Caută articole în site » Caută articole în site »

Campanii

Mii de tineri isi pastreaza fecioria pana la casatorie Tu de ce crezi in Dumnezeu

 Euharistia continua Ziua Creatorului

PROGRAM DE CITIRE A SFINTEI SCRIPTURI (A BIBLIEI) ÎNTR-UN AN

Sfânta Scriptură este un mod de a gusta din Dumnezeu, o cale de a-L cunoaşte mai bine, o intrare în împărăţia cerurilor, un început spre viaţa veşnică. Vreau să împărtăşesc cu voi un program de citire a Bibliei într-un an pentru că cele mai mari bucurii "culturale" pe care le-am avut până acum au fost citind Sfânta Scriptură. 

Am avut momente în care tare mult m-am bucurat, în care-L simţeam pe Dumnezeu foarte prezent în cuvintele Lui, în care mă umpleam de speranţă şi nu-mi mai era frică de nimic, în care realizam cât de bun e El şi ce răbdare are cu noi, şi cu El pot realiza orice.

Sunt mai multe program de citire a Bibliei pe net, dar cel prezentat aici mi se pare perfect pentru că adună într-o zi capitole din Vechiul Testament, din Evanghelii, din Psalmi şi din Proverbe lui Solomon.

Programul e împărţit pe cele 12 luni ale anului. Oricum ar fi puteţi să-ncepeţi să folosiţi programul oricând nu neaparat din ianuarie, foarta importantă fiind împărţirea.

Lectură plăcută şi sfântă! Să vă fie de folos!

Puteţi downloda programul şi-n format pdf.: program-de-citire-a-sfintei-scripturi-pe-un-an

