Caută articole în site » Caută articole în site »

Campanii

Mii de tineri isi pastreaza fecioria pana la casatorie Tu de ce crezi in Dumnezeu

 Euharistia continua Ziua Creatorului

Pe 21 noiembrie 2012, Joseph Razinger - Papa Benidict al XVI-lea a finalizat și oferit publicului o nouă lucrare numită: „L'infazia di Gesu” (Copilăria lui Iisus). Fiind conducătorul Bisericii Catolice din întreaga lume, această apariție editorială a avut ecou pe întreg mapamondul, fiecare interpretând cum a vrut, ideile suveranului pontif.

La noi în România ziarele au luat doar ce le-a interesat din toată această carte, adică ceea ce este controversat și ar putea stârni reacții, fără să expună și aspectele pozitive ale acestui demers editorial, în care Papa încearcă să aducă la cunoștința cât mai multor creștini viața publică a Mântuitorului Iisus Hristos.

În acest articol aș vrea să discutăm puțin despre ideile noi pe care Papa le aduce în această carte:

  1. Suveranul Pontif susține ideea unor istorici care spun că Iisus Hristos S-a născut undeva în perioada anilor 7 î.Hr - 2 î.Hr.. Asta înseamnă cu minim doi ani mai devreme și cu maxim șapte. Papa Benedict al XVI-lea are îndoieli și asupra datei de 25 decembrie în care noi sărbătorim nașterea Domnului, spunând că nu există dovezi istorice pentru această dată: „Nu știm nici măcar în ce sezon S-a născut. Sărbătorirea nașterii în perioada cea mai întunecată a anului este probabil legată de tradițiile păgâne și solistițiul de iarnă”.

  2. Papa spune că la nașterea Domnului nu au asistat animale, nici boul nici taurul pe care-i vedem noi în icoana ortodoxă.

  3. Păstorii nu cântau împreună cu îngerii ci doar îngerii care le-au vestit că S-a născut „azi Mântuitor, Care este Hristos Domnul, în cetatea lui David.”.

Înainte de a analiza fiecare din cele trei puncte de mai sus vreau să fac câteva observații. Unii jurnaliști au sărit repede să promoveze aceste noi idei ale Papei ca și cum ele ar zgudui creștinismul din temelii. Ba mai mult, s-au gândit că însuși Papa, unul din marii conducători ai creștinătății, amintind de anumite erori în privința sărbătorii nașterii Domnului, lovește de fapt în propria-i Biserică.

Știți foarte bine că în ultimii anii au apărut tot felul de „descoperiri științifice și arheologice” (morminte a lui Hristos, filme, cărți, mărturii, etc.) care s-au vrut a revoluționa lumea, dărâmând creștinismul și arătând chipurile tuturor, ce naivi sunt creștinii că au crezut 2000 de ani într-un om, Iisus Hristos, divinizându-L și închinându-Se ca unui Dumnezeu. De altfel atacuri la adresa creștinismului au fost, sunt și vor fi în continuare, pentru că Hristos este însuși Adevărul și deranjează mulți oameni care au conștiințele încărcate cu fapte reprobabile. Iată de ce atâta ură și violență fățișă uneori față de Biserica lui Hristos.

Părerea mea este că Papa, fiind conducător al Bisericii Catolice, care se crede Biserica cea adevărată și unică, nu ar face niciodată o declarație în care să-și denigreze propria instituție, pentru că orice acuză ar înainta, ar trece până la urma asupra urmașilor lui, ca unii ce ar fi fost continuatori ai tradiției apostolice, și implicit asupra lui și asupra episcopilor din subordinea lui.

Bineînțeles, zvonurile din presa laică vin din partea unor persoane neavizate, fără studii teologice, care n-au avut demnitatea ca mai întâi să citească acea carte și apoi s-o comenteze, ci au înaintat idei scoase din context. Scandalul vinde bine, mai ales când în el este implicată o persoană cu un asemenea statut social, cum este Papa, și o instituție așa de mare cum este Biserica Catolică care are în jurisdicție un miliard de creștini. Orice știre legată de certurile din Biserică și de orice alte scăpări sau greșeli omenești fac deliciul unei anumite părți a publicului, în special acelei părți care așteaptă să afle adevărul de la televizor, din ziar și de pe net, și nu propria experiență și din relația cu Dumnezeu.

Titlu unei știri în care se spune că Papa a afirmat că data nașterii lui Hristos e greșită, lasă impresia unor oameni necunoscători, că de fapt în creștinism e o mare harababură, un mare haos, și nimic concret, și că toți cred orbește în ce vor... La asta se adaugă tot felul de experiențe nefericite cu anumiți slujitori ai Bisericii, și efectul la final este depărtarea de Biserică și de Dumnezeu.

