Cei cu venituri mari ar trebui să facă milostenii consistente

{jcomments off}Medicii cu o practică îndelungată, care primesc bani mulţi de la bolnavi, ar trebui să facă generoase acte de milostenie, pentru mântuirea sufletului, dacă cred în existenţa sufletului nemuritor. Preoţii bogaţi răsplătiţi din belşug pentru ostenelile lor duhovniceşti, ar trebui să facă şi ei mărinimoase gesturi de milostenie, pentru a nu-i judeca lumea ca pe trădătorul Iuda, care L-a vândut pentru arginţi pe Domnul slavei.

Neguţãtorii care obţin profituri bogate trebuie să se dedice numaidecât şi unor acţiuni de  bine-facere, de infrumuseţare şi înzestrare a bisericilor; funcţionarii care primesc salarii mari nu trebuie să considere bogatele lor venituri, obţinute, e drept, prin munca lor, ca aparţinându-le în exclusivitate, ci sã-şi mai aducă aminte de fraţii lor oropsiţi, ca să se bucure de răsplată de la Domnul şi sã-si cureţe sufletul de păcate. Toţi trebuie să agonisească untdelemnul milosteniei şi al faptelor bune, pentru a nu se înfăţişa cu mâinile goale înaintea Judecătorului când vor fi cercetaţi în ziua înfricoşătoarei Judecăţi, pentru ca să nu se trezească atunci cu totul goi şi să se facă de râs faţă de o lume întreagă.

(Viaţa mea în Hristos – Sf. Ioan de Kronstadt, Editura Sofia, Bucureşti, 2005, p.286)

(Visited 2 times, 1 visits today)