 IANUARIE

01 Facerea 1:1-2:25 Evanghelia după Matei 1:1-2:12 Psalmi 1:1-6 Proverbele lui Solomon 1:1-6   02 Facerea 3:1-4:26 Evanghelia după Matei 2:13-3:6 Psalmi 2:1-12 Proverbele lui Solomon 1:7-9
03 Facerea 5:1-7:24 Evanghelia după Matei 3:7-4:11 Psalmi 3:1-8 Proverbele lui Solomon 1:10-19   04 Facerea 8:1-10:32 Evanghelia după Matei 4:12-25 Psalmi 4:1-8 Proverbele lui Solomon 1:20-23
05 Facerea 11:1-13:4 Evanghelia după Matei 5:1-26 Psalmi 5:1-12 Proverbele lui Solomon 1:24-28   06 Facerea 13:5-15:21 Evanghelia după Matei 5:27-48 Psalmi 6:1-10 Proverbele lui Solomon 1:29-33
07 Facerea 16:1-18:15 Evanghelia după Matei 6:1-24 Psalmi 7:1-17 Proverbele lui Solomon 2:1-5   08 Facerea 18:16-19:38 Evanghelia după Matei 6:25-7:14 Psalmi 8:1-9 Proverbele lui Solomon 2:6-15
09 Facerea 20:1-22:24 Evanghelia după Matei 7:15-29 Psalmi 9:1-12 Proverbele lui Solomon 2:16-22   10 Facerea 23:1-24:51 Evanghelia după Matei 8:1-17 Psalmi 9:13-20 Proverbele lui Solomon 3:1-6
11 Facerea 24:52-26:16 Evanghelia după Matei 8:18-34 Psalmi 10:1-15 Proverbele lui Solomon 3:7-8   12 Facerea 26:17-27:46 Evanghelia după Matei 9:1-17 Psalmi 10:16-18 Proverbele lui Solomon 3:9-10
13 Facerea 28:1-29:35 Evanghelia după Matei 9:18-38 Psalmi 11:1-7 Proverbele lui Solomon 3:11-12   14 Facerea 30:1-31:16 Evanghelia după Matei 10:1-23 Psalmi 12:1-8 Proverbele lui Solomon 3:13-15
15 Facerea 31:17-32:12 Evanghelia după Matei 10:24-11:6 Psalmi 13:1-6 Proverbele lui Solomon 3:16-18   16 Facerea 32:13-34:31 Evanghelia după Matei 11:7-30 Psalmi 14:1-7 Proverbele lui Solomon 3:19-20
17 Facerea 35:1-36:43 Evanghelia după Matei 12:1-21 Psalmi 15:1-5 Proverbele lui Solomon 3:21-26   18 Facerea 37:1-38:30 Evanghelia după Matei 12:22-45 Psalmi 16:1-11 Proverbele lui Solomon 3:27-32
19 Facerea 39:1-41:16 Evanghelia după Matei 12:46-13:23 Psalmi 17:1-15 Proverbele lui Solomon 3:33-35   20 Facerea 41:17-42:17 Evanghelia după Matei 13:24-46 Psalmi 18:1-15 Proverbele lui Solomon 4:1-6
21 Facerea 42:18-43:34 Evanghelia după Matei 13:47-14:12 Psalmi 18:16-36 Proverbele lui Solomon 4:7-10   22 Facerea 44:1-45:28 Evanghelia după Matei 14:13-36 Psalmi 18:37-50 Proverbele lui Solomon 4:11-13
23 Facerea 46:1-47:31 Evanghelia după Matei 15:1-28 Psalmi 19:1-14 Proverbele lui Solomon 4:14-19   24 Facerea 48:1-49:33 Evanghelia după Matei 15:29-16:12 Psalmi 20:1-9 Proverbele lui Solomon 4:20-27
25 Facerea 50:1 - Ieşirea 2:10 Evanghelia după Matei 16:13-17:9 Psalmi 21:1-13 Proverbele lui Solomon 5:1-6   26 Ieşirea 2:11-3:22 Evanghelia după Matei 17:10-27 Psalmi 22:1-18 Proverbele lui Solomon 5:7-14
27 Ieşirea 4:1-5:21 Evanghelia după Matei 18:1-20 Psalmi 22:19-31 Proverbele lui Solomon 5:15-21   28 Ieşirea 5:22-7:25 Evanghelia după Matei 18:21-19:12 Psalmi 23:1-6 Proverbele lui Solomon 5:22-23
29 Ieşirea 8:1-9:35 Evanghelia după Matei 19:13-30 Psalmi 24:1-10 Proverbele lui Solomon 6:1-5   30 Ieşirea 10:1-12:13 Evanghelia după Matei 20:1-28 Psalmi 25:1-15 Proverbele lui Solomon 6:6-11
31 Ieşirea 12:14-13:16 Evanghelia după Matei 20:29-21:22 Psalmi 25:16-22 Proverbele lui Solomon 6:12-15      
FEBRUARIE
01 Ieşirea 13:17-15:18 Evanghelia după Matei 21:23-46 Psalmi 26:1-12 Proverbele lui Solomon 6:16-19      02 Ieşirea 15:19-17:7 Evanghelia după Matei 22:1-33 Psalmi 27:1-6 Proverbele lui Solomon 6:20-26
03 Ieşirea 17:8-19:15 Evanghelia după Matei 22:34-23:12 Psalmi 27:7-14 Proverbele lui Solomon 6:27-35      04 Ieşirea 19:16-21:21 Evanghelia după Matei 23:13-39 Psalmi 28:1-9 Proverbele lui Solomon 7:1-5
05 Ieşirea 21:22-23:13 Evanghelia după Matei 24:1-28 Psalmi 29:1-11 Proverbele lui Solomon 7:6-23      06 Ieşirea 23:14-25:40 Evanghelia după Matei 24:29-51 Psalmi 30:1-12 Proverbele lui Solomon 7:24-27
07 Ieşirea 26:1-27:21 Evanghelia după Matei 25:1-30 Psalmi 31:1-8 Proverbele lui Solomon 8:1-11      08 Ieşirea 28:1-43 Evanghelia după Matei 25:31-26:13 Psalmi 31:9-18 Proverbele lui Solomon 8:12-13
09 Ieşirea 29:1-30:10 Evanghelia după Matei 26:14-46 Psalmi 31:19-24 Proverbele lui Solomon 8:14-26      10 Ieşirea 30:11-31:18 Evanghelia după Matei 26:47-68 Psalmi 32:1-11 Proverbele lui Solomon 8:27-32
11 Ieşirea 32:1-33:23 Evanghelia după Matei 26:69-27:14 Psalmi 33:1-11 Proverbele lui Solomon 8:33-36      12 Ieşirea 34:1-35:9 Evanghelia după Matei 27:15-31 Psalmi 33:12-22 Proverbele lui Solomon 9:1-6
13 Ieşirea 35:10-36:38 Evanghelia după Matei 27:32-66 Psalmi 34:1-10 Proverbele lui Solomon 9:7-8      14 Ieşirea 37:1-38:31 Evanghelia după Matei 28:1-20 Psalmi 34:11-22 Proverbele lui Solomon 9:9-10
15 Ieşirea 39:1-40:38 Evanghelia după Marcu 1:1-28 Psalmi 35:1-16 Proverbele lui Solomon 9:11-12      16 Leviticul 1:1-3:17 Evanghelia după Marcu 1:29-2:12 Psalmi 35:17-28 Proverbele lui Solomon 9:13-18
17 Leviticul 4:1-5:19 Evanghelia după Marcu 2:13-3:6 Psalmi 36:1-12 Proverbele lui Solomon 10:1-2      18 Leviticul 6:1-7:27 Evanghelia după Marcu 3:7-30 Psalmi 37:1-11 Proverbele lui Solomon 10:3-4
19 Leviticul 7:28-9:6 Evanghelia după Marcu 3:31-4:25 Psalmi 37:12-29 Proverbele lui Solomon 10:5      20 Leviticul 9:7-10:20 Evanghelia după Marcu 4:26-5:20 Psalmi 37:30-40 Proverbele lui Solomon 10:6-7
21 Leviticul 11:1-12:8 Evanghelia după Marcu 5:21-43 Psalmi 38:1-22 Proverbele lui Solomon 10:8-9      22 Leviticul 13:1-59 Evanghelia după Marcu 6:1-29 Psalmi 39:1-13 Proverbele lui Solomon 10:10
