Nașterea Domnului

Nașterea unui om nou (I) - Pr. Arsenie Boca

Ca să ne dăm seama de semnificația cosmică pe care o are Nașterea din Betleem, o integrăm între marile referințe ale lui Dumnezeu la întreaga creație. Patru mari intervenții ale lui Dumnezeu fac lumea să aibă o noimă, o explicație și un Sens. Acestea sunt următoarele:

citește mai departe

Nașterea unui om nou (II) - Pr. Arsenie Boca

Nașterea Veșnicului în timp, Atotputerniciei în dulama smereniei, a Celui mai presus de ființă, prunc în brațele Fecioarei, nu poate rămâne un fapt divers în finele timpului. Nașterea lui Iisus nu e un fapt care să poată fi ros cu dintele timpului, un fapt sortit învechirii.

citește mai departe

Cine se naște în Betleem? - Pr. Arsenie Boca

Noaptea Învierii! Ne risipim pe galerii, la locurile de muncă, dar aproape nimeni nu lucrează. Venirea lui Eisenhower la putere în America ne dă curajul de a ne manifesta mai liber. Numai cei timoraţi încearcă să-şi realizeze norma.

citește mai departe

De ce era nevoie de o stea, dacă magii ştiau locul naşterii

Ca să le fie arătat şi Pruncul. Asta n-o ştiau! Casa nu era mare; iar Mama Pruncului era lipsită de strălucire şi necunoscută. Trebuia, deci, ca steaua să-i ducă chiar la locul unde S-a născut. De aceea, îndată ce-au ieşit din Ierusalim s-a arătat steaua şi nu s-a oprit înainte de a ajunge la ieslea naşterii. Minunea a urmat minunii.

citește mai departe

Naşterea Domnului în cele 4 Evanghelii

Iar naşterea lui Iisus Hristos aşa a fost: Maria, mama Lui, fiind logodită cu Iosif, fără să fi fost ei înainte împreună, s-a aflat având în pântece de la Duhul Sfânt. Iosif, logodnicul ei, drept fiind şi nevrând s-o vădească, a voit s-o lase în ascuns.

citește mai departe

Omenirea nu va fi salvată niciodată de un politician

Toţi avem probleme şi nemulţumiri. Nu există ţară-n lumea această care să spună că populaţia ei trăieşte într-o societate perfectă. Ne confrutăm toţi cu fel de fel de constrângeri, începând de la slăbiciunile noastre până la greşelile celor din jur care ne afectează în mod direct.

citește mai departe

Diferenţa dintre icoana naşterii Domnului şi tabloul religios al naşterii

Pe întinderea golaşă a unui munte stâncos, presărat ici-colo cu smocuri de iarbă, un furnicar de persoane, deopotrivă cereşti şi terestre, se agită în jurul unei peşteri scobită în piatră. Înăuntrul acesteia, două dobitoace - un măgar şi un bou – îl „asistă” pe Cel de neîncăput, circumscris miraculos în făptura gingaşă a unui prunc înfăşăţel.

citește mai departe

Generalizarea Crăciunului

"Pe pământ pace! Între oameni binevoire!" este o urare comună care se poate găsi pe felicitările din timpul Crăciunului. Acestea sunt, desigur, cuvintele ce au fost cântate de îngeri la Naşterea Domnului în Betleem (Luca, 2,14). Deasemenea, este o frază care permite diverse interpretări.

citește mai departe

Ce-i în peşteră ?

Peştera Bethleemului seamănă cu Peştera Iadului, în care Hristos se coboară la moartea Sa. De asemenea seamănă cu spaţiul încadrat de pietre în majoritatea icoanelor ce înfăţişează Botezul Domnului.

citește mai departe

De ce s-a născut Hristos în sărăcia lucie a unui grajd?

