ție rugăciunea ta în toată vremea vieții tale ca a unui păcătos și zi în fiecare clipă: „Doamne Iisus Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluește-mă!” Și iarăși: „Dumnezeule, curățește-mă pe mine păcătosul!” Zi și graiurile acestea totdeauna: „Doamne, de cele ascunse ale mele curățește-mă și de cele străine iartă pe robul Tău!”

Socotește-te pe tine ca niște țărână nefolositoare și de aici îți va fi ție îndreptarea.

Măria Sa, Neagoe Basarab” – Ediție alcătuită și îngrijită la Mănăstirea Diaconești, Editura Bonifaciu 2013, p. 51.

(Visited 9 times, 1 visits today)