23 Leviticul 14:1-57 Evanghelia după Marcu 6:30-56 Psalmi 40:1-10 Proverbele lui Solomon 10:11-12      24 Leviticul 15:1-16:28 Evanghelia după Marcu 7:1-23 Psalmi 40:11-17 Proverbele lui Solomon 10:13-14
25 Leviticul 16:29-18:30 Evanghelia după Marcu 7:24-8:10 Psalmi 41:1-13 Proverbele lui Solomon 10:15-16      26 Leviticul 19:1-20:21 Evanghelia după Marcu 8:11-38 Psalmi 42:1-11 Proverbele lui Solomon 10:17
27 Leviticul 20:22-22:16 Evanghelia după Marcu 9:1-29 Psalmi 43:1-5 Proverbele lui Solomon 10:18      28 Leviticul 22:17-23:44 Evanghelia după Marcu 9:30-10:12 Psalmi 44:1-8 Proverbele lui Solomon 10:19
MARTIE
01 Leviticul 24:1-25:46 Evanghelia după Marcu 10:13-31 Psalmi 44:9-26 Proverbele lui Solomon 10:20-21      02 Leviticul 25:47-27:13 Evanghelia după Marcu 10:32-52 Psalmi 45:1-17 Proverbele lui Solomon 10:22
03 Leviticul 27:14-Numerii 1:54 Evanghelia după Marcu 11:1-26 Psalmi 46:1-11 Proverbele lui Solomon 10:23      04 Numerii 2:1-3:51 Evanghelia după Marcu 11:27-12:17 Psalmi 47:1-9 Proverbele lui Solomon 10:24-25
05 Numerii 4:1-5:31 Evanghelia după Marcu 12:18-37 Psalmi 48:1-14 Proverbele lui Solomon 10:26      06 Numerii 6:1-7:89 Evanghelia după Marcu 12:38-13:13 Psalmi 49:1-20 Proverbele lui Solomon 10:27-28
07 Numerii 8:1-9:23 Evanghelia după Marcu 13:14-37 Psalmi 50:1-23 Proverbele lui Solomon 10:29-30      08 Numerii 10:1-11:23 Evanghelia după Marcu 14:1-21 Psalmi 51:1-19 Proverbele lui Solomon 10:31-32
09 Numerii 11:24-13:33 Evanghelia după Marcu 14:22-52 Psalmi 52:1-9 Proverbele lui Solomon 11:1-3      10 Numerii 14:1-15:16 Evanghelia după Marcu 14:53-72 Psalmi 53:1-6 Proverbele lui Solomon 11:4
11 Numerii 15:17-16:40 Evanghelia după Marcu 15:1-47 Psalmi 54:1-7 Proverbele lui Solomon 11:5-6      12 Numerii 16:41-18:32 Evanghelia după Marcu 16:1-20 Psalmi 55:1-23 Proverbele lui Solomon 11:7
13 Numerii 19:1-20:29 Evanghelia după Luca 1:1-25 Psalmi 56:1-13 Proverbele lui Solomon 11:8      14 Numerii 21:1-22:20 Evanghelia după Luca 1:26-56 Psalmi 57:1-11 Proverbele lui Solomon 11:9-11
15 Numerii 22:21-23:30 Evanghelia după Luca 1:57-80 Psalmi 58:1-11 Proverbele lui Solomon 11:12-13      16 Numerii 24:1-25:18 Evanghelia după Luca 2:1-35 Psalmi 59:1-17 Proverbele lui Solomon 11:14
17 Numerii 26:1-51 Evanghelia după Luca 2:36-52 Psalmi 60:1-12 Proverbele lui Solomon 11:15      18 Numerii 26:52-28:15 Evanghelia după Luca 3:1-22 Psalmi 61:1-8 Proverbele lui Solomon 11:16-17
19 Numerii 28;16-29:40 Evanghelia după Luca 3:23-38 Psalmi 62:1-12 Proverbele lui Solomon 11:18-19      20 Numerii 30:1-31:54 Evanghelia după Luca 4:1-30 Psalmi 63:1-11 Proverbele lui Solomon 11:20-21
21 Numerii 32:1-33:39 Evanghelia după Luca 4:31-5:11 Psalmi 64:1-10 Proverbele lui Solomon 11:22      22 Numerii 33:40-35:34 Evanghelia după Luca 5:12-28 Psalmi 65:1-13 Proverbele lui Solomon 11:23
23 Numerii 36:1-Deuteronomul 1:46 Evanghelia după Luca 5:29-6:11 Psalmi 66:1-20 Proverbele lui Solomon 11:24-26      24 Deuteronomul 2:1-3:29 Evanghelia după Luca 6:12-38 Psalmi 67:1-7 Proverbele lui Solomon 11:27
25 Deuteronomul 4:1-49 Evanghelia după Luca 6:39-7:10 Psalmi 68:1-18 Proverbele lui Solomon 11:28      26 Deuteronomul 5:1-6:25 Evanghelia după Luca 7:11-35 Psalmi 68:19-35 Proverbele lui Solomon 11:29-31
27 Deuteronomul 7:1-8:20 Evanghelia după Luca 7:36-8:3 Psalmi 69:1-18 Proverbele lui Solomon 12:1      28 Deuteronomul 9:1-10:22 Evanghelia după Luca 8:4-21 Psalmi 69:19-36 Proverbele lui Solomon 12:2-3
29 Deuteronomul 11:1-12:32 Evanghelia după Luca 8:22-39 Psalmi 70:1-5 Proverbele lui Solomon 12:4      30 Deuteronomul 13:1-15:23 Evanghelia după Luca 8:40-9:6 Psalmi 71:1-24 Proverbele lui Solomon 12:5-7
31 Deuteronomul 16:1-17:20 Evanghelia după Luca 9:7-27 Psalmi 72:1-20 Proverbele lui Solomon 12:8-9      
APRILIE
01 Deuteronomul 18:1-20:20 Evanghelia după Luca 9:28-50 Psalmi 73:1-28 Proverbele lui Solomon 12:10      02 Deuteronomul 21:1-22:30 Evanghelia după Luca 9:51-10:12 Psalmi 74:1-23 Proverbele lui Solomon 12:11
03 Deuteronomul 23:1-25:19 Evanghelia după Luca 10:13-37 Psalmi 75:1-10 Proverbele lui Solomon 12:12-14      04 Deuteronomul 26:1-27:26 Evanghelia după Luca 10:38-11:13 Psalmi 76:1-12 Proverbele lui Solomon 12:15-17
05 Deuteronomul 28:1-68 Evanghelia după Luca 11:14-36 Psalmi 77:1-20 Proverbele lui Solomon 12:18      06 Deuteronomul 29:1-30:20 Evanghelia după Luca 11:37-12:7 Psalmi 78:1-31 Proverbele lui Solomon 12:19-20
07 Deuteronomul 31:1-32:27 Evanghelia după Luca 12:8-34 Psalmi 78:32-55 Proverbele lui Solomon 12:21-23      08 Deuteronomul 32:28-52 Evanghelia după Luca 12:35-59 Psalmi 78:56-64 Proverbele lui Solomon 12:24
09 Deuteronomul 33:1-29 Evanghelia după Luca 13:1-21 Psalmi 78:65-72 Proverbele lui Solomon 12:25      10 Deuteronomul 34:1-Iosua Navi 2:24 Evanghelia după Luca 13:22-14:6 Psalmi 79:1-13 Proverbele lui Solomon 12:26
11 Iosua Navi 3:1-4:24 Evanghelia după Luca 14:7-35 Psalmi 80:1-19 Proverbele lui Solomon 12:27-28      12 Iosua Navi 5:1-7:15 Evanghelia după Luca 15:1-32 Psalmi 81:1-16 Proverbele lui Solomon 13:1
13 Iosua Navi 7:16-9:2 Evanghelia după Luca 16:1-18 Psalmi 82:1-8 Proverbele lui Solomon 13:2-3      14 Iosua Navi 9:3-10:43 Evanghelia după Luca 16:19-17:10 Psalmi 83:1-18 Proverbele lui Solomon 13:4