În realitate lucrurile stau cu totul altfel.

Îndoielile Papei față de data nașterii Mântuitorului Hristos se încadrează în spiritul școlii minimaliste de studiu biblic (școala Scandinavă de la Copenhaga, sau cea de la Shefield), care folosea intens date culese de arheologi, antropologi și sociologi pentru a analiza textul biblic. Această tehnică a dus de multe ori la critici excesive asupra textului biblic, validând un verset, un text, sau o întâmplare doar dacă putea fi probat prin documente contemporane, prin decoperiri arheologice și prin studii sociologice și antropologice făcute cu metode științifice. „Pentru minimaliști, literatura biblică a fost scrisă la o distanță mult prea mare ca să fie fidelă adevărului istoric, drept care scriitorii biblici ar interpreta teologic, denaturând astfel istoria” spune domnul profesor Alexandru Mihailă în cartea sa (Ne)Lămuriri din Vechiul Testament.

Acum haideți să le luăm pe rând:

1. Papa Benedict spune că Domnul s-a născut cu câțiva ani mai devreme decât anul 0, de la care noi astăzi calculăm data zilnică. Nu sunt istoric, nu știu concret argumentele pe care le aduce în privința acestei idei, totuși un lucru este singur: nu există dovezi clare asupra anului și zilei de naștere a Domnului, dar există mai multe interpretări. Papa Benedict invocă anumite studii ale unor istorici care sugerează o dată relativă, nu exactă a nașterii Domnnului, o dată între anul 7 și anul 2 î.Hr.

Indiferent dacă Maica Domnului L-a născut pe Mântuitorul cu câțiva ani mai devreme sau mai târziu, esența este aceeași: Dumnezeu S-a făcut om întrupându-se din Maria Fecioara, S-a născut, a trăit ca om alături de Mama Sa și de Iosif, și apoi a ieșit la propovăduire... mergând în final spre patima Sa de bună voie, pentru a mântui întreaga lume.

O dată a nașterii plasată cu câțiva ani mai devreme nu știrbește nicicum bucuria extraordinară a sărbătorii Crăciunului.

Gândiți-vă! Este ca și cum astăzi un orfan, un copil al străzii, despre care nu se știe mai nimic, nici când s-a născut, nici cine-i sunt părinții, crește și ajunge om cu viață sfântă, făcând mari minuni în popor și slujind tuturor cu multă iubire. Credeți că va conta dacă aflăm ca s-a născut în 1974 sau în 1968? Nu, nicidecum! Contează doar cât de mult bine face el prin viața sa sfântă neamului din care s-a născut, și nu numai!

Așa și cu nașterea Domnului. Presupunând că s-ar fi născut în alt an, se schimbă ceva esențial în credința noastră? Hristos Domnul a spus că va fi cu noi până la sfârșitul lumii. Noi creștinii ortodocși îi simțim puternic prezența în viața noastră, îl simțim în noi! Îl vedem cum ne ajută, cum ne încurajează, cum ne iartăm, cum ne poartă în brațe. Vedem cât de puternică este lucrarea Sfintelor Taine în Bisericăi... vedem oameni care s-au îndumnezeit stând lângă Dumnezeu! Ce contează mai mult?

Totuși vreau să precizez că am mult mai mare încredere în Sfinții Părinți ai Bisericii Ortodoxe care au stabilit ca data nașterii Domnului să fie pe 25 decembrie, și anul de naștere să fie așa cum e astăzi, decât în așa-zisii oameni de știință care caută dovezi ca să creadă în cuvintele Sfintei Scripturi... și care pun la îndoială mai tot ce este prin Sfânta Scriptură.

2. Papa Benedict spune că la Nașterea Domnului nu au existat animale, deci prin urmare nici boul sau măgarul care apar în scena nașterii Domnului.

Într-adevăr, Sfintele Evanghelii nu aduc aminte de acest detaliu, însă icoana ortodoxă a Nașterii Domnului nu are ca scop descrierea istorică a evenimentului, ci descrierea teologică. Icoana Nașterii Domnului este o minunăție, o pictură plină de detalii care ridică mintea omenească la cele dumnezeiești, explicându-i Marea Taină a Întrupării Domnului.

