Caută articole în site » Caută articole în site »

Campanii

Mii de tineri isi pastreaza fecioria pana la casatorie Tu de ce crezi in Dumnezeu

 Euharistia continua Ziua Creatorului


În Sfânta şi Marea Miercuri dumnezeieştii Părinţi au hotărât să se facă pomenire de femeia cea păcătoasă care a uns cu mir pe Domnul, pentru că lucrul aceasta s-a întâmplat cu puţin înainte de mântuitoarea patimă

Am selectat din Triod câteva cântări care se cântă în bisericile ortodoxe la slujba deniei din sfânta și marea zi de miercuri:

„Păcătoasa a venit la Tine, vărsînd mir cu lacrimi pe picioa­rele Tale, Iubitorule de oameni, şi s-a vindecat cu porunca Ta de mirosul greu al răutăţilor; iar ucenicul cel nemulţumitor, suflând împotriva harului Tău, l-a lepădat pe el şi s-a amestecat cu noroiul, vânzîndu-Te pentru dragostea banilor. Slavă Hristoase, milostivirii Tale.”

„Iuda, lepădîndu-se de prietenia lui Hristos pentru aur, mergând a zis mai-marilor celor fără de lege: Ce-mi veţi da mie, şi eu voi da vouă precum voiţi pe Hristos, pe Care ÎI căutaţi ? Milostiveşte-Te spre su­fletele noastre, Hristoase Dumnezeu­le, şi ne mîntuieşte.”

„Pe Tine, Fiul Fecioarei, cunoscându-Te păcătoasa că eşti Dumnezeu, a zis cu plângere, rugându-se, ca una ce făcuse lucruri vrednice de lacrimi: Dezleagă-mi datoria, precum mi-am dezlegat şi eu părul; iubește-mă pe mine ceea ce Te iubesc, care după dreptate eram urâtă, şi Te voi propovădui alături de vameşi, Făcătorule de bine, Iubitorule de oameni.”

„Cînd păcătoasa aducea mirul, atunci s-a înţeles ucenicul cu cei fă­ră de lege. Aceea se bucura turnînd mirul cel de mult preţ, iar el se gră­bea să vândă pe Cel fără de preţ; aceea a cunoscut pe Stăpînul, iar ace­sta se despărţea de Stăpînul; aceea se mântuia, iar Iuda se făcea rob vrăjmaşului. Rea este Ienevirea, ma­re este pocăinţa, pe care dăruieşte-o mie, Mîntuitorule, Cel ce ai pătimit pentru noi, şi ne mintuleşte pe noi.”

„Vai de ticăloşia lui Iuda! Văzut-a pe păcătoasa sărutînd tălpile Mântuitorului, şi a gîndit cu vicleşug la sărutarea vînzării. Aceea şi-a dezle­gat părul, iar acesta s-a legat cu mânia, aducînd în loc de mir răutatea cea urât-mirositoare; că pizma nu ştie să cinstească lucrul cel de folos. Vai de ticăloşia lui Iuda, de care iz­băveşte, Dumnezeule, sufletele noas­tre.”

„Venit-a la Tine femeia cea necu­rată şi întinată, vărsând lacrimi pe picioarele Tale, Mântuitorule, dinain­te vestind Patima Ta. Cum mă voi uita la Tine, Stăpâne ? Că Tu ai venit să mântuieşti pe păcătoasă. Ridică-mă din adine pe mine cea moartă, Cel ce ai ridicat pe Lazăr din mormânt, fiind mort de patru zile. Primeşte-mă pe mine ticăloasa, Doam­ne, şi mă mîntuieşte.”

„Doamne, femeia ceea ce căzuse în păcate multe, simţind Dumnezeirea Ta, luînd rânduială de mironosiţă, şi tânguindu-se a adus Ţie mir mai înainte de îngropare, zicând: Vai mie ! Că noapte îmi este mie înfierbântarea desfrâului, şi întunecată şi fără de lună pofta păcatului. Primeş­te izvoarele lacrimilor mele, Cel ce scoţi cu norii apă din mare; pleacă-Te spre suspinurile inimii mele, Cel ce ai plecat cerurile cu nespusa plecăciune. Ca să sărut preacuratele Tale picioare şi să le şterg pe ele ia­răşi cu părul capului meu. Al căror sunet auzindu-1 cu urechile Eva în rai în amiazăzi, de frică s-a ascuns. Cine va cerceta mulţimea păcatelor mele şi adâncurile judecăţilor Tale, Mântuitorule de suflete. Izbăvitorul meu ? Să nu mă treci cu vederea pe mine, roaba Ta, Cel ce ai nemăsura­tă milă.”

„Astăzi s-a adunat adunarea cea vicleană, şi a gândit asupra Ta cele deşarte ; astăzi Iuda pentru toc­meala ce a făcut, şi-a arvunit luişi spînzurare; iar Caiafa şi nevrând a mărturisit că unul pentru toţi ai luat patimă de bunăvoie, Mântuitorul nostru, Hristoase Dumnezeule, slavă Ţie.”

„Cea defăimată pentru viaţă şi re­cunoscută pentru întoarcere, purtând miresme, s-a apropiat de Tine, grăind: Să nu mă lepezi pe mine păcătoasa, Cel ce Te-ai născut din Fecioară; să nu treci cu vederea la­crimile mele, Cel ce eşti bucuria îngerilor; ci mă primeşte pe mine, cea care mă pocăiesc, pe care nu m-ai lepădat când păcătuiam, Doam­ne, pentru mare mila Ta.”

 

 

Pentru a putea lăsa un comentariu la acest articol trebuei să te înregistrezi. Creaţi un cont

Revista Creatorul Universului

100 de pagini full-color glossy în format A4 cu o calitate grafică foarte bună.
Detalii aici.

Formular login

Dacă aveţi deja un cont, atunci introduceţi userul şi parola în câmpurile de mai jos. Dacă nu, atunci daţi click pe opțiunea "Creaţi un cont". După înregistrarea datelor, veți primi pe mail, un link de confirmare pe care trebuie să dați click pentru a confirma înregistrarea. Imediat după asta vă veți putea loga cu userul și parola definite la înregistrare.

Pentru orice dificultate apărută la logarea pe site, contactați-ne la: contact@ortodoxiatinerilor.ro

Linkuri

 

   Portalul Doxologia

Colțișorul meu de rugăciune

Fapte ale demnității românești