15 Iosua Navi 11:1-12:24 Evanghelia după Luca 17:11-37 Psalmi 84:1-12 Proverbele lui Solomon 13:5-6      16 Iosua Navi 13:1-14:15 Evanghelia după Luca 18:1-17 Psalmi 85:1-13 Proverbele lui Solomon 13:7-8
17 Iosua Navi 15:1-63 Evanghelia după Luca 18:18-43 Psalmi 86:1-17 Proverbele lui Solomon 13:9-10      18 Iosua Navi 16:1-18:28 Evanghelia după Luca 19:1-27 Psalmi 87:1-7 Proverbele lui Solomon 13:11
19 Iosua Navi 19:1-20:9 Evanghelia după Luca 19:28-48 Psalmi 88:1-18 Proverbele lui Solomon 13:12-14      20 Iosua Navi 21:1-22:20 Evanghelia după Luca 20:1-26 Psalmi 89:1-13 Proverbele lui Solomon 13:15-16
21 Iosua Navi 22:21-23:16 Evanghelia după Luca 20:27-47 Psalmi 89:14-37 Proverbele lui Solomon 13:17-19      22 Iosua Navi 24:1-33 Evanghelia după Luca 21:1-28 Psalmi 89:38-52 Proverbele lui Solomon 13:20-23
23 Judecători 1:1-2:9 Evanghelia după Luca 21:29-22:13 Psalmi 90:1-91:16 Proverbele lui Solomon 13:24-25      24 Judecători 2:10-3:31 Evanghelia după Luca 22:14-34 Psalmi 92:1-93:5 Proverbele lui Solomon 14:1-2
25 Judecători 4:1-5:31 Evanghelia după Luca 22:35-53 Psalmi 94:1-23 Proverbele lui Solomon 14:3-4      26 Judecători 6:1-40 Evanghelia după Luca 22:54-23:12 Psalmi 95:1-96:13 Proverbele lui Solomon 14:5-6
27 Judecători 7:1-8:17 Evanghelia după Luca 23:13-43 Psalmi 97:1-98:9 Proverbele lui Solomon 14:7-8      28 Judecători 8:18-9:21 Evanghelia după Luca 23:44-24:12 Psalmi 99:1-9 Proverbele lui Solomon 14:9-10
29 Judecători 9:22-10:18 Evanghelia după Luca 24:13-53 Psalmi 100:1-5 Proverbele lui Solomon 14:11-12      30 Judecători 11:1-12:15 Evanghelia după Ioan 1:1-28 Psalmi 101:1-8 Proverbele lui Solomon 14:13-14
MAI
01 Judecători 13:1-14:20 Evanghelia după Ioan 1:29-51 Psalmi 102:1-28 Proverbele lui Solomon 14:15-16      02 Judecători 15:1-16:31 Evanghelia după Ioan 2:1-25 Psalmi 103:1-22 Proverbele lui Solomon 14:17-19
03 Judecători 17:1-18:31 Evanghelia după Ioan 3:1-21 Psalmi 104:1-23 Proverbele lui Solomon 14:20-21      04 Judecători 19:1-20:48 Evanghelia după Ioan 3:22-4:3 Psalmi 104:24-35 Proverbele lui Solomon 14:22-24
05 Judecători 21:1-Rut 1:22 Evanghelia după Ioan 4:4-42 Psalmi 105:1-15 Proverbele lui Solomon 14:25      06 Rut 2:1-4:22 Evanghelia după Ioan 4:43-54 Psalmi 105:16-36 Proverbele lui Solomon 14:26-27
07 1 Regi 1:1-2:21 Evanghelia după Ioan 5:1-23 Psalmi 105:37-45 Proverbele lui Solomon 14:28-29      08 1 Regi 2:22-4:22 Evanghelia după Ioan 5:24-47 Psalmi 106:1-12 Proverbele lui Solomon 14:30-31
09 1 Regi 5:1-7:17 Evanghelia după Ioan 6:1-21 Psalmi 106:13-31 Proverbele lui Solomon 14:32-33      10 1 Regi 8:1-9:27 Evanghelia după Ioan 6:22-42 Psalmi 106:32-48 Proverbele lui Solomon 14:34-35
11 1 Regi 10:1-11:15 Evanghelia după Ioan 6:43-71 Psalmi 107:1-43 Proverbele lui Solomon 15:1-3      12 1 Regi 12:1-13:23 Evanghelia după Ioan 7:1-30 Psalmi 108:1-13 Proverbele lui Solomon 15:4
13 1 Regi 14:1-52 Evanghelia după Ioan 7:31-53 Psalmi 109:1-31 Proverbele lui Solomon 15:5-7      14 1 Regi 15:1-16:23 Evanghelia după Ioan 8:1-20 Psalmi 110:1-7 Proverbele lui Solomon 15:8-10
15 1 Regi 17:1-18:4 Evanghelia după Ioan 8:21-30 Psalmi 111:1-10 Proverbele lui Solomon 15:11      16 1 Regi 18:5-19:24 Evanghelia după Ioan 8:31-59 Psalmi 112:1-10 Proverbele lui Solomon 15:12-14
17 1 Regi 20:1-21:15 Evanghelia după Ioan 9:1-41 Psalmi 113:1-114:8 Proverbele lui Solomon 15:15-17      18 1 Regi 22:1-23:29 Evanghelia după Ioan 10:1-21 Psalmi 115:1-18 Proverbele lui Solomon 15:18-19
19 1 Regi 24:1-25:44 Evanghelia după Ioan 10:22-42 Psalmi 116:1-19 Proverbele lui Solomon 15:20-21      20 1 Regi 26:1-28:25 Evanghelia după Ioan 11:1-54 Psalmi 117:1-2 Proverbele lui Solomon 15:22-23
21 1 Regi 29:1-31:13 Evanghelia după Ioan 11:55-12:19 Psalmi 118:1-18 Proverbele lui Solomon 15:24-26      22 2 Regi 1:1-2:11 Evanghelia după Ioan 12:20-50 Psalmi 118:19-29 Proverbele lui Solomon 15:27-28
23 2 Regi 2:12-3:39 Evanghelia după Ioan 13:1-30 Psalmi 119:1-16 Proverbele lui Solomon 15:29-30      24 2 Regi 4:1-6:23 Evanghelia după Ioan 13:31-14:14 Psalmi 119:17-32 Proverbele lui Solomon 15:31-32
25 2 Regi 7:1-8:18 Evanghelia după Ioan 14:15-31 Psalmi 119:33-48 Proverbele lui Solomon 15:33      26 2 Regi 9:1-11:27 Evanghelia după Ioan 15:1-27 Psalmi 119:49-64 Proverbele lui Solomon 16:1-3
27 2 Regi 12:1-31 Evanghelia după Ioan 16:1-33 Psalmi 119:65-80 Proverbele lui Solomon 16:4-5      28 2 Regi 13:1-39 Evanghelia după Ioan 17:1-26 Psalmi 119:81-96 Proverbele lui Solomon 16:6-7
29 2 Regi 14:1-15:22 Evanghelia după Ioan 18:1-24 Psalmi 119:97-112 Proverbele lui Solomon 16:8-9      30 2 Regi 15:23-16:23 Evanghelia după Ioan 18:25-19:22 Psalmi 119:113-128 Proverbele lui Solomon 16:10-11
31 2 Regi 17:1-29 Evanghelia după Ioan 19:23-42 Psalmi 119:129-152 Proverbele lui Solomon 16:12-13      
IUNIE
01 2 Regi 18:1-19:10 Evanghelia după Ioan 20:1-31 Psalmi 119:153-176 Proverbele lui Solomon 16:14-15      02 2 Regi 19:11-20:13 Evanghelia după Ioan 21:1-25 Psalmi 120:1-7 Proverbele lui Solomon 16:16-17
03 2 Regi 20:14-21:22 Faptele Apostolilor 1:1-26 Psalmi 121:1-8 Proverbele lui Solomon 16:18      04 2 Regi 22:1-23:23 Faptele Apostolilor 2:1-47 Psalmi 122:1-9 Proverbele lui Solomon 16:19-20
05 2 Regi 23:24-24:25 Faptele Apostolilor 3:1-26 Psalmi 123:1-4 Proverbele lui Solomon 16:21-23      06 3 Regi 1:1-53 Faptele Apostolilor 4:1-37 Psalmi 124:1-8 Proverbele lui Solomon 16:24
