Vine la noi Sfântul Apostol Pavel!

paul_4x6Aseară am citit un articol foarte frumos despre venirea Sfântului Apostol Pavel în România pe blogul Părintelui Dorin şi mi-a plăcut aşa de mult încât m-am hotărât să mă duc şi eu să mă-nchin la moaştele sfântului, şi să am răbdare să aştept chiar dacă va fi coadă. Moaştele vor sta în Bucureşti pe baldachinul din faţa Patriarhiei pănă pe 28 octombrie. Aşa că cine vrea, are timp destul să se ducă şi să se-nchine celui mai mare postul al lumii. Alături de el vor şi moaştele Sfântului Dimitrie cel nou şi ale Sfinţilor Împăraţi Constantin şi Elena.

Aş fi vrut să zic şi eu câteva cuvinte despre Sfântul Apostol Pavel dar sunt prea neînsemnat să fac asta şi prea neştiutor. Dar vă pot arăta ce spune Sfântul Ioan Gură de Aur despre el. Sfântul Ioan îl avea pe Sfântul Apostol Pavel ca exemplu de trăire în Hristos şi de dragoste faţă de oameni:

„Acest Apostol nu s-a înspăimântat de nici o pătimire, de nici un necaz care i s-a întâmplat pentru fapta bună şi pentru dreptate, ci cu bucurie s-a supus tuturor necazurilor şi le-a numit pe acestea „vremelnice şi uşoare” (II Corinteni 4, 17). Dar încă şi mai vrednic de mirare este că el a făcut toate acestea fără să urmărească vreo răsplătire.

Noi nu suportăm niciodată nici un fel de osteneală şi necaz, fără să aşteptăm răsplătire; el însă le-a luat asupra lui fără răsplată, cu bucurie şi cu dragoste, şi nu s-a tânguit de slăbiciunea trupească, nici de mulţimea treburilor, nici de tirania trupului, nici de nimic altceva.

In toate zilele el se făcea mai râvnitor, şi cu cât primejdiile îl împresurau mai mult, cu atât el devenea mai curajos. Aceasta a arătat-o el însuşi, prin cuvintele: „ Uitând cele din urma mea şi tinzând către cele dinainte” (Filipeni 3, 14). Şi când moartea îi stătea înainte, el îndemna pe alţii să se bucure cu dânsul, scriind către filipeni: „Bucuraţi-vă şi fericiţi-mă” (Filipeni 2, 18). El sălta de bucurie pentru primejdii, pentru pătimiri şi ocări de tot felul.

Către corinteni scria: „Pentru aceasta mă bucur în slăbiciuni, în defăimări, în nevoi” (II Corinteni 12, 10). El le numea pe acestea arme ale dreptăţii, şi arăta cu aceasta, că tocmai prin ele s-a împărtăşit de cele mai mari foloase.

Cu toate că pretutindeni era biciuit, batjocorit şi hulit, el totuşi triumfa; lăsa peste tot semnul biruinţei şi mulţumea lui Dumnezeu pentru aceasta prin cuvintele: „Dar să dăm mulţumire lui Dumnezeu, Care ne-a dat biruinţa prin Domnul nostru Iisus Hristos” (I Corinteni 15, 57).

El alerga spre întâmpinarea defăimării ce i se aducea pentru propovăduirea Evangheliei cu mai multă râvnă decât alergăm noi pentru cinste; dorea moartea, mai mult decât noi viaţa; iubea sărăcia, mai mult decât noi bogăţia; ostenelile, mai mult decât alţii odihna; necazurile, mai mult decât alţii bucuria; iar pentru vrăjmaşii săi se ruga mai des decât îi blestemăm noi pe ai noştri.

Câtă deosebire între noi şi Pavel!

A răsturnat el, oare, rânduiala firii? Nu, noi răsturnăm rânduiala. Pavel a urmat-o aşa cum este lăsată de Dumnezeu. Şi el era om, ca şi noi.

Aşadar, nu te tângui asupra firii, că ea te împiedică să fii îmbunătăţit. Ia aminte la Apostolul Pavel.

Pentru dânsul numai una era înfricoşată şi grozavă: a supăra pe Dumnezeu. Şi nimic nu era pentru dânsul mai scump şi nimic nu dorea el aşa de mult ca a plăcea Domnului.

(Sfântul Ioan Gură de Aur – text preluat de pe site-ul http://logos.md/2008/07/12/cuvant-de-lauda-apostolului-pavel-sf-ioan-gura-de-aur/)

(Visited 60 times, 1 visits today)