Să fie nașterea lui Iisus într-un grajd doar un fapt banal? Doar o coincidență nefericită? Oare nașterea din acest loc să nu aibă și înțelesuri mai adânci?

citește mai departe

Prin nașterea Sa, Iisus dovedește lumii că este Dumnezeu

Cu toții am învățat, cu toții știm și cu toții vedem că istoria lumii și trecerea timpului se măsoară după două coordonate simple și clare: ”Înainte de Hristos” (î. Hr.) și ”după Hristos” (d. Hr.) . Există și varianta seculară a acestor două coordonate, altfel spus ”înaintea erei noastre” ( Î.e.n.) și ”era noastră” (e.n.) dar lucrul acesta nu schimbă cu nimic evenimentul care a produs împărtirea timpului în două, oricum am face prescurtările: nașterea unui anume Iisus, într-un grajd de vite!

citește mai departe

"Dacă Maica Domnului şi Domnul Hristos vor veni la dumneavoastră, să îi rugaţi, vă rog, să treacă şi pe la casa mea."

Fulgii mari de zăpadă dansează prin văzduh, acoperind pământul cu un veşmânt de un alb imaculat. Străzile pe care, în urmă cu o jumătate de oră, domina pustietatea, erau acum pline de copilaşii ce, veseli de sosirea zăpezii, au ieşit afară pentru a se bucura de clipa pe care au aşteptat-o vreme îndelungată.

citește mai departe

Naşterea Mântuitorului sau reînnoirea lumii, nicidecum sfârşitul ei

...Mă întorc acum la întâmplarea mea de Paşti. Mă pregăteam pentru sărbătoare. Îmi purificam sufletul pe cât puteam, eram surd la insulte, insensibil la lovituri, blindat împotriva foamei, încălzit de o rugăciune interioară.

citește mai departe

Hristos se naşte pe pământ în fiecare zi

Uitându-ne la agitaţia ce se creează în fiecare an în preajma Crăciunului, avem certitudinea că şi astăzi, ca şi atunci, omul freamătă după orice, numai de primirea lui Hristos nu se frământă. Şi credem că nicicând nu a fost altfel.

citește mai departe

Pentru a se împărtăşi omul credincios, cu Trupul şi Sângele Domnului cu vrednicie, pe cât este cu putinţă, desigur că are nevoie de o pregătire specială. Apostolul Pavel (I Corinteni 11, 27-32) menţionează consecinţele unei apropieri lipsite de vrednicie de Masa Stăpânului.

Din pricina acesteia vin bolile, moartea şi alte pedepse asupra oamenilor care se împărtăşesc cu nevrednicie,"...căci cel ce mănâncă şi bea cu nevrednicie, osândă lui îşi mănâncă şi bea, nesocotind Trupul Domnului”. Şi Apostolul recomandă ca cel care urmează să se împărtăşească să se cerceteze mai întâi pe sine şi după aceea să se apropie: „Să se cerceteze omul pe sine şi astfel să mănânce din pâine şi să bea din potir... Căci, dacă ne cercetăm pe noi înşine, nu vom fi judecaţi”.

În ce constă cercetarea şi discernământul acesta? Apostolul Pavel nu ne spune, dar, din practica Bisericii acelei epoci, reiese cu siguranţă că era vorba despre o viaţă în frica de Dumnezeu, de o credinţă adâncă şi de evlavie adâncă faţă de Taină, despre împăcarea şi iertarea reciprocă, cât şi despre cercetarea conştiinţei. Adică, este vorba, pe scurt, despre trei cuvinte pe care le cere şi astăzi Biserica de la cel care se apropie, spunându-i: „Cu frică de Dumnezeu, cu credinţă şi cu dragoste, apropiaţi-vă!”.

Postirea nu era socotită o condiţie pentru Dumnezeiasca Împărtăşanie. Sfânta Liturghie se săvârşea seara, în timpul cinelor obşteşti, în timpul „agapelor”, după ce, mai înainte, toţi se împărtăşiseră din masa obştească. Adică, repetau întocmai practica Domnului, care a întemeiat Taina „după cină”, în foişorul din muntele Sion.

După aceea, din motive de evlavie, Dumnezeiasca Liturghie s-a despărţit de cină şi s-a săvârşit dimineaţa. Atunci a început treptat să apară şi obiceiul ajunării de orice mâncare, de la miezul nopţii până la vremea împărtăşirii. Aceasta a fost, şi este până astăzi, postirea oficială şi consacrată, pregătitoare pentru Dumnezeiasca Euharistie. Este vorba despre postirea şi înfrânarea pe care o fac credincioşii aşteptându-L pe Mirele sufletului lor, pe care o leagă cu rugăciunea, cu cercetarea de sine şi cu curăţirea sufletească şi trupească.

Când Dumnezeiasca Liturghie se săvârşea după amiaza, ca în zilele Postului Mare, (Liturghiile Darurilor mai înainte sfinţite), sau în Ajunurile Crăciunului şi Bobotezei şi în Sâmbăta Mare, postirea se prelungea de la miezul nopţii până după amiaza, adică până la ceasul împărtăşirii. Doar în Joia Mare se păstra vechea practică şi credincioşii se împărtăşeau după-amiaza, fără să postească toată ziua. Această „postire euharistică” o impun multe canoane, precum Canonul 41 al Sinodului din Cartagina („...astfel încât Sfintele jertfelnicului să nu se săvârşească de către oameni nepostitori, cu excepţia unei zile pe an, în care se săvârşeşte Cina Domnului”, adică Joia Mare), Canonul 47 al aceluiaşi sinod „Sfintele Sfinţilor să fie aduse cu vrednicie de către cei postitori”), Canonul 29 al sinodului Quinisext şi Canonul al 9-lea al sfântului Nichifor al Constantinopolului. Aceasta o înţelege şi sfântul Ioan Gură de Aur, zicând: „Cei ce urmează să se apropie de înfricoşătoarea şi Dumnezeiasca Masă şi de Sfânta Taină s-o facă cu frică şi cu cutremur, cu conştiinţă curată, cu postire şi rugăciune”. (Omilie la ziua Naşterii Domnului).

Ajunarea de mai multe zile, adică mâncarea de hrana uscată şi nu abţinerea totală de la mâncare, ca pregătitoare pentru Dumnezeiasca Împărtăşanie, era necunoscută în Biserica veche. Dovada cea mai caracteristică este Liturghia de duminică. Săvârşirea Liturghiei presupune că se vor împărtăşi credincioşii, dar cum puteau s-o facă dacă era obligatorie ajunarea înainte de împărtăşanie, de vreme ce postirea în ziua de sâmbătă, în afară de Sâmbăta Mare, era interzisă cu epitimii aspre de către sfintele canoane? (66 Apostolic, Sinodul Quinisext 55).

La fel, şi în timpul Săptămânii Luminate, Canonul 66 al Sinodului Quinisext stabileşte ca în fiecare zi creştinii „să se împărtăşească” cu Sfintele Taine, în timp ce în toate aceste zile se face dezlegare „la toate”.

Deoarece postirea este socotită de către Biserica noastră ca mijlocul cel mai bun de pregătire, curăţire şi îngrijire al credinciosului, de aceea recomandă celor care se împărtăşesc la intervale mari, sau să vină la Dumnezeiasca împărtăşanie după postirile bisericeşti rânduite (Postul cel Mare, Postul Sfinţilor Apostoli, Postul Adormirii, Postul Crăciunului), sa să ţină după putere trei, sau mai multe, sau şi mai puţine zile înainte de Dumnezeiasca împărtăşanie.

Chestiunea aceasta este la latitudinea duhovnicului iluminat care, ştiind adâncul inimii şi condiţiile de viaţă ale fiilor săi duhovniceşti, va hotărî dacă este indispensabilă pregătirea prin postire şi durata ei.