07 3 Regi 2:1-3:2 Faptele Apostolilor 5:1-42 Psalmi 125:1-5 Proverbele lui Solomon 16:25      08 3 Regi 3:3-4:34 Faptele Apostolilor 6:1-15 Psalmi 126:1-6 Proverbele lui Solomon 16:26-27
09 3 Regi 5:1-6:38 Faptele Apostolilor 7:1-29 Psalmi 127:1-5 Proverbele lui Solomon 16:28-30      10 3 Regi 7:1-50 Faptele Apostolilor 7:30-50 Psalmi 128:1-6 Proverbele lui Solomon 16:31-33
11 3 Regi 8:1-66 Faptele Apostolilor 7:51-8:13 Psalmi 129:1-8 Proverbele lui Solomon 17:1      12 3 Regi 9:1-10:29 Faptele Apostolilor 8:14-40 Psalmi 130:1-8 Proverbele lui Solomon 17:2-3
13 3 Regi 11:1-12:19 Faptele Apostolilor 9:1-25 Psalmi 131:1-3 Proverbele lui Solomon 17:4-5      14 3 Regi 12:20-13:34 Faptele Apostolilor 9:26-43 Psalmi 132:1-18 Proverbele lui Solomon 17:6
15 3 Regi 14:1-15:24 Faptele Apostolilor 10:1-23 Psalmi 133:1-3 Proverbele lui Solomon 17:7-8      16 3 Regi 15:25-17:24 Faptele Apostolilor 10:24-48 Psalmi 134:1-3 Proverbele lui Solomon 17:9-11
17 3 Regi 18:1-46 Faptele Apostolilor 11:1-30 Psalmi 135:1-21 Proverbele lui Solomon 17:12-13      18 3 Regi 19:1-21 Faptele Apostolilor 12:1-23 Psalmi 136:1-26 Proverbele lui Solomon 17:14-15
19 3 Regi 20:1-21:29 Faptele Apostolilor 12:24-13:15 Psalmi 137:1-9 Proverbele lui Solomon 17:16      20 3 Regi 22:1-53 Faptele Apostolilor 13:16-41 Psalmi 138:1-8 Proverbele lui Solomon 17:17-18
21 4 Regi 1:1-2:25 Faptele Apostolilor 13:42-14:7 Psalmi 139:1-24 Proverbele lui Solomon 17:19-21      22 4 Regi 3:1-4:17 Faptele Apostolilor 14:8-28 Psalmi 140:1-13 Proverbele lui Solomon 17:22
23 4 Regi 4:18-5:27 Faptele Apostolilor 15:1-35 Psalmi 141:1-10 Proverbele lui Solomon 17:23      24 4 Regi 6:1-7:20 Faptele Apostolilor 15:36-16:15 Psalmi 142:1-7 Proverbele lui Solomon 17:24-25
25 4 Regi 8:1-9:13 Faptele Apostolilor 16:16-40 Psalmi 143:1-12 Proverbele lui Solomon 17:26      26 4 Regi 9:14-10:31 Faptele Apostolilor 17:1-34 Psalmi 144:1-15 Proverbele lui Solomon 17:27-28
27 4 Regi 10:32-12:21 Faptele Apostolilor 18:1-22 Psalmi 145:1-21 Proverbele lui Solomon 18:1      28 4 Regi 13:1-14:29 Faptele Apostolilor 18:23-19:12 Psalmi 146:1-10 Proverbele lui Solomon 18:2-3
29 4 Regi 15:1-16:20 Faptele Apostolilor 19:13-41 Psalmi 147:1-20 Proverbele lui Solomon 18:4-5      30 4 Regi 17:1-18:12 Faptele Apostolilor 20:1-38 Psalmi 148:1-14 Proverbele lui Solomon 18:6-7
 IULIE
01 4 Regi 18:13-19:37 Faptele Apostolilor 21:1-17 Psalmi 149:1-9 Proverbele lui Solomon 18:8      02 4 Regi 20:1-22:2 Faptele Apostolilor 21:18-36 Psalmi 150:1-6 Proverbele lui Solomon 18:9-10
03 4 Regi 22:3-23:30 Faptele Apostolilor 21:37-22:16 Psalmi 1:1-6 Proverbele lui Solomon 18:11-12      04 4 Regi 23:31-25:30 Faptele Apostolilor 22:17-23:10 Psalmi 2:1-12 Proverbele lui Solomon 18:13
05 1 Paralipomena 1:1-2:17 Faptele Apostolilor 23:11-35 Psalmi 3:1-8 Proverbele lui Solomon 18:14-15      06 1 Paralipomena 2:18-4:4 Faptele Apostolilor 24:1-27 Psalmi 4:1-8 Proverbele lui Solomon 18:16-18
07 1 Paralipomena 4:5-5:17 Faptele Apostolilor 25:1-27 Psalmi 5:1-12 Proverbele lui Solomon 18:19      08 1 Paralipomena 5:18-6:81 Faptele Apostolilor 26:1-32 Psalmi 6:1-10 Proverbele lui Solomon 18:20-21
09 1 Paralipomena 7:1-8:40 Faptele Apostolilor 27:1-20 Psalmi 7:1-17 Proverbele lui Solomon 18:22      10 1 Paralipomena 9:1-10:14 Faptele Apostolilor 27:21-44 Psalmi 8:1-9 Proverbele lui Solomon 18:23-24
11 1 Paralipomena 11:1-12:18 Faptele Apostolilor 28:1-31 Psalmi 9:1-12 Proverbele lui Solomon 19:1-3      12 1 Paralipomena 12:19-14:17 Romani 1:1-17 Psalmi 9:13-20 Proverbele lui Solomon 19:4-5
13 1 Paralipomena 15:1-16:36 Romani 1:18-32 Psalmi 10:1-15 Proverbele lui Solomon 19:6-7      14 1 Paralipomena 16:37-18:17 Romani 2:1-24 Psalmi 10:16-18 Proverbele lui Solomon 19:8-9
15 1 Paralipomena 19:1-21:30 Romani 2:25-3:8 Psalmi 11:1-7 Proverbele lui Solomon 19:10-12      16 1 Paralipomena 22:1-23:32 Romani 3:9-31 Psalmi 12:1-8 Proverbele lui Solomon 19:13-14
17 1 Paralipomena 24:1-26:11 Romani 4:1-12 Psalmi 13:1-6 Proverbele lui Solomon 19:15-16      18 1 Paralipomena 26:12-27:34 Romani 4:13-5:5 Psalmi 14:1-7 Proverbele lui Solomon 19:17
19 1 Paralipomena 28:1-29:30 Romani 5:6-21 Psalmi 15:1-5 Proverbele lui Solomon 19:18-19      20 2 Paralipomena 1:1-3:17 Romani 6:1-23 Psalmi 16:1-11 Proverbele lui Solomon 19:20-21
21 2 Paralipomena 4:1-6:11 Romani 7:1-13 Psalmi 17:1-15 Proverbele lui Solomon 19:22-23      22 2 Paralipomena 6:12-8:10 Romani 7:14-8:8 Psalmi 18:1-15 Proverbele lui Solomon 19:24-25
23 2 Paralipomena 8:11-10:19 Romani 8:9-25 Psalmi 18:16-36 Proverbele lui Solomon 19:26      24 2 Paralipomena 11:1-13:22 Romani 8:26-39 Psalmi 18:37-50 Proverbele lui Solomon 19:27-29
25 2 Paralipomena 14:1-16:14 Romani 9:1-24 Psalmi 19:1-14 Proverbele lui Solomon 20:1      26 2 Paralipomena 17:1-18:34 Romani 9:25-10:13 Psalmi 20:1-9 Proverbele lui Solomon 20:2-3
27 2 Paralipomena 19:1-20:37 Romani 10:14-11:12 Psalmi 21:1-13 Proverbele lui Solomon 20:4-6      28 2 Paralipomena 21:1-23:21 Romani 11:13-36 Psalmi 22:1-18 Proverbele lui Solomon 20:7
29 2 Paralipomena 24:1-25:28 Romani 12:1-21 Psalmi 22:19-31 Proverbele lui Solomon 20:8-10      30 2 Paralipomena 26:1-28:27 Romani 13:1-14 Psalmi 23:1-6 Proverbele lui Solomon 20:11
31 2 Paralipomena 29:1-36 Romani 14:1-23 Psalmi 24:1-10 Proverbele lui Solomon 20:12         
AUGUST
