Skip to content

4 Comentarii

 1. Sorin M.
  ianuarie 30, 2010 @ 2:39 pm

  „Vieţile Sfinţilor şi istoria martirilor creştini sunt pline de măreţe dovezi despre mărturisirea lui Hristos.
  Dragostea lor pentru Mântuitorul nostru Iisus Hristos n-a biruit-o nici sabia, nici foametea, nici chinurile, nici moartea, nici puterile veacului de acum, nici cele ale celui viitor. De aceea şi slava lor la Dumnezeu este şi va fi tot atât de mare.

  Sfinţii creştinismului sunt vitejii ostaşi biruitori ai Domnului şi Mântuitorului Hristos. Pildele lor sunt pentru noi, ostaşii Domnului, un mare îndemn şi un mare ajutor în luptele şi biruinţele noastre pentru Hristos. Iar rugăciunile lor sunt un sfânt sprijin pentru sufletele noastre.

  Sfântul Ioan Gură de Aur, Sfântul Vasile cel Mare, Sfântul Grigore, ca şi ceilalţi mari sfinţi ai Bisericii şi viteji biruitori ai lui Hristos, vor fi pentru noi întotdeauna, prin cuvântul şi prin pilda vieţii şi credinţei lor, un mare ajutor în lupta mântuirii noastre.

  Prin învăţătura sfinţilor înţelegem mai bine învăţătura lui Hristos, Mântuitorul nostru. Şi prin pilda vieţii lor de biruinţă ne întărim şi noi în luptele Domnului.

  Sfinţii sunt vrednici de toată dragostea şi cinstirea noastră şi pentru faptul că rugăciunile lor sunt de un mare ajutor pentru noi, cum erau ele şi pentru Sfântul Apostol Pavel (cf. Efes. 6, 19).

  Înaintaşii credinţei noastre au spus lucruri minunate despre mijlocirea în rugăciune a sfinţilor pentru noi.
  Fericitul Augustin spune că mucenicii sunt mijlocitorii noştri, dar nu mijlocitori nemijlociţi, ci ei fac rugăciunile lor prin mijlocirea Mântuitorului Iisus Hristos cu Care sunt strâns uniţi, cum sunt unite cele mai desăvârşite mădulare în corpul lor cu capul lor. Căci, într adevăr, Iisus Hristos este Capul şi El este Singurul Mijlocitor în felul Său, căci şade la Dreapta Tatălui…
  De asemenea, Asterie al Amasiei, în „Cuvânt de laudă la sfinţii Mucenici“, spune că sfinţii au multă putere chiar şi după moartea lor din lumea aceasta, făcând bine oamenilor, precum a fost şi cu proorocul Elisei care şi după plecarea din viaţă a avut harul nemuritor şi nedespărţit al lui Dum-nezeu, har care sălăşluia lângă trupul său neînsufleţit (cf. IV Regi 13, 21).

  Noi avem o datorie sfântă să dăm o evlavioasă cinstire tuturor marilor oameni de care S-a folosit atât de frumos Dumnezeu. Ei sunt de o veşnică cinste înaintea Domnului şi trebuie să fie aşa şi pentru noi.
  (Pr. Iosif Trifa)

  Reply

 2. ionutz
  ianuarie 30, 2010 @ 5:08 pm

  FRUMOS!:-x

  Reply

 3. Mariana
  ianuarie 30, 2010 @ 10:03 pm

  Este aşa de minunat să avem în faţa noastră mărturii ale vieţii sfinţilor, mărturii prin care noi putem înţelege că se poate duce o viaţă de sfinţenie, se poate să Îl iubim aşa de mult pe Hristos încât să ne umplem de El şi să fim în stare să suportăm orice botjocuri şi schingiuiri de dragul Lui!

  Îmi amintesc de un text din sfânta Scriptură, din Evrei cap. 11 unde ne sunt prezentate atâtea modele de sfinţenie, de credinţă, de neprihănire! Şi în capitolul următor ne arată aşa de frumos cum, privind la aceste mărturii, la aceşti martori, la aceşti sfinţi, să alergăm înainte spre ţinta desăvârşirii noastre, spre Hristos, Mântuitorul:

  ,,1. De aceea şi noi, având împrejurul nostru atâta nor de mărturii, să lepădăm orice povară şi păcatul ce grabnic ne împresoară şi să alergăm cu stăruinţă în lupta care ne stă înainte.
  2. Cu ochii aţintiţi asupra lui Iisus, începătorul şi plinitorul credinţei, Care, pentru bucuria pusă înainte-I, a suferit crucea, n-a ţinut seama de ocara ei şi a şezut de-a dreapta tronului lui Dumnezeu.
  3. Luaţi aminte, dar, la Cel ce a răbdat de la păcătoşi, asupra Sa, o atât de mare împotrivire, ca să nu vă lăsaţi osteniţi, slăbind în sufletele voastre. ” ( Evrei 11,1-3 )

  Azi am auzit ceva ce m-a făcut şi să râd şi să plâng: îmi povestea cineva cum pe vremuri bătrânii dintr-un sat spuneau că e foarte important ca să se ţină sărbătoarea în cinstea Sfântului Grigorie Teologul, că dacă nu o ţii ,,te ologeşte”….:-) 🙁
  Ignoranţa şi superstiţia ne îndepărtează de ţinta Hristos, pentru care sfinţii, cei mai mulţi, şi-au dat viaţa…
  Bucuria cea mare a sfinţilor, a înaintaşlor, este să le urmăm credinţa, să îi imităm, după cum spune şi Sf. Ioan Gură de Aur:
  ,,Îi cinstim pe sfinti, imitându-i. ( Sfântul Ioan Gură de Aur)

  Slăvit să fie Domnul! pentru că ne-a dat tot ce trebuie ca să dobândim mântuirea, iar dorul nostru de Veşnicie să fie împlinit odată, la vremea de El ştiută…

  Reply

 4. nyky
  ianuarie 31, 2010 @ 12:58 am

  ´´Urmariti pacea si sfintirea fara de care nimeni nu va vedea pe Dumnezeu´´

  Reply

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *