Caută articole în site » Caută articole în site »

Campanii

Mii de tineri isi pastreaza fecioria pana la casatorie Tu de ce crezi in Dumnezeu

 Euharistia continua Ziua Creatorului

În aceste trei iubiri: de Dumnezeu, de Biserică şi de Neam, se cuprinde tot idealul sublim de viaţă al omenirii întregi şi al fiecărui om în parte. Ele constituie un triptic de viaţă, o Treime Sfântă a mântuirii noastre pe pământ şi din ceruri. Cu acest crez întreit de viaţă vei dobândi fericirea nu numai pe cea terestră, dar şi pe aceea care urmează după ce plecăm din această viaţă.

Prin iubirea pe care ne-o arată mai întâi însuşi Dumnezeu, noi venim pe lume şi apoi tot timpul în călătoria acestei vieţi “viem şi ne mişcăm prin El” şi suntem ceeace suntem. El e pentru noi “Calea, Adevărul şi Viaţa”. Şi tot El ne dă Haruri şi putere să ne călăuzim viaţă departe de păcat şi de toate primejdiile vieţii care ne-ar duce la pieire. Iată pentru ce El ne-a spus, că cea mai mare poruncă pentru noi e: “Să iubeşti pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu tot sufletul tău şi cu toată mintea ta” (Matei 22:37).

În cea de-a doua iubire, ceea ce se cere nouă ca oameni, e iubirea de Biserica Domnului nostru Iisus Hristos, care este împărăţia lui Dumnezeu pe acest pământ, de la care noi primim toate darurile cereşti, pe care Dumnezeu le-a adus nouă oamenilor pe pământ. Tot tezaurul cel sfânt dat la îndemână oamenilor, în această viaţă, Dumnezeu l-a încredinţat Bisericii. În ea se păstrează Biblia, Cuvântul lui Dumnezeu, ca într-un locaș sfânt, apărându-se de toate adausurile şi întinăciunile vrăjmaşilor ei. Şi tot în Biserică avem cele şapte Sfinte Taine, pe treptele cărora coboară către noi însuşi Dumnezeu cu Harurile şi Darurile Sale Sfinte. Şi Biserica se îngrijeşte prin slujitorii ei ca, aceste Haruri, să le primim cu toată sfinţenia, ca să ne sfinţească şi să ne întărească pe calea mântuirii.

Iată pentru ce s-a spus, cine are pe Dumnezeu de Tată, are Biserica de Mama.

În ceea ce priveşte iubirea de Neam, ea este cea de-a doua poruncă pe care ne-a dat-o însuşi Dumnezeu: „Să iubeşti pe aproapele tău ca pe tine însuţi. (Matei 22:39).

Această poruncă e pentru noi oamenii tot atât de mare ca şi cea dintâi. Ea se începe prin a arăta iubirea ta mai întâi faţă de părinţii ce te-au născut şi crescut ca să fii ceea ce eşti, apoi faţă de fraţii şi surorile tale, de toate rudeniile şi de strămoşii tăi, adică de Neamul în care te-ai născut, respectând cu iubire toate ctitoriile şi instituţiile sfinte ale celor ce mai înainte de tine le-au creat pentru binele întregului popor. Şi cu smerenie să ne întrebăm fiecare dintre noi: „Ce avem noi pe care să nu le fi primit?”

 

Şi dacă tot ce avem, noi am primit de la slujitorii Bisericii, de la profesorii şcolilor, de la doctorii care au venit să ne vindece când am fost bolnavi, de la conducătorii ce s-au îngrijit şi au ocrotit cultura şi civilizaţia Neamului nostru, atunci se cade şi se cuvine să ne iubim Neamul din care ne-am născut şi ne-a ajutat să fim ceeace suntem în viaţă. Viaţa Neamului e viaţa noastră! Nu cu noi începe viaţa şi nici cu noi se sfârşeşte! De aceea, Sfântul Apostol Pavel face acest îndemn, tuturor creştinilor şi omenirii întregi: „Cinsteşte mai întâi Casa ta” (I Timotei 5:4), fă ceea ce este bun în viaţă, începând de la Casa ta, de la Neamul tău, în care să fie iubirea de Dumnezeu, de Biserică şi de Neam.

Prin aceste trei iubiri: de Dumnezeu, de Biserică şi de Neam, noi putem fi socotiţi, pe dreptul, fiii Părintelui Ceresc, copiii Bisericii şi tineretul şi cetăţenii Neamului din care facem parte cu toată fiinţa noastră. Atunci vei putea mărturisi cu psalmistul de demult:

Eu am pe Domnul totdeauna înaintea mea, pentru că El este la dreapta mea, nu mă voi clinti. Tu mi-ai arătat calea vieţii; în prezenţa Ta eu sunt plin de bucurie, în dreapta mâniei Tale sunt desfătările pentru totdeauna” (Psalm 15:8 şi 11).

 
Arhimandrit Mitrofor Vicar Dr. Vasile Vasilachi
10 Iunie 1990
New York City
(Prefaţa la “Întreita iubire de Dumnezeu, Biserică şi Neam “)

În fotografie: Elevii Liceului „George Emil Palade” din Satu Mare care s-au mobilizat cu toţii pentru a-și manifesta empatia cu toți românii care simt și gândesc românește. (Sursa: Pe tricolor e scris UNIRE)

Pentru a putea lăsa un comentariu la acest articol trebuei să te înregistrezi. Creaţi un cont

Revista Creatorul Universului

100 de pagini full-color glossy în format A4 cu o calitate grafică foarte bună.
Detalii aici.

Formular login

Dacă aveţi deja un cont, atunci introduceţi userul şi parola în câmpurile de mai jos. Dacă nu, atunci daţi click pe opțiunea "Creaţi un cont". După înregistrarea datelor, veți primi pe mail, un link de confirmare pe care trebuie să dați click pentru a confirma înregistrarea. Imediat după asta vă veți putea loga cu userul și parola definite la înregistrare.

Pentru orice dificultate apărută la logarea pe site, contactați-ne la: contact@ortodoxiatinerilor.ro

Linkuri

 

   Portalul Doxologia

Colțișorul meu de rugăciune

Fapte ale demnității românești