01 2 Paralipomena 30:1-31:21 Romani 15:1-22 Psalmi 25:1-15 Proverbele lui Solomon 20:13-15      02 2 Paralipomena 32:1-33:13 Romani 15:23-16:9 Psalmi 25:16-22 Proverbele lui Solomon 20:16-18
03 2 Paralipomena 33:14-34:33 Romani 16:10-27 Psalmi 26:1-12 Proverbele lui Solomon 20:19      04 2 Paralipomena 35:1-36:23 1 Corinteni 1:1-17 Psalmi 27:1-6 Proverbele lui Solomon 20:20-21
05 Ezdra 1:1-2:70 1 Corinteni 1:18-2:5 Psalmi 27:7-14 Proverbele lui Solomon 20:22-23      06 Ezdra 3:1-4:23 1 Corinteni 2:6-3:4 Psalmi 28:1-9 Proverbele lui Solomon 20:24-25
07 Ezdra 4:24-6:22 1 Corinteni 3:5-23 Psalmi 29:1-11 Proverbele lui Solomon 20:26-27      08 Ezdra 7:1-8:20 1 Corinteni 4:1-21 Psalmi 30:1-12 Proverbele lui Solomon 20:28-30
09 Ezdra 8:21-9:15 1 Corinteni 5:1-13 Psalmi 31:1-8 Proverbele lui Solomon 21:1-2      10 Ezdra 10:1-44 1 Corinteni 6:1-20 Psalmi 31:9-18 Proverbele lui Solomon 21:3
11 Neemia 1:1-3:14 1 Corinteni 7:1-24 Psalmi 31:19-24 Proverbele lui Solomon 21:4      12 Neemia 3:15-5:13 1 Corinteni 7:25-40 Psalmi 32:1-11 Proverbele lui Solomon 21:5-7
13 Neemia 5:14-7:73 1 Corinteni 8:1-13 Psalmi 33:1-11 Proverbele lui Solomon 21:8-10      14 Neemia 7:73-9:21 1 Corinteni 9:1-18 Psalmi 33:12-22 Proverbele lui Solomon 21:11-12
15 Neemia 9:22-10:39 1 Corinteni 9:19-10:13 Psalmi 34:1-10 Proverbele lui Solomon 21;13      16 Neemia 11:1-12:26 1 Corinteni 10:14-33 Psalmi 34:11-22 Proverbele lui Solomon 21;14-16
17 Neemia 12:27-13:31 1 Corinteni 11:1-16 Psalmi 35:1-16 Proverbele lui Solomon 21:17-18      18 Estera 1:1-3:15 1 Corinteni 11:17-34 Psalmi 35:17-28 Proverbele lui Solomon 21:19-20
19 Estera 4:1-7:10 1 Corinteni 12:1-26 Psalmi 36:1-12 Proverbele lui Solomon 21:21-22      20 Estera 8:1-10:3 1 Corinteni 12:27-13:13 Psalmi 37:1-11 Proverbele lui Solomon 21:23-24
21 Iov 1:1-3:26 1 Corinteni 14:1-17 Psalmi 37:12-29 Proverbele lui Solomon 21:25-26      22 Iov 4:1-7:21 1 Corinteni 14:18-40 Psalmi 37:30-40 Proverbele lui Solomon 21:27
23 Iov 8:1-11:20 1 Corinteni 15:1-28 Psalmi 38:1-22 Proverbele lui Solomon 21:28-29      24 Iov 12:1-15:35 1 Corinteni 15:29-58 Psalmi 39:1-13 Proverbele lui Solomon 21:30-31
25 Iov 16:1-19:29 1 Corinteni 16:1-24 Psalmi 40:1-10 Proverbele lui Solomon 22:1      26 Iov 20:1-22:30 2 Corinteni 1:1-11 Psalmi 40:11-17 Proverbele lui Solomon 22:2-4
27 Iov 23:1-27:23 2 Corinteni 1:12-2:11 Psalmi 41:1-13 Proverbele lui Solomon 22:5-6      28 Iov 28:1-30:31 2 Corinteni 2:12-17 Psalmi 42:1-11 Proverbele lui Solomon 22:7
29 Iov 31:1-33:33 2 Corinteni 3:1-18 Psalmi 43:1-5 Proverbele lui Solomon 22:8-9      30 Iov 34:1-36:33 2 Corinteni 4:1-12 Psalmi 44:1-8 Proverbele lui Solomon 22:10-12
31 Iov 37:1-39:30 2 Corinteni 4:13-5:10 Psalmi 44:9-26 Proverbele lui Solomon 22:13          
SEPTEMBRIE
01 Iov 40:1-42:17 2 Corinteni 5:11-21 Psalmi 45:1-17 Proverbele lui Solomon 22:14      02 Eclesiastul 1:1-3:22 2 Corinteni 6:1-13 Psalmi 46:1-11 Proverbele lui Solomon 22:15
03 Eclesiastul 4:1-6:12 2 Corinteni 6:14-7:7 Psalmi 47:1-9 Proverbele lui Solomon 22:16      04 Eclesiastul 7:1-9:18 2 Corinteni 7:8-16 Psalmi 48:1-14 Proverbele lui Solomon 22:17-19
05 Eclesiastul 10:1-12:14 2 Corinteni 8;1-15 Psalmi 49:1-20 Proverbele lui Solomon 22:20-21      06 Cântarea Cântărilor 1:1-4:16 2 Corinteni 8:16-24 Psalmi 50:1-23 Proverbele lui Solomon 22;22-23
07 Cântarea Cântărilor 5:1-8:14 2 Corinteni 9:1-15 Psalmi 51:1-19 Proverbele lui Solomon 22:24-25      08 Isaia 1:1-2:22 2 Corinteni 10:1-18 Psalmi 52:1-9 Proverbele lui Solomon 22:26-27
09 Isaia 3:1-5:30 2 Corinteni 11:1-15 Psalmi 53:1-6 Proverbele lui Solomon 22:28-29      10 Isaia 6:1-7:25 2 Corinteni 11:16-33 Psalmi 54:1-7 Proverbele lui Solomon 23:1-3
11 Isaia 8:1-9:21 2 Corinteni 12:1-10 Psalmi 55:1-23 Proverbele lui Solomon 23:4-5      12 Isaia 10:1-11:16 2 Corinteni 12;11-21 Psalmi 56:1-13 Proverbele lui Solomon 23:6-8
13 Isaia 12:1-14:32 2 Corinteni 13:1-14 Psalmi 57:1-11 Proverbele lui Solomon 23:9-11      14 Isaia 15:1-18:7 Galateni 1:1-24 Psalmi 58:1-11 Proverbele lui Solomon 23:12
15 Isaia 19:1-21:17 Galateni 2:1-16 Psalmi 59:1-17 Proverbele lui Solomon 23:13-14      16 Isaia 22:1-24:23 Galateni 2:17-3:9 Psalmi 60:1-12 Proverbele lui Solomon 23:15-16
17 Isaia 25:1-28:13 Galateni 3:10-22 Psalmi 61:1-8 Proverbele lui Solomon 23:17-18      18 Isaia 28:14-30:11 Galateni 3:23-4:31 Psalmi 62:1-12 Proverbele lui Solomon 23;19-21
19 Isaia 30:12-33:9 Galateni 5:1-12 Psalmi 63:1-11 Proverbele lui Solomon 23:22      20 Isaia 33:10-36:22 Galateni 5:13-26 Psalmi 64:1-10 Proverbele lui Solomon 23:23
21 Isaia 37:1-38:22 Galateni 6:1-18 Psalmi 65:1-13 Proverbele lui Solomon 23:24      22 Isaia 39:1-41:16 Efeseni 1:1-23 Psalmi 66:1-20 Proverbele lui Solomon 23:25-28
23 Isaia 41:17-43:13 Efeseni 2:1-22 Psalmi 67;1-7 Proverbele lui Solomon 23:29-35      24 Isaia 43:14-45:10 Efeseni 3:1-21 Psalmi 68:1-18 Proverbele lui Solomon 24:1-2
25 Isaia 45;11-48:11 Efeseni 4:1-16 Psalmi 68:19-35 Proverbele lui Solomon 24:3-4      26 Isaia 48:12-50:11 Efeseni 4:17-32 Psalmi 69:1-18 Proverbele lui Solomon 24:5-6
27 Isaia 51:1-53:12 Efeseni 5:1-33 Psalmi 69:19-36 Proverbele lui Solomon 24:7      28 Isaia 54:1-57:14 Efeseni 6:1-24 Psalmi 70:1-5 Proverbele lui Solomon 24:8
29 Isaia 57:15-59:21 Filipeni 1:1-26 Psalmi 71:1-24 Proverbele lui Solomon 24:9-10      30 Isaia 60:1-62:5 Filipeni 1:27-2:18 Psalmi 72:1-20 Proverbele lui Solomon 24:11-12
OCTOMBRIE
 