În tot cazul, postirea consacrată înainte de Dumnezeiasca Împărtăşanie, repetăm, este înfrânarea totală de la mâncăruri începând cu miezul nopţii, care doar în situaţia primejdiei morţii poate fi încălcată, conform Canonului 9 al sfântului Nichifor al Constantinopolului („Trebuie să se dea Dumnezeiasca Împărtăşanie celui bolnav care este în primejdie de moarte, şi după ce a gustat mâncare”).

(Pr. Ioannis Foundoulis, Răspunsuri liturgice, vol. I, trad. pr. Victor Manolache, Ed. Bizantină, pp. 114-116)

Pentru a putea lăsa un comentariu la acest articol trebuei să te înregistrezi. Creaţi un cont

Caută articole în site » Caută articole în site »

Crăciunul în temnițele comuniste

Crăciunul anului 1951 în temnița de la Târgu-Ocna, cu Valeriu Gafencu, Ioan Ianolide și Pr. Gherasim Iscu

Era o iarnă liniştită, cu zăpadă, fără ger. Dealurile dimprejur încărunţiseră. Clopotele de la schit ne vesteau rugăciunile călugărilor şi ne uneam cu ei şi cu toată suflarea creştină într-o rugăciune mută. Este cu neputinţă ca rugile tăcute revărsate în văzduh de oamenii aceia încolţiţi între moarte şi tortură să nu fi fost primite. 

citește mai departe

Crăciunul anului 1948 cu Dumitru Bordeianu, în temnița comunistă de la Suceava

Oamenii milostivi și buni creștini din Suceavași satele din jur aveau frumosul obicei ca sâmbăta și la sărbători mari, să vină la poarta închisorii să aducă deținuților tot felul de alimente și îmbrăcăminte. Din prima sâmbătă, când închisoarea a început să se umple cu noi, cei arestați la 15 mai, acesti pioși creștini au venit la poartă cu alimente

citește mai departe

Crăciunul anului 1952 la Aiud cu Atanasie Berzescu și Radu Gyr

Iisus se naşte şi-n spatele zidurilor reci şi groase, în spatele gratiilor şi uşilor ferecate. În ajun de Crăciun lucram în fabrică. Aşteptam cu înfrigurare scurgerea timpului, ca să mergem în Celular. Ne pregăteam cu toţii de colindul ce avea să fie în noaptea de Ajun.

citește mai departe

Crăciunul, noaptea în care Părintele Gherasim Iscu l-a repus pe Hristos în inima torționarului său

Când mă aflam în închisoare, mă îmbolnăvisem foarte tare. Aveam tuberculoză la amândoi plămânii, de asemenea patru vertebre erau atinse de tuberculoză. Aveam de asemenea tuberculoză intestinală, diabet, insuficienţă cardiacă, hepatită şi alte boli pe care nici nu mi le mai amintesc. Eram aproape de moarte. La dreapta mea se afla un preot pe numele său Gherasim Iscu.

citește mai departe

Crăciunul anului 1941 în temnița de la Sibiu cu dr. Flor Strejnicu

Nici una dintre sărbătorile creștine nu este atât de mult legată de copilărie ca sărbătorirea nașterii pruncului Hristos. Venirea pe lume a copilului Iisus, vestit și slăvit de colindele cântate de copii, darurile aduse de ”Moș Crăciun” copiilor, petrecerea sărbătorii în familie, unde preocuparea centrală o formează copiii, toate acestea fac din acest sfânt praznic motivația nostalgiilor de mai târziu. 

citește mai departe

Crăciunul anului 1950 la colonia de muncă Capul Midia cu academicianul Paul Păltănea

”Am început munca silnică în condiții peste măsură de aspre. De la colonie și până la șantier, câțiva zeci de kilometri, eram duși cu mașini basculante. Înghețam bine și vântul, care nu contenea, trecea năvalnic printre zdrențele noastre, înfășurându-ne scheletul cu straie de gheață. Munca începea la 6 dimineața […] și dura 12 ore, până la 6 seara, cu o pauză de o oră, pentru a primi ceea ce administrația lagărului numea ”mâncarea” noastră zilnică de prânz, niște lături de fapt.

citește mai departe