Viaţa familiei se sfinţeşte prin iubirea Sfintei Treimi

familystudiesUna dintre învăţăturile principale ale Sfântului Apostol Pavel priveşte legătura tainică între viaţa în familie şi viaţa în Biserică. Astfel, în epistola către Efeseni, comparând cele două realităţi ale existenţei umane în Hristos Domnul, Apostolul neamurilor spune despre nuntă: „Taina aceasta” – a unirii bărbatului cu femeia într-un trup, după porunca lui Dumnezeu – „mare este; iar eu zic în Hristos şi în Biserică” (Efeseni 5, 32). În acest sens, trebuie înţeleasă şi cultivată legătura sfântă care există între taina familiei şi taina Bisericii ca viaţă în comuniune.

Faptul că Dumnezeu Fiul Cel veşnic al Tatălui ceresc S-a născut în istorie din femeie ca un copil şi a crescut într-o familie ne arată de ce toţi termenii de bază în Biserică sunt împrumutaţi din familie: părinte spiritual, mamă sau maică spirituală, frate şi soră spirituală, fiu şi fiică spirituală. Prin urmare, fără taina familiei nu poate fi înţeleasă nici taina Bisericii ca familie spirituală a iubirii frăţeşti în Hristos, Fiul Tatălui ceresc, născut ca Om din Mamă-femeie.

Însă pentru că a slăbit credinţa în taina iubirii lui Dumnezeu pentru om, astăzi, familia naturală, tradiţională, se află în criză, în mutaţie spre un viitor incert şi confuz. Individualismul şi orgoliul libertăţii egoiste împiedică afirmarea vieţii umane ca existenţă în comuniune şi solidaritate, iar vocaţia sfântă a familiei credincioase ca mediu al creşterii spirituale şi al mântuirii este adesea uitată.

În faţa acestor probleme, Bisericile Ortodoxe trebuie să dea un răspuns comun apărând valoarea familiei ca viaţă binecuvântă de Dumnezeu cu scopul dobândirii mântuirii şi a vieţii veşnice. Niciodată familia nu poate fi redusă la aspectele ei: biologic, juridic, psihologic, sociologic sau cultural, întrucât ea este mai mult decât toate acestea laolaltă şi le transcende tocmai pentru că iubirea din familie are vocaţia de a fi în lume pregătire spre a participa la iubirea divină veşnică a Preasfintei Treimi, ca taină a comuniunii eterne a Tatălui şi Fiului în bucuria Sfântului Duh. În acest sens, copii născuţi în familie şi botezaţi în Biserică în numele Sfintei Treimi pot fi viitori cetăţeni ai împărăţiei eterne a Tatălui şi a Fiului şi a Sfântului Duh.

În această perspectivă, este mai mult decât evidentă actualitatea învăţăturii Sfântului Apostol Pavel despre legătura dintre familie şi Biserică, temă centrală a congresului internaţional „Familia: teologie paulină şi viziune contemporană”, organizat de Sfânta Mitropolie de Veria, Naousa şi Kampania. Suntem încredinţaţi că lucrările acestui congres vor fi încununate de succes şi vor ajuta toate Bisericile Ortodoxe surori să dea, împreună, mărturie vie despre vocaţia sfântă şi valorile multiple ale familiei ca expresie a vieţii binecuvântate de Hristos prin Biserica Sa.

† DANIEL
Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române

Mesajul Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, la Conferinţa „Familia: teologie paulină şi viziune contemporană”, Veria, 25-28 iunie 2009

(Visited 31 times, 1 visits today)