Caută articole în site » Caută articole în site »

Campanii

Mii de tineri isi pastreaza fecioria pana la casatorie Tu de ce crezi in Dumnezeu

 Euharistia continua Ziua Creatorului

Pentru că adesea cuvintelor rosite de preot la Sfânta Liturghie, înainte de împărtăşire: „Să luăm aminte Sfintele sfinţilor”, li se dau o interpretare exclusiv morală, spunându-se că sfintele Taine se dau doar credincioşilor cu viaţă sfântă (ireproşabilă moralmente), am găsit de cuviinţă să redăm mai jos o potrivită şi, de fat, reala interpretare a lor dată de Sfântul Nicolae Cabasila.

„Acum preotul este gata să se apropie el însuşi de Masa euharistică şi să cheme şi pe credincioşi. Dar cum împartaşirea nu este îngăduită absolut tuturor, el nu-i cheamă pe toţi; ci luând Pâinea cea făcătoare de viaţă si arătând-o, cheamă la împărtăşire numai pe cei ce sunt vrednici să o primească, zicând: „Sfintele, Sfinţilor!”. Cu alte cuvinte: iată, ceea ce vedeţi este Pâinea vieţii. Veniţi, deci, cei ce vreţi sa va împartasiti dintr-însa, dar nu toti, ci numai cine e sfânt. Căci lucrurile sfinte sunt îngăduite numai celor sfinţi. Însă prin „Sfinţi” înţelegem aici nu numai pe cei desăvârşiţi în virtute, ci pe toţi câţi se străduiesc spre desăvârşire, chiar dacă n-au ajuns încă la ea; nimic nu-i împiedică pe aceştia să se sfinţească şi ei prin împărtăşirea cu Sfintele Taine şi să devină sfinţi, aşa precum şi Biserica întreagă se numeşte sfântă şi cum zice marele Apostol al neamurilor, scriind către tot poporul: „Fraţi sfinţi, părtaşi ai chemării celei cereşti!” (Evr. 3, 1).

Credincioşii se numesc sfinţi din pricina sfântului (Iisus) la care ei participă şi din al cărui Trup şi Sânge se împărtăşesc. Căci ei sunt mădulare ale acelui Trup, carne din carnea Lui si oase din oasele Lui. Deci, cât timp suntem uniţi şi păstrăm legătura cu El, trăim viaţa sfântă, sorbind izvor de sfinţenie din Capul şi din Inima aceea (Hristos), prin Sfintele Taine; dar după ce ne-am despărţit şi ne-am rupt din întregimea prea sfântului Trup, în zadar vom gusta din Sfintele Taine, căci seva de viaţă nu mai curge prin mădularele moarte şi tăiate (Is. 54, 2).

Şi cine desparte pe mădulare de sfântul Trup? – „Păcatele voastre stau ca un zid despărţitor între Mine şi voi”, zice Domnul (In. 15, 1-8). Dar oare orice păcat ucide pe om? – Nicidecum! Ci numai păcatul de moarte. Tocmai de aceea se numeşte de moarte; căci există şi un păcat ce nu e spre moarte, precum ne spune Sfântul Ioan Evanghelistul (I In. 5, 7). Prin urmare, credincioşii care n-au săvârşit păcate de moarte care i-ar putea despărţi de Hristos, nu sunt întru nimic opriţi să se împărtăşească cu Sfintele Taine şi să devină părtaşi la sfinţire, atât cu numele cât şi cu fapta, ca unii care sunt mădulare încă vii, pentru că păstrează unitatea cu Capul (Hristos).

De aceea, atunci când preotul strigă: „Sfintele! Sfinţilor!” credincioşii răspund: – „Unul (e) sfânt, Unul (e) Domn: Iisus Hristos, întru slava lui Dumnezeu Tatăl” (Filip. 2, 11). (Ei vor să spună) că nimeni n-are de la sine însuşi sfinţenia, pentru că aceasta nu este rezultat al virtuţii omeneşti, ci toţi o avem de la şi prin Hristos. Atunci când pui sub soare mai multe oglinzi, toate strălucesc şi răsfrâng raze de ai crede că se văd mai mulţi sori, dar în realitate unul este soarele care se răsfrânge în toate; tot aşa şi Cel ce singur e sfânt, răsfrângându-Se în credincioşi, străluceşte în multe suflete şi pe mulţi îi arată sfinţi, deşi Cel cu adevărat sfânt este unul şi singur, întru nimic mai prejos în slavă decât Tatăl”.

Sfântul Nicolae Cabasila, Tâlcuirea dumnezeieştii Liturghii, trad. Ene Branişte, Eibmbor, pp. 52-53.

Pentru a putea lăsa un comentariu la acest articol trebuei să te înregistrezi. Creaţi un cont

Revista Creatorul Universului

100 de pagini full-color glossy în format A4 cu o calitate grafică foarte bună.
Detalii aici.

Formular login

Dacă aveţi deja un cont, atunci introduceţi userul şi parola în câmpurile de mai jos. Dacă nu, atunci daţi click pe opțiunea "Creaţi un cont". După înregistrarea datelor, veți primi pe mail, un link de confirmare pe care trebuie să dați click pentru a confirma înregistrarea. Imediat după asta vă veți putea loga cu userul și parola definite la înregistrare.

Pentru orice dificultate apărută la logarea pe site, contactați-ne la: contact@ortodoxiatinerilor.ro

Linkuri

 

   Portalul Doxologia

Colțișorul meu de rugăciune

Fapte ale demnității românești