 
 
 
 
 
 
 
01 Isaia 62:6-65:25 Filipeni 2:19-3:3 Psalmi 73:1-28 Proverbele lui Solomon 24:13-14      02 Isaia 66:1-24 Filipeni 3:4-21 Psalmi 74:1-23 Proverbele lui Solomon 24:15-16
03 Ieremia 1:1-2:30 Filipeni 4:1-23 Psalmi 75:1-10 Proverbele lui Solomon 24:17-20      04 Ieremia 2:31-4:18 Coloseni 1:1-17 Psalmi 76:1-12 Proverbele lui Solomon 24:21-22
05 Ieremia 4:19-6:15 Coloseni 1:18-2:7 Psalmi 77:1-20 Proverbele lui Solomon 24:23-25      06 Ieremia 6:16-8:7 Coloseni 2:8-23 Psalmi 78:1-31 Proverbele lui Solomon 24:26
07 Ieremia 8:8-9:26 Coloseni 3:1-17 Psalmi 78:32-55 Proverbele lui Solomon 24:27      08 Ieremia 10:1-11:23 Coloseni 3:18-4:18 Psalmi 78:56-72 Proverbele lui Solomon 24:28-29
09 Ieremia 12:1-14:10 1 Tesaloniceni 1:1-2:8 Psalmi 79:1-13 Proverbele lui Solomon 24:30-34      10 Ieremia 14:11-16:15 1 Tesaloniceni 2:9-3:13 Psalmi 80:1-19 Proverbele lui Solomon 25:1-5
11 Ieremia 16:16-18:23 1 Tesaloniceni 4:1-5:3 Psalmi 81:1-16 Proverbele lui Solomon 25:6-8      12 Ieremia 19:1-21:14 1 Tesaloniceni 5:4-28 Psalmi 82:1-8 Proverbele lui Solomon 25:9-10
13 Ieremia 22:1-23:20 2 Tesaloniceni 1:1-12 Psalmi 83:1-18 Proverbele lui Solomon 25:11-14      14 Ieremia 23:21-25:38 2 Tesaloniceni 2:1-17 Psalmi 84:1-12 Proverbele lui Solomon 25:15
15 Ieremia 26:1-27:22 2 Tesaloniceni 3:1-18 Psalmi 85:1-13 Proverbele lui Solomon 25:16      16 Ieremia 28:1-29:32 1 Timotei 1:1-20 Psalmi 86:1-17 Proverbele lui Solomon 25;17
17 Ieremia 30:1-31:26 1 Timotei 2:1-15 Psalmi 87:1-7 Proverbele lui Solomon 25:18-19      18 Ieremia 31:27-32;44 1 Timotei 3:1-16 Psalmi 88:1-18 Proverbele lui Solomon 25:20-22
19 Ieremia 33:1-34:22 1 Timotei 4:1-16 Psalmi 89:1-13 Proverbele lui Solomon 25:23-24      20 Ieremia 35:1-36:32 1 Timotei 5:1-25 Psalmi 89:14-37 Proverbele lui Solomon 25:25-27
21 Ieremia 37:1-38:28 1 Timotei 6:1-21 Psalmi 89:38-52 Proverbele lui Solomon 25:28      22 Ieremia 39:1-41:18 2 Timotei 1:1-18 Psalmi 90:1-91:16 Proverbele lui Solomon 26:1-2
23 Ieremia 42:1-44:23 2 Timotei 2:1-21 Psalmi 92:1-93 Proverbele lui Solomon 26:3-5      24 Ieremia 44:24-47:7 2 Timotei 2:22-3:17 Psalmi 94:1-23 Proverbele lui Solomon 26:6-8
25 Ieremia 48:1-49:22 2 Timotei 4:1-22 Psalmi 95:1-96:13 Proverbele lui Solomon 26:9-12      26 Ieremia 49:23-50:46 Tit 1:1-16 Psalmi 97:1-98:9 Proverbele lui Solomon 26:13-16
27 Ieremia 51:1-53 Tit 2:1-15 Psalmi 99:1-9 Proverbele lui Solomon 26:17      28 Ieremia 51:54-52:34 Tit 3:1-15 Psalmi 100:1-5 Proverbele lui Solomon 26:18-19
29 Plângerile lui Ieremia 1:1-2:22 Filimon 1:1-25 Psalmi 101:1-8 Proverbele lui Solomon 26:20      30 Plângerile lui Ieremia 3:1-66 Evrei 1:1-14 Psalmi 102:1-28 Proverbele lui Solomon 26:21-22
31 Plângerile lui Ieremia 4:1-5:22 Evrei 2:1-18 Psalmi 103:1-22 Proverbele lui Solomon 26:23      
NOIEMBRIE
01 Iezechiel 1:1-3:15 Evrei 3:1-19 Psalmi 104:1-23 Proverbele lui Solomon 26:24-26      02 Iezechiel 3:16-6:14 Evrei 4:1-16 Psalmi 104:24-35 Proverbele lui Solomon 26:27
03 Iezechiel 7:1-9:11 Evrei 5:1-14 Psalmi 105:1-15 Proverbele lui Solomon 26:28      04 Iezechiel 10:1-11:25 Evrei 6:1-20 Psalmi 105:16-36 Proverbele lui Solomon 27:1-2
05 Iezechiel 12:1-14:11 Evrei 7:1-17 Psalmi 105:37-45 Proverbele lui Solomon 27:3      06 Iezechiel 14:12-16:41 Evrei 7:18-28 Psalmi 106:1-12 Proverbele lui Solomon 27:4-6
07 Iezechiel 16:42-17:24 Evrei 8:1-13 Psalmi 106:13-31 Proverbele lui Solomon 27:7-9      08 Iezechiel 18:1-19:14 Evrei 9:1-10 Psalmi 106:32-48 Proverbele lui Solomon 27:10
09 Iezechiel 20:1-49 Evrei 9:11-28 Psalmi 107:1-43 Proverbele lui Solomon 27:11      10 Iezechiel 21:1-22:31 Evrei 10:1-17 Psalmi 108:1-13 Proverbele lui Solomon 27:12
11 Iezechiel 23:1-49 Evrei 10:18-39 Psalmi 109:1-31 Proverbele lui Solomon 27:13      12 Iezechiel 24:1-26:21 Evrei 11:1-16 Psalmi 110:1-7 Proverbele lui Solomon 27:14
13 Iezechiel 27:1-28:26 Evrei 11:17-31 Psalmi 111:1-10 Proverbele lui Solomon 27:15-16      14 Iezechiel 29:1-30:26 Evrei 11:32-12:13 Psalmi 112:1-10 Proverbele lui Solomon 27:17
15 Iezechiel 31:1-32:32 Evrei 12:14-29 Psalmi 113:1-114:8 Proverbele lui Solomon 27:18-20      16 Iezechiel 33:1-34:31 Evrei 13:1-25 Psalmi 115:1-18 Proverbele lui Solomon 27:21-22
17 Iezechiel 35:1-36:38 Iacob 1:1-18 Psalmi 116:1-19 Proverbele lui Solomon 27:23-27      18 Iezechiel 37:1-38:23 Iacob 1:19-2:17 Psalmi 117:1-2 Proverbele lui Solomon 28:1
19 Iezechiel 39:1-40:27 Iacob 2:18-3:18 Psalmi 118:1-18 Proverbele lui Solomon 28:2      20 Iezechiel 40:28-41:26 Iacob 4:1-17 Psalmi 118:19-29 Proverbele lui Solomon 28:3-5