Dacă vă veți uita în icoană veți vedea un taur și un măgar la capul Mântuitorului. Prezența lor acolo e una în primul rând simbolică. Haideți să vedemde ce:

Taurul (vițelul) este simbolul legii Vechiului Testament, în care se aduceau jertfe pentru iertarea păcatelor și pentru mulțumire înaintea lui Dumnezeu. Atunci preotul aducea pentru sine însuși sau pentru popor, la templu, un vițel pe care-l sacrifica și-l ardea pe altar. Odată cu nașterea Domnului Hristos, legea veche este înlocuită de legea Noului Testament, în care Iisus Hristos se ajunge jertfă pe sine însuși pentru întreaga lume. El este Arhiereul Suprem, El este cel care Se aduce jertfă pentru iertarea păcatelor noastre, și tot El este Cel care primește jertfa ca Dumnezeu. După cum observați în icoană, pruncul are ca pătuț chiar un mormânt, și este înfășat nu în scutece ci în fâșii asemenea unui mort. Icoana Nașterii Domnului amintește că venirea Domnului are ca țintă clară jertfa pe Cruce și Învierea. Odată cu Învierea Domnului se schimbă tot: biserica (templul), jertfa și slujitorii. Nimic nu va mai fi ca înainte. Nu va mai exista un singur templu (care va fi dărâmat în anul 70, așa cum a profețit Domnul) ca înainte ci multe biserici. Jertfa nu va mai fi din animale ci va chiar Iisus Hristos, iar slujitorii nu vor mai fi doar din neamul lui Levi, ci din întreaga lume.

Măgarul este simbol al smereniei covârșitoare a lui Dumnezeu, Care atât de mic S-a făcut încât a luat chip de om, și S-a arătat tuturor. Pe măgar a intrat Mântuitorul Hristos în Ierusalim în cântările iudeilor, nu așa cum intrau regii triumfători când veneau de la război, ci smerit, blând, și fără pretenții politice și administrative, arătând că împărăția lui nu este din lumea aceasta, ci din cea de dincolo de moarte. Măgarul amintește și de smerita ascultare a Fiului lui Dumnezeu față de Tatăl Său, până la moarte.

Sfinții Părinți au rânduit pictarea taurului și a măgarului lângă Hristos în primul rând pentru a ne descoperi părți din lucrarea de mântuire extraordinară a lui Dumnezeu: schimbarea legii vechi cu legea nouă, instituirea unei alte jertfe, unui alt Arhiereu, unei alt „templu”, unor alți slujitor, și unor noi porunci desăvârșite, care au la bază iubirea, smerenia și ascultarea de Dumnezeu.

Cât privește tradiția prezenței unor animale în staulul în care S-a născut Hristos, nu cunosc mai nimic. Totuși rămân încrezător cu tărie în Tradiția Bisericii Ortodoxe care ne-a învățat astfel.

3. Cât privește faptul că păstorii cântau sau nu, Evanghelia spune așa: ”Şi s-au întors păstorii, slăvind şi lăudând pe Dumnezeu, pentru toate câte auziseră şi văzuseră precum li se spusese. ”

Papa face referire la faptul că păstorii nu cântau cu îngerii în momentul în care au fost anunțați că S-a născut un Mântuitor, ci doar îngerii cântau.

Oricum, în tradiția Bisericii noastre magii și păstorii sunt primii invitați să se bucure de marea Naștere, dar și primii apostoli în întreaga lume ai nașterii Domnului.

În concluzie, așa cum vedeți, ideile Papei Benedict al XVI-lea expuse în ultima sa carte nu atacă Biserica lui Hristos, ci sunt doar păreri proprii despre viața Mântuitorului.

Cât privește viața noastră, a creștinilor ortodocși, scrierile Papei ne afectează și mai puțin, având în vedere că experiența ne învață ca întotdeauna să ne încredem mai degrabă în sfinți, în oamenii prin care lucrează Dumnezeu, decât în părerile proprii, sau în argumentele celor de altă credință.

Hristos Se naște! Slăviți-L! 

(Claudiu Balan)

 

Pentru a putea lăsa un comentariu la acest articol trebuei să te înregistrezi. Creaţi un cont

Revista Creatorul Universului

100 de pagini full-color glossy în format A4 cu o calitate grafică foarte bună.
Detalii aici.

Formular login

Dacă aveţi deja un cont, atunci introduceţi userul şi parola în câmpurile de mai jos. Dacă nu, atunci daţi click pe opțiunea "Creaţi un cont". După înregistrarea datelor, veți primi pe mail, un link de confirmare pe care trebuie să dați click pentru a confirma înregistrarea. Imediat după asta vă veți putea loga cu userul și parola definite la înregistrare.

Pentru orice dificultate apărută la logarea pe site, contactați-ne la: contact@ortodoxiatinerilor.ro

Linkuri

 

   Portalul Doxologia

Colțișorul meu de rugăciune

Fapte ale demnității românești