Caută articole în site » Caută articole în site »

Campanii

Mii de tineri isi pastreaza fecioria pana la casatorie Tu de ce crezi in Dumnezeu

 Euharistia continua Ziua Creatorului

Vă invităm să citiți un articol foarte interesant din Ziarul Lumina al domnului Nicușor Deciu despre identitatea de gen, care este promovată de UE și ONU în instituțiie lor atașate. Este vorba despre o educație de tip nou, bazată pe Ideologia Gender (a „genului” sau a „egalității de gen”), având drept scop formarea „omului nou”, care să își aleagă orientarea sexuală (genul) după cum voiește, în concordanță sau nu cu sexul biologic, și pe care să și-o trăiască în mod liber și „fericit”, fără constrângerea vreunei norme morale, începând din copilărie.

Educația Gender vrea să transforme însăși natura sexualității umane: identitatea sexuală nu mai este dată de faptul de a fi bărbat sau femeie, ci este înlocuită de „orientarea sexuală”, care poate să fie heterosexuală (către o persoană de sex opus), homosexuală (către o persoană de același sex), bisexuală sau transsexuală. Copiii din Comunitatea Europeană învață la grădiniță și la școală că toate orientările sexuale sunt permise, că ele sunt „egale”.  Se promovează în mod deschis homosexualitatea, deoarece Ideologia Gender consideră că trebuie „depășită” predilecția socială pentru heterosexualitate, pe care o denunță drept „cauza oprimării femeii și a minorităților sexuale”. EDUCAȚIA SEXUALĂ GENDER ESTE PROPAGANDĂ HOMOSEXUALĂ FĂȚIȘĂ ÎN GRĂDINIȚELE ȘI ÎN ȘCOLILE DIN UE, în care ea a fost introdusă! Iată articolul:

"Din start aș dori să spun că o expunere despre Împărăția lui Dumnezeu este foarte adâncă și amplă. Totuși, de ce o dezvoltăm în spațiul atât de restrâns al unui articol de ziar? Întrucât aș dori să semnalez fie și un singur aspect specific, și anume absența genului făpturii omenești în cadrul Împără­ției. Această precizare este oportună în contextul tendințelor moderniste de anulare a distincției genurilor, nu doar conceptual, ci mai ales printr‑un invaziv atac asupra vieții cotidiene a persoanei umane, cu scopul direct sau mai voalat mărturisit de a promova păcatele împotriva firii.

Așadar, potrivit Evangheliei, Împărăția lui Dumnezeu este locul unde oamenii „nici nu se vor însura, nici nu se vor mărita, ci vor fi precum îngerii lui Dumnezeu”, trupul mistic al lui Hristos, în care, spune Apostolul Pavel: „Nu mai este parte bărbătească și parte femeiască, pentru că voi toți una sunteți în Hristos Iisus”.

Această caracteristică a Împă­răției, ținta finală a existenței omului, este descoperită de Mântuitorul lumii și comentată de Sfinții Părinți, fiind esențială pentru oricine dorește să înțe­lea­gă problema deosebirii, res­pec­tiv a identității de gen din perspectivă creștină, fiind în fapt revelarea funcționării ontologiei omului de la creație și până în spațiul veșniciei.

Părinții văd o clară iconomie a lucrurilor în ceea ce privește idealul de viață creștin; dacă în perioada Vechiului Testament căsătoria era principala formă de viețuire virtuoasă, iar în paralel erau condamnate adulterul și păcatele împotriva firii, în Noul Testament, pe lângă așeză­mântul căsătoriei, după pilda Mântuitorului, apare viețuirea în feciorie, superioară căsătoriei, și ca anticipare a Împărăției, așa cum consemnează Metodiu al Olimpului în lucrarea Banchetul: „Așa se face că unii au ales viața de familie, iar alții fecioria, viața scutită de plăceri, care duce trupul în starea îngerească, în care nimeni «nu se însoară, nici nu se mărită» [… ] Pentru că, deși se află încă pe această lume, fecioarele par că nu mai fac parte din ea, cugetul și elanul dorinței lor le‑au dus deja în adunarea celor de sus. Aceasta, datorită faptului că aripile fecioriei duc în mod firesc spre cer și nu spre pământ, duc spre eterul pur și în vecinătatea îngerilor”.