21 Iezechiel 42:1-43:27 Iacob 5:1-20 Psalmi 119:1-16 Proverbele lui Solomon 28:6-7      22 Iezechiel 44:1-45:12 1 Petru 1:1-12 Psalmi 119:17-32 Proverbele lui Solomon 28:8-10
23 Iezechiel 45:13-46:24 1 Petru 1:13-2:10 Psalmi 119:33-48 Proverbele lui Solomon 28:11      24 Iezechiel 47:1-48:35 1 Petru 2:11-3:7 Psalmi 119:49-64 Proverbele lui Solomon 28:12-13
25 Daniel 1:1-2:23 1 Petru 3:8-4:6 Psalmi 119:65-80 Proverbele lui Solomon 28:14      26 Daniel 2:24-3:30 1 Petru 4:7-5:14 Psalmi 119:81-96 Proverbele lui Solomon 28:15-16
27 Daniel 4:1-37 2 Petru 1:1-21 Psalmi 119:97-112 Proverbele lui Solomon 28:17-18      28 Daniel 5:1-31 2 Petru 2:1-22 Psalmi 119:113-128 Proverbele lui Solomon 28:19-20
29 Daniel 6:1-28 2 Petru 3:1-18 Psalmi 119:129-152 Proverbele lui Solomon 28:21-22      30 Daniel 7:1-28 1 Evanghelia după Ioan 1:1-10 Psalmi 119:153-176 Proverbele lui Solomon 28:23-24
DECEMBRIE
01 Daniel 8:1-27 1 Evanghelia după Ioan 2:1-17 Psalmi 120:1-7 Proverbele lui Solomon 28:25-26      02 Daniel 9:1-11:1 1 Evanghelia după Ioan 2:18-3:6 Psalmi 121:1-8 Proverbele lui Solomon 28:27-28
03 Daniel 11:2-35 1 Evanghelia după Ioan 3:7-24 Psalmi 122:1-9 Proverbele lui Solomon 29:1      04 Daniel 11:36-12:13 1 Evanghelia după Ioan 4:1-21 Psalmi 123:1-4 Proverbele lui Solomon 29:2-4
05 Osea 1:1-3:5 1 Evanghelia după Ioan 5:1-21 Psalmi 124:1-8 Proverbele lui Solomon 29:5-8      06 Osea 4:1-5:15 2 Evanghelia după Ioan 1:1-13 Psalmi 125:1-5 Proverbele lui Solomon 29:9-11
07 Osea 6:1-9:17 3 Evanghelia după Ioan 1:1-15 Psalmi 126:1-6 Proverbele lui Solomon 29:12-14      08 Osea 10:1-14:9 Jude 1:1-25 Psalmi 127:1-5 Proverbele lui Solomon 29:15-17
09 Joel 1:1-3:21 Apocalipsa 1:1-20 Psalmi 128:1-6 Proverbele lui Solomon 29:18      10 Amos 1:1-3:15 Apocalipsa 2:1-17 Psalmi 129:1-8 Proverbele lui Solomon 29:19-20
11 Amos 4:1-6:14 Apocalipsa 2:18-3:6 Psalmi 130:1-8 Proverbele lui Solomon 29:21-22      12 Amos 7:1-9:15 Apocalipsa 3:7-22 Psalmi 131:1-3 Proverbele lui Solomon 29:23
13 Avdia 1:1-21 Apocalipsa 4:1-11 Psalmi 132:1-18 Proverbele lui Solomon 29:24-25      14 Iona 1:1-4-11 Apocalipsa 5:1-14 Psalmi 133:1-3 Proverbele lui Solomon 29:26-27
15 Miheia 1:1-4:13 Apocalipsa 6:1-17 Psalmi 134:1-3 Proverbele lui Solomon 30:1-4      16 Miheia 5:1-7:20 Apocalipsa 7:1-17 Psalmi 135:1-21 Proverbele lui Solomon 30:5-6
17 Naum 1:1-3:19 Apocalipsa 8:1-13 Psalmi 136:1-26 Proverbele lui Solomon 30:7-9      18 Avacum 1:1-3:19 Apocalipsa 9:1-21 Psalmi 137:1-9 Proverbele lui Solomon 30:10
19 Zephaniah 1:1-3:20 Apocalipsa 10:1-11 Psalmi 138:1-8 Proverbele lui Solomon 30:11-14      20 Agheu 1:1-2:23 Apocalipsa 11:1-19 Psalmi 139:1-24 Proverbele lui Solomon 30:15-16
21 Zaharia 1:1-21 Apocalipsa 12:1-17 Psalmi 140:1-13 Proverbele lui Solomon 30:17      22 Zaharia 2:1-3:10 Apocalipsa 13:1-13:18 Psalmi 141:1-10 Proverbele lui Solomon 30:18-20
23 Zaharia 4:1-5:11 Apocalipsa 14:1-20 Psalmi 142:1-7 Proverbele lui Solomon 30:21-23      24 Zaharia 6:1-7:14 Apocalipsa 15:1-8 Psalmi 143:1-12 Proverbele lui Solomon 30:24-28
25 Zaharia 8:1-23 Apocalipsa 16:1-21 Psalmi 144:1-15 Proverbele lui Solomon 30:29-31      26 Zaharia 9:1-17 Apocalipsa 17:1-18 Psalmi 145:1-21 Proverbele lui Solomon 30:32
27 Zaharia 10:1-11:17 Apocalipsa 18:1-24 Psalmi 146:1-10 Proverbele lui Solomon 30:33      28 Zaharia 12:1-13:9 Apocalipsa 19:1-21 Psalmi 147:1-20 Proverbele lui Solomon 31:1-7
29 Zaharia 14:1-21 Apocalipsa 20:1-15 Psalmi 148:1-14 Proverbele lui Solomon 31:8-9      30 Maleahi 1:1-2:17 Apocalipsa 21:1-27 Psalmi 149:1-9 Proverbele lui Solomon 31:10-24
31 Maleahi 3:1-4:6 Apocalipsa 22:1-21 Psalmi 150:1-6 Proverbele lui Solomon 31:25-31      
                                 

Pentru a putea lăsa un comentariu la acest articol trebuei să te înregistrezi. Creaţi un cont

Revista Creatorul Universului

100 de pagini full-color glossy în format A4 cu o calitate grafică foarte bună.
Detalii aici.

Formular login

Dacă aveţi deja un cont, atunci introduceţi userul şi parola în câmpurile de mai jos. Dacă nu, atunci daţi click pe opțiunea "Creaţi un cont". După înregistrarea datelor, veți primi pe mail, un link de confirmare pe care trebuie să dați click pentru a confirma înregistrarea. Imediat după asta vă veți putea loga cu userul și parola definite la înregistrare.

Pentru orice dificultate apărută la logarea pe site, contactați-ne la: contact@ortodoxiatinerilor.ro

Linkuri

 

   Portalul Doxologia

Colțișorul meu de rugăciune

Fapte ale demnității românești