Iar Sfântul Grigorie Palama, în Epistola Către Xenia monahia, sintetizează astfel tradiția Bisericii: „De aceea, toți cei ce din tinerețea lor s‑a întâmplat să‑l aibă pe Dumnezeu milostiv au privit către acea viață cu o privire mai ascuțită a minții și s‑au făcut doritori ai bunătăților aceleia și se depărtează după cuviință de căsătorie, precum zice Domnul, «la înviere nici nu se vor însura, nici nu se vor mărita, ci vor fi precum îngerii lui Dumnezeu». Așadar, cel ce dorește să fie ca un înger al lui Dumnezeu, și aici se face pe sine, în chip drept, să fie mai presus de împreunarea trupească, precum fiii acelei învieri”.

Există așadar concepția, dovedită cu totul în viața sfinților, potrivit căreia prin necăsătorie cel feciorelnic săvârșește o silire și o depășire a firii ca anticipare a stării omului din Împărăția lui Dumnezeu, unde în nici un fel nu vor exista relații sexuale, întrucât cei mântuiți vor fi asemenea cu îngerii.

Pentru aceasta, din perspectivă ortodoxă, concepția modernistă a identității de gen nu reprezintă nicidecum promovarea unui ideal uman văzut ca reflex sau echivalent pământesc al desăvârșirii Împărăției, de fapt a nici unui fel de desăvârșire -, ci o scufundare definitivă în iraționalitatea materiei și a păcatului, o degenerare ontologică întâlnită numai în arsa Sodomă. Avem de‑a face, prin urmare, cu o inversare a stării de desăvâr­șire specifică Împărăției lui Dumnezeu, generată de anularea ordinii Duhului printr‑o tot mai adâncă „în‑lumire”, ce tinde să definească omul exclusiv ca sarx=carne. Nu regăsim aici, ca în viziunea creștină, o depășire calitativă a genului, prin conformarea după chipul unui prototip desăvârșit, ci o pură satanizare a conceptului de perfecțiune umană - dacă admitem că etimologia ebraică a lui satan înseamnă invers. Astfel, concepția modernă asupra identității de gen depășește în stricăciune marxismul dialectic, care pornea de la premisa inexistenței lui Dumnezeu, prin a așeza la temelia demersului său chiar absența rațiunii omului (organul apt să sesizeze ordinea firească a lumii), din a cărui integritate nu mai rămâne decât o simplă carne pe care sunt grefate afecte și instincte, necesare, totuși, pentru a mișca această oarbă carne."

Autor: Nicușor Deciu

Sursa: ZiarulLumina.ro | Împărăția lui Dumnezeu și identitatea de gen

Pentru a putea lăsa un comentariu la acest articol trebuei să te înregistrezi. Creaţi un cont

Revista Creatorul Universului

100 de pagini full-color glossy în format A4 cu o calitate grafică foarte bună.
Detalii aici.

Formular login

Dacă aveţi deja un cont, atunci introduceţi userul şi parola în câmpurile de mai jos. Dacă nu, atunci daţi click pe opțiunea "Creaţi un cont". După înregistrarea datelor, veți primi pe mail, un link de confirmare pe care trebuie să dați click pentru a confirma înregistrarea. Imediat după asta vă veți putea loga cu userul și parola definite la înregistrare.

Pentru orice dificultate apărută la logarea pe site, contactați-ne la: contact@ortodoxiatinerilor.ro

Linkuri

 

   Portalul Doxologia 

Colțișorul meu de rugăciune

Fapte ale demnității românești